17:16:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandIsland
Lista35258
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Hagar är en koncern med verksamhet inom detalj- och livsmedelsbranschen. Koncernen äger, driver och utvecklar flertalet dagligvaruhandelskedjor runtom på den isländska marknaden, samt olika modekedjor och lagerlokaler. Verksamhet utgår ifrån koncernens dotterbolag, som antingen drivs självständigt eller via franschisesamarbete på internationell nivå. Exempel på bolag som återfinns inom koncernen inkluderar Hagkaup, Bonus samt Hýsing.

Kalender

2022-06-03 Årsstämma 2022
2022-05-10 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-14 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-06-07 Årsstämma 2019
2019-05-16 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2021-10-22 17:30:00

Á aðalfundi Haga hf. sem haldinn var þann 3. júní 2021 var samþykkt að heimila félaginu að kaupa á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu fyrir allt að 10% af heildarhlutafé félagsins í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun.

Stjórn Haga hf. hefur á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar tekið ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Áætlunin mun hefjast þann 25. október nk. Endurkaupin munu að hámarki nema 115.423.288 hlutum í félaginu, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 500 milljónir króna. Félagið á enga eigin hluti í dag. Áætlunin er í gildi til 1. júní 2021, eða fram að aðalfundi félagsins 2022, hvort sem fyrr verður, nema ef skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í höndum Arctica Finance hf. og verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. MAR (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum), sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupáætlanir, og eftir atvikum II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.

Kaupin verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags verða að hámarki 780.126 hlutir sem jafngildir 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins í Kauphöll Nasdaq Iceland í september 2021. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði á síðustu óháðu viðskiptum.

Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500.