06:20:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic Group är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Split HTRO 1:5
2022-05-06 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-07-14 14:00:00

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 14 juli, 2021

Hexatronic förvärvar ledande mikrodukt-tillverkare på den snabbt växande tyska marknaden

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har ingått ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal om förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation (“REHAU Telecom”) - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden – för en fast köpeskilling om 40,5 MEUR och en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 6,0 MEUR. Den förvärvade verksamheten förväntas omsätta 35 MEUR under 2021.

REHAU Telecom
REHAU Telecom har under många år varit aktiv på den tyska marknaden för mikrodukt och är en kvalitetsproducent av mikrodukt och tillbehör för applikationer inom telekommunikation till främst den tyska marknaden. Teamet på REHAU Telecom har stor erfarenhet och en hög kunskap om branschen för mikrodukt. Betydande investeringar av ny produktionsutrustning för mikrodukt har gjorts under de senaste fem åren i anläggningen i Neulengbach, Österrike. Det finns även stora möjligheter för ytterligare expansion av produktionskapaciteten.

Förvärvet, som är en carve-out från REHAU Group, är ett mycket strategiskt förvärv för Hexatronic Group. Den tyska FTTH-marknaden befinner sig i en tidig expansionsfas och genom att kombinera affärsmöjligheterna inom REHAU Telecom med Hexatronics kompletta passiva FTTH-lösningar kommer Hexatronic att bli en viktig aktör på den växande FTTH-marknaden i Tyskland.

Förvärvet av REHAU Telecom inkluderar verksamhet inom försäljning, marknadsföring och produktledning baserade i Tyskland, Italien och Storbritannien samt produktionsanläggningen för mikrodukt i Neulengbach, Österrike. Förvärvet omfattar även marken och byggnaderna som utgör produktionsanläggningen. Försäljningen sker främst i Tyskland men även i Schweiz, Österrike, Italien, Storbritannien och i ett begränsat antal ytterligare länder.

Köpeskilling och finansiering
REHAU Telecom har under de senaste tolv månaderna genererat en försäljning om cirka 30 MEUR. Under verksamhetsåret 2021 bedömer vi att försäljningen uppgår till 35 MEUR med en EBITA-marginal på cirka 20%, vilket motsvarar en värderingsmultipel om 5,8x till 6,7x baserat på en prognostiserad EBITDA för 2021. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Den fasta köpeskillingen på 40,5 MEUR betalas kontant vid tillträde och finansieras med ett seniort banklån från Danske Bank på cirka 40 MEUR. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group efter genomfört förvärv förväntas uppgå till cirka 2,0. Förvärvet förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2021.

Kommentar från Hexatronics VD
Vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse med REHAU Group om att förvärva deras telekommunikationsverksamhet. Det är ett team med högt kvalificerade medarbetare som tillsammans med högkvalitativa produkter kommer att passa mycket bra in i Hexatronic Group. Under hela förvärvsprocessen har vi träffat människor med stort engagemang vilket är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Utöver ett kvalificerat team får vi även tillgång till en toppmodern produktionsanläggning för mikrodukt som är strategiskt belägen i Centraleuropa. Det finns stora möjligheter att öka kapaciteten vid fabriken i Neulengbach med ytterligare produktionslinjer, en expansion som vi kommer att inleda redan i slutet av året.  

Det har under en längre tid varit en prioritet för oss att förvärva en affärsverksamhet av mikrodukt i Centraleuropa. Tillsammans med det nyligen kommunicerade förvärvet av Weterings Plastics i Nederländerna kommer vi att bli en stark aktör i Centraleuropa.

Sedan några år är den tyska marknaden, med sin prognostiserade starka tillväxttakt under många år framöver, en av våra tre strategiska tillväxtmarknader. Vår starka marknadsnärvaro och möjligheten att förse kunder i Västeuropa med våra kompletta FTTH-lösningar kommer ytterligare att stärkas genom samarbetet mellan Hexatronic GmbH och teamet från REHAU Telecom.”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentar från REHAU Group
”Försäljningen av affärsverksamheten inom telekommunikation innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg i vår strategiska omjustering.”, förklarar Dr Roger Schönborn, Affärsområdeschef Building Solutions Division för REHAU Group.

”Vi ser det också som vårt ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och framgångsrik affär inom telekommunikation, både för våra medarbetare och kunder. Försäljningen säkerställer fullt nyttjande av den existerande potentialen och framtida tillväxt,” förklarar affärsområdeschefen vidare.

“Vi är övertygande om att vi med Hexatronic Group har hittat den ”bästa ägaren” för våra medarbetare och kunder, som ger optimala förutsättningar för integration av vår affärsverksamhet inom telekommunikation. Vi har ett stort förtroende”, betonar Dr Schönborn,” att Hexatronic på ett tillförlitligt och hållbart sätt kommer att driva den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten som en del av deras tillväxtstrategi.”

Rådgivare
White & Case har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av REHAU Telecom.

Göteborg, 14 juli, 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

For more information, please contact:

Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 14:00 CET

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO.
För mer information, se https://group.hexatronic.com

REHAU Group är en polymerspecialist med en årlig försäljning på cirka 3,3 miljarder EUR. Ett oberoende och stabilt familjeägt företag. Cirka 20 000 anställda arbetar för företaget på cirka 170 platser världen över. I Europa arbetar cirka 12 000 anställda för REHAU, varav 8 000 bara i Tyskland. REHAU producerar lösningar för bygg-, bil- och industrisektorn. I mer än över 70 år.