00:35:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Djurslands Bank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, vilket inkluderar kapitalförvaltning och finansiell rådgivning. Kunderna består huvudsakligen av privatkunder, samt små- och medelstora offentliga institutioner inom regionen Østjylland. En stor del av tjänsterna erbjuds via bolagets digitala plattform. Huvudkontoret ligger i Grenå.

Kalender

2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Ordinarie utdelning DJUR 0.00 DKK
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-12 Ordinarie utdelning DJUR 8.00 DKK
2020-03-11 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-14 Ordinarie utdelning DJUR 6.00 DKK
2019-03-13 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-15 Ordinarie utdelning DJUR 7.00 DKK
2018-03-14 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-16 Ordinarie utdelning DJUR 7.00 DKK
2017-03-15 Årsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning DJUR 6.00 DKK
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-04 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning DJUR 5.50 DKK
2015-03-18 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2012-03-22 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-18 Ordinarie utdelning
2009-03-12 Ordinarie utdelning
2008-03-13 Ordinarie utdelning
2021-02-23 11:50:23

Fondsbørsmeddelelse 4/2021

Tilfredsstillende resultat givet omstændighederne som følge af corona-
pandemien.

Bankens resultat før skat udgør 60,4 mio. kr., hvilket er 77,8 mio. kr. lavere end
rekordresultatet fra 2019. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 5,2%.

Nedgangen i resultatet er primært påvirket af øgede nedskrivninger som følge af et
ledelsesmæssigt skøn på corona-pandemiens forventede effekt samt lavere
kursreguleringer fra bankens værdipapirbeholdning.

 • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er
  realiseret med 99,2 mio. kr., hvilket trods et fald på 9,1 mio. kr. fra 2019 er det
  tredjehøjeste basisresultat i bankens historie. 

 • Nedskrivninger på udlån udgør 43,8 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 12,1
  mio. kr. Dermed er nedskrivninger 56,0 mio. kr. højere end 2019. 
 • Kursreguleringer på 4,1 mio. kr., hvilket er 14,0 mio. kr. lavere end 2019. Aktier
  og valuta bidrager med positive kursreguleringer, mens obligationerne bidrager
  med et negativt afkast på 18,4 mio. kr.

 • Udlån: Fald i udlån fra ultimo 2019 til ultimo 2020 på -10,9%.
            
 • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo 2019 til ultimo 2020 på 10,1%.

 • Kapitalprocent på 20,2%. Det samlede solvenskrav incl. konjunkturbuffer og NEP-
  tillæg er opgjort til 14,2% svarende til en overdækning på 6,0 procentpoint.
  Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital, samt Tier 2 kapital på 49,6 mio. kr.

 • Banken følger Finanstilsynets generelle anbefaling om ikke at udbetale udbytte
  frem til 3. kvartal 2021, og indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse,
  at der ikke udbetales udbytte for 2020.

Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner og den fortsatte usikkerhed om corona-
pandemiens indvirkning på samfundsøkonomien, forventer banken i 2021 et resultat før
skat i niveauet 65-85 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på
telefon 8630 3149.


Venlig hilsen
Djurslands Bank

Lars Møller Kristensen
Bankdirektør