13:09:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-07-01 17:30:00

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 1 juli 2021

Hexatronic förvärvar dukttillverkaren Weterings i Nederländerna

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har förvärvat 100% av aktierna i H. Weterings Galgeweg BV (“Weterings”) i Nederländerna. Weterings tillverkar dukt och slangar för telekommunikations- och jordbruksmarknaden. Köpeskillingen uppgår till 5,6 MEUR och upp till ytterligare maximalt 2,8 MEUR i form av en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen betalas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier. Weterings EBITDA för innevarande år förväntas uppgå till 1,6 MEUR.

Weterings
Weterings grundades 1945 och tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa dukter och slangar som används för bland annat kabelskydd inom FTTH-marknaden och som bevattningslösningar till jordbruksmarknaden. Företaget har stor och flexibel produktionskapacitet vilket resulterar i korta ledtider och hög kundnöjdhet.

Säljarna är ledningen i företaget som alla kommer stanna kvar i sina nuvarande roller.

Köpeskilling och finansiering
Weterings har under de senaste tolv månaderna genererat en försäljning om 15 MEUR med ett EBITDA-resultat om 1,6 MEUR. Förvärvet förväntas öka vinsten med 0,29 SEK per Hexatronicaktie första helåret efter tillträdet.

Köpeskillingen uppgår till 5,6 MEUR på skuldfri basis med en tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 2,8 MEUR, baserat på EBITDA för de kommande två åren, varav 80% av den fasta köpeskillingen betalas kontant och resterande 20% i nyemitterade aktier. Köpeskillingen motsvarar en värderingsmultipel om 3,4x till 5,2x EBITDA under de senaste tolv månaderna. Utöver köpeskillingen kommer Hexatronic att investera 3,4 MEUR för att öka kapaciteten.

Förvärvet finansieras med ett seniort banklån från Danske Bank. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group efter förvärvet förväntas uppgå till cirka 1,37x.

Förvärvet har skett genom en aktieöverlåtelse. Weterings konsolideras i Hexatronickoncernen från och med idag 1 juli 2021.

Kommentar från Hexatronics VD
Vi är mycket glada över att välkomna Weterings till Hexatronic Group. Förvärvet är strategiskt då Weterings både är mycket väl beläget i centrala Europa med närhet till flera viktiga och stora marknader, samt att det kommer öka Hexatronics produktionskapacitet av dukt, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Kommentar från Weterings VD
Vi är glada över att ta nästa steg i utvecklingen av Weterings. Att bli en del av Hexatronickoncernen kommer ge oss en plattform som möjliggör för ytterligare tillväxt och utveckling av vårt företag. Ledningen och personalen är engagerade i att göra denna resa till en framgång för alla intressenter, säger Rik Rombouts, VD för Weterings.

Nyemission
Styrelsen i Hexatronic har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 6 maj 2021, beslutat om apportemission av 76 921 stamaktier i Hexatronic såsom del av ersättningen för förvärvet av Weterings.

Teckningskursen, som uppgår till SEK 146,76 per aktie, motsvarar den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm 30 handelsdagar före den 1 juni 2021.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 3 846,05 kronor till 1 925 066,60 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 501 338, varav 37 841 338 är stamaktier och 660 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 907 338.

Rådgivare
Houthoff har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av Weterings.

Valegis och IMAP Netherlands har varit legal respektive finansiell rådgivare åt säljarna.

Göteborg, 1 juli 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 17:30 CET

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com.