01:03:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorTjänster
IndustriShipping & Offshore
DFDS är verksamma inom sjöfart, logistik-, gods- och passagerartransport. Olika tjänster som bolaget erbjuder inkluderar exempelvis integrerade transportlösningar, lagerlokaler, hantering av särskilt känsligt gods, samt helhetslösningar för transporter i flera led. Idag är verksamheten främst koncentrerad till den europeiska marknaden. DFDS grundades ursprungligen 1866 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

Kalender

2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-24 Ordinarie utdelning DFDS 0.00 DKK
2021-03-23 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-19 Ordinarie utdelning DFDS 0.00 DKK
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-01 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-27 Ordinarie utdelning DFDS 4.00 DKK
2019-03-26 Årsstämma 2019
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-14 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-20 Ordinarie utdelning DFDS 4.00 DKK
2018-03-19 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Bonusutdelning DFDS 7
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-22 Ordinarie utdelning DFDS 3.00 DKK
2017-03-21 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Bonusutdelning DFDS 3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-01 Ordinarie utdelning DFDS 5.00 DKK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-24 Split DFDS 1:5
2015-09-18 Bonusutdelning DFDS 9
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-25 Ordinarie utdelning DFDS 18.00 DKK
2015-03-24 Årsstämma 2015
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-03-27 Ordinarie utdelning
2013-03-25 Ordinarie utdelning
2012-03-30 Ordinarie utdelning
2011-04-13 Ordinarie utdelning
2010-03-29 Ordinarie utdelning
2009-04-02 Ordinarie utdelning
2008-04-11 Ordinarie utdelning
2007-03-29 Ordinarie utdelning
2006-04-21 Ordinarie utdelning
2005-04-13 Ordinarie utdelning
2004-04-15 Ordinarie utdelning
2021-09-14 21:56:35
SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2021
 


  • Hovedparten af integrationen forventes afsluttet inden for et år
  • Betaling fremskyndet for at øge hastighed af integration
  • Årligt synergimål på omkring DKK 75 mio. til opnåelse inden udgangen af 2023
  • Logistics Divisions omsætning vil overstige DKK 8 mia. med et EBITDA på omkring DKK 900 mio. (før synergier)
  • Logistics Division reorganiseret i to forretningsenheder

DFDS har i dag afsluttet købet af HSF Logistics Group. Virksomheden er en af ​​Europas førende leverandører af kølelogistik til kødproducenter og andre fødevareproducenter, der driver temperaturstyrede forsyningskæder.

HSF Logistics Group har omkring 1.800 medarbejdere med en årlig omsætning på omkring DKK 2,8 mia. og et EBITDA på DKK 385 mio.

”Det er en stor glæde at byde alle HSFs medarbejdere velkommen til DFDS. Vores tilbud til en bred vifte af fødevareproducenter styrkes nu betydeligt. Siden vi blev enige om at gå sammen i januar, har vores dialog bekræftet, at det er et fremragende match”, siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

Købet af HSF Logistics Group følger DFDS’ Win23-strategi om at øge salget af logistikløsninger til udvalgte industrier. Købet medfører en betydelig styrkelse af DFDS’ kølelogistikaktiviteter og tilbuddet til kølelogistikkunder.

På årsbasis er den forventede samlede proforma-omsætning for DFDS Koncernen på omkring DKK 19 mia., der genereres af omkring 10.000 medarbejdere.

Ledelse
Martin Gade Gregersen, i øjeblikket CEO for HSF Logistics Group, udnævnes til Head of Cold Chain i DFDS med reference til Niklas Andersson, EVP & Head of Logistics Division. I betragtning af Cold Chains betydning og vækstmuligheder udnævnes Martin Gade Gregersen endvidere til medlem af DFDS’ Executive Management Team (EMT).

Transaktionsstruktur og finansiering
Transaktionens virksomhedsværdi (enterprise value) er DKK 2,5 mia. EV/EBITDA transaktionsmultiplen er 6,5x.
    
Transaktionens egenkapitalværdi er DKK 1,82 mia., hvoraf DKK 0,93 mia. er betalt i dag. Betalingen af det resterende beløb er fastsat til 6. oktober 2021. Netto-rentebærende gæld på omkring DKK 0,76 mia. overtages som en del af transaktionen.

Som led i afslutningen af transaktionen er der erhvervet minoritetsaktier for en samlet betaling på DKK 58 mio.

Det var tidligere forventet at betale transaktionsprisen over en periode på tre år. Betalingen er imidlertid fremskyndet for at øge hastigheden af integrationen. Fremrykningen afspejler endvidere DFDS’ styrkede økonomiske situation.

HSF Logistics Group konsolideres fuldt ud i DFDS Koncernen fra i dag.

Transaktionen forventes at bidrage positivt til indtjeningen pr. aktie (EPS) fra afslutningen.

EU-Kommissionen godkendte transaktionen 6. september 2021.

Integration og finansiel effekt
Integrationsplanen fokuserer på fem hovedområder:

  • Kommercielt: Muligheder for at udvide kundeforhold og krydssalg drevet af et stærkere fælles tilbud til kunder
  • Drift: Oprettelse af en fælles pool for transportudstyr, herunder plastkasse-paller, og en fælles transportorganisation. Optimering af kapacitetsudnyttelse af det samlede færge- og logistiknetværk
  • Indkøb: Skalafordele knyttet til transportudstyr og services
  • IT: DFDS-systemer til dækning af alle applikationer og infrastruktur
  • Business support: Integration af support og back-office funktioner.

Hovedparten af ​​integrationen forventes gennemført inden for et år, bortset fra IT-integrationen, der forventes at tage længere tid at gennemføre. Der forventes ikke væsentlige integrationsomkostninger.

Det er målet at opnå årlige finansielle integrations-synergier, primært fra drift, indkøb og procesintegration, på omkring DKK 75 mio. med fuld effekt fra slutningen af ​​2023. En del af effekten forventes rapporteret i Ferry Division.

Rapporterings- og forretningsenhedsstruktur
HSF Logistics Group konsolideres og inkluderes i DFDS Koncernens finansielle resultater fra i dag. Efter overtagelsen stiger omsætningen i DFDS’ Logistics Division til mere end DKK 8 mia. på årsbasis, hvoraf cirka halvdelen genereres af kølelogistik.

Logistics Division reorganiseres i to forretningsenheder: Dry Goods og Cold Chain.

Kølelogistikaktiviteterne indeholdt i DFDS’ tre eksisterende logistikforretnings-enheder - Nordic, Continent og UK & Ireland - sammenlægges med HSF Logistics Group i en fokuseret Cold Chain forretningsenhed. De resterende aktiviteter samles i en ny forretningsenhed, Dry Goods.

Sammenligningstal for den nye forretningsenhedsstruktur offentliggøres forud for rapporten for 4. kvartal 2021.

Forventning 2021 EBITDA uændret, investeringer opdateret
Den forventede effekt af konsolideringen i 2021 af HSF Logistics Group er en omsætning på omkring DKK 0,9 mia. og et EBITDA før særlige poster på omkring DKK 100 mio. Denne forventning er uændret i forhold til den seneste forventning inkluderet i rapporten for 2. kvartal 2021.

Forventningen til investeringer i 2021 øges fra DKK 2,8 mia. til DKK 3,5 mia. som følge af to ændringer. For det første øger fremrykningen af betalingen af trans-aktionsprisen investeringerne med DKK 0,9 mia. For det andet sænkes forventningen med DKK 0,2 mia. på grund af en generel reduktion af de forventede investeringer.

Præsentationen af købet af HSF Logistics Group fra januar 2021 er tilgængelig fra dette link


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act