10:36:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-02-24 07:00:00

Hexatronic Group AB (publ)
Helåret januari – december 2020

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Hexatronic förvärvade fiberoptikbolagen Baltronic Group OÜ med bas i Estland inklusive dotterbolag samt kanadensiska Toronics Inc (namnändrat till Hexatronic Canada Inc).
   
 • Hexatronic förvärvade 90 procent av aktierna i den italienska leverantören av strukturerade kabelsystem Qubix S.p.A.
   
 • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 115 MSEK.
   
 • Lennart Sparud meddelade att han lämnar sin roll som CFO i Hexatronic Group. Rekryterings- processen för en efterträdare är i slutfasen.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 60 MSEK.
   
 • Hexatronic tecknade ett strategiskt leverantörsavtal med Vocus i Australien.
   
 • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,50 SEK (0) per aktie för räkenskapsåret 2020.
   
 • Hexatronic justerade sitt lönsamhetsmål till 10 procent EBITA-marginal på rullande 12 månader (från 9 procent).

             

Vd har ordet

Stark lönsamhetstillväxt och hög förvärvsaktivitet

2020 var ett år med stark lönsamhetstillväxt för Hexatronic. EBITA-marginalen ökade från 7,4 procent föregående år till 9,8 procent, klart över vårt mål om minst 9 procent. Jämfört med föregående år stärktes EBITA-resultatet med 51 procent och vinsten per aktie med 87 procent. 

Kvartalets EBITA-marginal om 11 procent var mycket stark och resulterade i en ökning av EBITA-resultatet om 139 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka lönsamhetsutvecklingen under året förklaras främst av skaleffekter där våra produktions-anläggningar haft en högre beläggning samt att vi sänkt våra materialkostnader genom användandet av nya material samt genom sänkta materialpriser.

Försäljningen fortsätter att utvecklas väl även om vi inte nådde vårt mål om minst 20 procents tillväxt. Försäljningstillväxten uppgick till 13 procent, varav organisk tillväxt om 11 procent. Vi bedömer att vi under året tappat 5 till 10 procent i försäljning på grund av covid-19 pandemin.

Försäljningstillväxten i Europa, exklusive Sverige, var 24 procent framförallt drivet av en fortsatt stark utveckling i Storbritannien men även i Tyskland och Norge. Det har under året varit hög aktivitet i den brittiska marknaden med ett stort antal operatörer som börjat bygga eller planerar att bygga FTTH-nät. Den tyska marknaden, som ligger efter den brittiska marknaden i investeringsaktivitet, visade tydliga tecken på att den är på väg att ta fart.

Försäljningen i Nordamerika växte med 16 procent framförallt drivet av en stark underliggande marknad för dukt och där vi med vår nya fabrik i Texas ökat vår kapacitet. Även tillväxten inom vår systemförsäljning var stark, dock från låga nivåer.

Försäljningen i Sverige ökade med 12 procent vilket var över vår förväntan inför året. En god efterfrågan för våra lösningar inom FTTH-system tillsammans med ett antal transportnätsprojekt förklarar den positiva utvecklingen. Inom sjökabel har vi under året lyckats mycket väl med ett flertal vunna större projekt.

Även kassaflödet var starkt under året med ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 250 MSEK (174 MSEK under 2019). Det starka kassaflödet i kombination med ökad lönsamhet innebär att vi har en stark finansiell ställning för framtida förvärv.

Under året genomförde vi fyra förvärv. Vi har genom dessa adderat Baltikum och Italien till våra marknader samt blivit störst på telekomutbildning i USA. Samtliga förvärv bedömer vi kommer stärka vår konkurrenskraft och bidra till fortsatt god lönsamhetsutveckling.

Om vi blickar mot 2021 så ser vi en fortsatt ökande efterfrågan i samtliga våra tillväxtmarknader. Vi bedömer att den svenska marknaden kommer vara på ungefär samma nivå som under 2020. 

Vi kommer fortsätta investera i att stärka våra organisationer i främst Nordamerika, Tyskland och Storbritannienför för att stödja fortsatt tillväxt. Vårt mål är även att stärka vår position i våra tillväxtmarknader genom fler förvärv.

Vi höjer vårt lönsamhetsmål till minst 10 procent EBITA på rullande 12 månader (från 9 procent) givet de möjligheter vi ser framför oss.

Orderingången har fortsatt utvecklats positivt. Vi gick in i 2021 med en orderbok som organiskt var 93 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 47 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Utvecklingen av covid-19 pandemin och dess påverkan på oss innebär en fortsatt osäkerhet även om vi under 2020 lyckats hantera det väl. På sikt är vår bedömning att erfarenheterna från covid-19 kommer ha en positiv inverkan på investeringar i kommunikationsnät.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.
Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)Offentliggörande

Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 07.00 CET.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars 2021 den 29 april 2021
Delårsrapport april-juni 2021 den 12 augusti 2021
Delårsrapport juli-september 2021 den 2 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 den 23 februari 2022

Årsstämma

Årsstämma hålls den 6 maj 2021.

För eventuella frågor kontakta:
• Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef, 070-650 34 00
• Lennart Sparud, Finansdirektör, 070-558 66 04

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic Group AB (publ) Org nr 556168-6360

Hexatronic Group AB (publ)
Sofierogatan 3a, 412 51 Göteborg, Sverige
www.hexatronicgroup.com