20:02:40 Europe / Stockholm

eQ

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
eQ är en verksamma inom finansbranschen. Bolaget verkar som fondkommissionär och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom corporate finance och kapitalförvaltning. Finansiella tjänster inkluderar ett utbud av strukturerade produkter, försäkringar, private-equity fonder och övriga investeringsalternativ. Investeringar återfinns runtom den globala finansmarknaden samt inom ett flertal branscher. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors.

Kalender

2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning EQV1V 0.55 EUR
2020-03-26 Bonusutdelning EQV1V 0.07 EUR
2020-03-25 Årsstämma 2019
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-26 Bonusutdelning EQV1V 0.07 EUR
2019-03-26 Ordinarie utdelning EQV1V 0.47 EUR
2019-03-25 Årsstämma 2018
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning EQV1V 0.43 EUR
2018-03-29 Bonusutdelning EQV1V 0.07 EUR
2018-03-28 Årsstämma 2017
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Bonusutdelning EQV1V 0.15 EUR
2017-03-30 Ordinarie utdelning EQV1V 0.35 EUR
2017-03-29 Årsstämma 2016
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-31 Bonusutdelning EQV1V 0.20 EUR
2016-03-31 Ordinarie utdelning EQV1V 0.30 EUR
2016-03-30 Årsstämma 2015
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Bonusutdelning EQV1V 0.30 EUR
2015-03-26 Ordinarie utdelning EQV1V 0.20 EUR
2015-03-25 Årsstämma 2014
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-28 Ordinarie utdelning
2013-03-27 Ordinarie utdelning
2012-03-14 Ordinarie utdelning
2011-03-11 Ordinarie utdelning
2010-04-15 Ordinarie utdelning
2009-04-02 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-29 Ordinarie utdelning
2006-03-15 Ordinarie utdelning
2005-03-16 Ordinarie utdelning
2004-03-17 Ordinarie utdelning
2003-03-11 Ordinarie utdelning
2002-02-18 Ordinarie utdelning
2001-02-09 Ordinarie utdelning
2020-03-25 19:30:00

eQ OYJ          PÖRSSITIEDOTE 

25.3.2020, klo 20:30

  

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen sekä varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,55 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,07 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 27.3.2020 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 3.4.2020.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra ja Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Georg Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.500.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 9,14 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Helsinki 25.3.2020                               

eQ Oyj

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.