07:52:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic Group är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Split HTRO 1:5
2022-05-06 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-08-12 07:00:00

Hexatronic Group AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2021

Viktiga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tecknade tre avtal på den tyska marknaden till ett totalt värde på cirka 70 MSEK.
  • Hexatronic etablerar 5G-utbildning genom förvärv av Mpirical Ltd. i UK.
  • Hexatronic har lagt ett varsel avseende vår fiberoptiska kontakteringsverksamhet i Örebro, med syfte att flytta all produktion till Baltronic i Estland samt samordna våra lager i Sverige till Hudiksvall. Flytten är ett led i att stärka bolagets konkurrenskraft på en växande internationell marknad samtidigt som den svenska marknaden förväntas minska kommande år.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic har ingått ett bindande inkråms-överlåtelseavtal om förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden.
  • Hexatronic har förvärvat 100% av aktierna i två australiensiska bolag. Optical Solutions Australia Group är en nationell värdeskapande distributör av telekomlösningar och The Fibre Optic Shop Pty Ltd designar och tillverkar fiberoptiska produkter.
  • Hexatronic har förvärvat 100% av aktierna i H. Weterings Galgeweg BV i Nederländerna. Bolaget tillverkar dukt för telekom och jordbruksmarknaden.
  • Pernilla Lindén har tillträtt som CFO och medlem i koncernledningen från och med 9 augusti 2021.

VD HAR ORDET

Mycket stark tillväxt och ökad lönsamhet

Den starka utvecklingen från årets första kvartal förstärktes under det andra kvartalet med en mycket starkt tillväxt om 54 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav 38 procent organisk. Lönsamheten för kvartalet visade en ännu starkare utveckling. EBITA ökade med 90 procent och resultat per aktie med 102 procent. EBITA i andra kvartalet har påverkats positivt med ca 8 MSEK till följd av amerikanska myndigheters beslut att efterskänka lån relaterade till covid-19 som upptagits genom Blue Diamond Industries, Inc.

På rullande tolv månader ligger vi nu, med 35 procent försäljningstillväxt och 11,5 procent EBITA, över våra mål om minst 20 procents tillväxt och minst 10 procent i EBITA-marginal. Vi noterar för det andra kvartalet fortsatt höga kostnader för transporter och råmaterial till följd av den pågående pandemin. Effekter som vi bedömer kommer bestå under resten av året.

Vår internationaliseringsresa fortsätter i hög takt exemplifierat av att USA under kvartalet passerade Sverige som Hexatronics enskilt största marknad sett till försäljningen senaste tolv månaderna. Försäljningen i Nordamerika växte under kvartalet med 79 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt. Vår system-försäljning fortsätter att utvecklas starkt och vi ser goda möjligheter att växa denna kraftigt.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige var fortsatt mycket stark med en tillväxt om 100 procent. De flesta marknader i regionen utvecklades starkt men framför allt Storbritannien. Vi ser en fortsatt stark tillväxt i synnerhet i Storbritannien och Tyskland.

Försäljningen i Sverige minskade med 4 procent vilket var ungefär som förväntat. Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden kommer vara på samma nivå som i fjol.

Orderingången har fortsatt utvecklats mycket starkt. Vi gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 182 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Exklusive sjökabelprojekt var orderboken 147 procent högre.

Med den starka utveckling vi ser i de flesta av våra marknader kommer vi fortsätta att investera i mer kapacitet för fortsatt tillväxt.

Under kvartalet förvärvade vi utbildningsbolaget Mpirical i Storbritannien. Mprirical är fokuserade på online-utbildningar inom 5G och trådlös kommunikation. Vi ser både god potential i deras nuvarande affär inom 5G samt att nyttja deras teknik för våra utbildningsbolag inom fiberoptiska nät.

Efter kvartalets utgång har vi genomfört fyra strategiska förvärv. Telekomverksamheten inom REHAU Group, framför allt mikrodukt, i Tyskland och Österrike, dukt och rörtillverkaren Weterings i Nederländerna, samt de australiensiska telekom-bolagen Optical Solutions Australia Group och The Fibre Optic Shop. Det är förvärv som stått högt upp på agendan under flera år och som väsentligen kommer stärka vår position i Centraleuropa avseende produktionskapacitet och marknads-position, samt ge oss ett starkt nationellt fotfäste på den australienska telekommarknaden.

De genomförda förvärven stärker vårt erbjudande ytterligare och medför att vår affär blir än mer internationell. Utöver en stark strategisk matchning med Hexatronic adderar förvärven kombinerat cirka 750 MSEK i omsättning och 130 MSEK i EBITA. Om de genomförda förvärven hade ingått i Hexatronic de senaste tolv månaderna hade omsättningen och EBITA uppgått till cirka 3 400 MSEK respektive 440 MSEK. Den internationella andelen hade utgjort drygt 80%.

Efter genomförda förvärv har vi en kapitalstruktur med en Nettoskuld / EBITDA som förväntas uppgå till cirka 2,4x, inklusive förvärvet av REHAU Telecom som förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021. Vi kommer ha en fortsatt aktiv förvärvsagenda.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxt-resa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 07.00 CET.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport juli-september 2021 den 2 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 den 24 februari 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 den 29 april 2022

Årsstämma
Årsstämma räkenskapsår 2021 hålls den 5 maj 2022.

För eventuella frågor kontakta:
• Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef, 070-650 34 00
• Pernilla Lindén, Finansdirektör, 070-984 22 33

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO.
För mer information, se https://group.hexatronic.com

Hexatronic Group AB (publ) Org nr 556168-6360

Hexatronic Group AB (publ)
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg, Sverige
www.group.hexatronic.com