02:44:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland är verksamma inom fastighetssektorn. Verksamheten drivs utifrån ägande och förvaltning av bostäder i Berlinregionen. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadshus och kommersiella fastigheter och fokus ligger på kringliggande områden som innehar en förväntan om en framtida befolkningstillväxt. Bolagets huvudkontor ligger i Horsens.

Kalender

2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning EGNETY 1.00 DKK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning EGNETY 1.00 DKK
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-03-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning EGNETY 1.00 DKK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-30 Ordinarie utdelning EGNETY 1.00 DKK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-03-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-25 Ordinarie utdelning EGNETY 1.00 DKK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-31 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-03-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-05-23 Ordinarie utdelning
2013-06-03 Ordinarie utdelning
2021-11-25 13:42:54

Den 25. november 2021

Uddrag fra ledelsesberetningen

  • EBVAT – 7,1 mio. kr. i perioden 1. juli - 30. september 2021
  • Resultat – 53,2 mio. kr. for perioden 1. juli - 30. september 2021
  • Indre værdi steget til 314,80

Perioden 1. januar til 30. september 2021
For perioden 1. januar - 30. september er det samlede resultat før skat 141 mio. kr. Heraf udgør resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 19,7 mio. kr. Dagsværdireguleringer udgør 121,3 mio. kr. af det samlede resultat for perioden.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 20,7% for perioden 1. januar - 30. september.

Perioden 1. juli til 30. september 2021
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 3. kvartal realiseret et resultat før skat på i alt 53,2 mio. kr., hvoraf 46,1 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør dermed 7,1 mio. kr. i perioden 1. juli - 30. september.

Der er foretaget værdireguleringer for i alt 46,1 mio. kr. i perioden 1. juli - 30. september, hvilket svarer til 2,90% af selskabets langfristede aktiver.

Selskabets indre værdi er steget med 6,36% til 314,80, og børskursen er steget fra 238 til 248 i perioden 1. juli - 30. september, hvilket er en stigning på 4,20%.

Selskabets tomgang er 1,54% for boliger og 3,45% for erhverv pr. 30. september 2021, i alt 1,74% (14 lejemål).

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 7,4% for perioden.

Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 46,8 mio. kr., som kan anvendes til udvikling af porteføljen. I tråd med selskabets strategi bygges der taglejligheder i flere af ejendommene. Som følge heraf har der i 3. kvartal 2021 været et træk på kreditterne.

Ledelsens forventninger
Der var godt nyt til aktionærerne i oktober. Her kunne selskabet for anden gang i år melde om stigende forventninger til årets EBVAT. Forventningerne til EBVAT er nu, at den vil ligge i intervallet 25,5 til 26,5 mio. kr. ved årets udgang. Resultatet på 19,7 mio. kr. fra 1. januar til 30. september, er tilfredsstillende.”, fortæller administrerende direktør, Thorkild Steen Sørensen. De ændrede forventninger skyldes Forfatningsdomstolens afgørelse om at erklære Berlins særlige lejelov ugyldig. Værdireguleringer af selskabets ejendomme vil indgå i det samlede resultat.

Berlins særlige lejelov, Mietendeckel, der var i funktion fra starten af året 2020 frem til midt i april 2021, hvor den blev erklæret ugyldig af Forfatningsdomstolen, gav anledning til en revurdering af ejendommenes værdisætning. Selskabet har derfor fået samtlige ejendomme vurderet ved valuar i løbet af 3. kvartal for at få et opdateret billede af ejendomsmarkedets udvikling i Berlin og ikke mindst af selskabets egen portefølje. Det har bidraget med opskrivninger. Værdireguleringerne for tredje kvartal udgør 46,1 mio. kr. og for perioden 1. januar til 30. september 2021 udgør de 121,3 mio. kr. af det samlede resultat.

I forbindelse med, at Mietendeckel-loven blev rullet tilbage, skulle lejen, der uretmæssigt var blevet tilbageholdt, betales af lejerne. Det var dog usikkert, om hele lejen ville blive betalt med tilbagevirkende kraft, hvorfor selskabet foretog hensættelser i 2. kvartal. Selskabet har siden arbejdet med at få opkrævet lejen, hvilket er lykkedes. Hensættelserne på i alt 600 tkr. er tilbageført i 3. kvartal, hvilket har påvirket EBVAT positivt. Boliglejen, som der var lagt låg på under Mietendeckel, er samtidig steget igen, hvilket også påvirker driften i en positiv retning.

Forholdene for erhvervslejerne i 3. kvartal har været mere normale og uden coronanedlukninger. Der har således ikke været nogen yderligere negativ udvikling og dermed tabshensættelser. Covid-19-smitten er dog steget også i Berlin i løbet af efteråret, og det kan ikke udelukkes, at der kommer nye restriktioner, som vil ramme erhvervslejernes forretning. Risikoen for, at de langsigtede konsekvenser af covid-19 vil få tomgangen til at stige og dermed påvirke EBVAT, kan ledelsen fortsat ikke vurdere. Den indregnes derfor ikke yderligere i forventningerne for 2021.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser er: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 76 25 01 54, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg – 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen – 76 25 01 46

eller 

Clearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen – 70 22 50 33