07:44:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic Group är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Split HTRO 1:5
2022-05-06 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-08-02 14:00:00

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 2 augusti, 2021

Hexatronic stärker närvaron på den australiska marknaden genom förvärv av två ledande telekombolag

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag slutfört två förvärv i Australien genom att förvärva 100% av aktierna i Optical Solutions Australia Group Pty Ltd (“OSA”) och 100% av aktierna i The Fibre Optic Shop Pty Ltd (“FOS”). OSA är en värdeskapande distributör av ett brett utbud av telekomprodukter. FOS designar, tillverkar och distribuerar fiberoptiska produkter. Den fasta köpeskillingen för de två bolagen uppgår till 47,4 MAUD med en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 6,8 MAUD. Båda förvärven betalas delvis kontant och delvis med nyemitterade aktier. De två förvärvade bolagen förväntas generera en total EBITDA om 7,3 MAUD under 2021.

Förvärven av OSA och FOS är strategiska för Hexatronic. Idag har Hexatronic begränsad närvaro i Australien där verksamheten sköts från det helägda dotterbolaget Hexatronic Nya Zeeland som är marknadsledande inom passiva Fiber Till Hemmet (FTTH) system i Nya Zeeland. Med de två förvärven stärker Hexatronic sin lokala närvaro vilket är viktigt för att lyckas i den australiska marknaden.

OSA
OSA grundades 2002 och levererar, designar och supporterar några av Australiens största telekom- och infrastrukturprojekt. De arbetar med flera välkända leverantörer och genom deras sex kontor utspridda över Australien och väl tilltagna lagerlokaler kan OSA hålla höga lagernivåer och erbjuda korta ledtider. OSA erbjuder även värdeskapande service genom tre R&D-labb runt om i Australien där de stöttar sina kunder genom att testa nya tekniker, kvalitetssäkra deras projekt samt tillsammans designa nya lösningar. Säljarna av OSA kommer vara kvar i deras nuvarande roller i bolaget.

FOS
FOS grundades 2000 och är baserade i Melbourne, Australien, där de har sitt huvudkontor och produktion. FOS tillverkar och distribuerar ett brett utbud av högkvalitativa standardiserade och specialtillverkade terminerade fiber- och kopparkablar och skåp. Fokusmarknaderna är telekom, industri & tuffa miljöer och infrastruktur. FOS har stor lagerkapacitet för att kunna erbjuda hög servicenivå med korta ledtider. Säljarna av FOS kommer vara kvar i deras nuvarande roller i bolaget.

Köpeskilling och finansiering
OSAs och FOS har totalt genererat en försäljning om cirka 45 MAUD med en EBITDA-marginal om 16% under de senaste tolv månaderna vilket motsvarar en EBITDA-värderingsmultipel om 6,5x till 7,4x. Båda förvärven bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Den totala fasta köpeskillingen för båda bolagen är 47,4 MAUD på skuldfri basis med en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 6,8 MAUD baserad på EBITDA de kommande tre åren. Den fasta köpeskillingen för både OSA och FOS kommer betalas 90% kontant och 10% med nyemitterade aktier.

Båda förvärven finansieras med seniort banklån från Danske Bank. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group efter genomförda förvärv förväntas uppgå till cirka 1,8x. Inklusive förvärvet av REHAU Telecom som förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2021 förväntas Nettoskuld / EBITDA uppgå till cirka 2,4x.

OSA och FOS konsolideras i Hexatronickoncernen från och med 1 augusti, 2021.

Kommentar från Hexatronics VD
Vi är mycket glada att kunna välkomna både OSAs och FOS team till Hexatronickoncernen. Båda bolagen har en stark marknadsposition och dedikerade team med stor erfarenhet från den australiska fiberoptiska marknaden. Vår strävan är att våra australiensiska kunder kommer att uppleva betydande design- och innovationsfördelar genom att kombinera Hexatronics produktportfölj med passiva systemlösningar med den lokala närvaron av OSA och FOS. Idag har fiberstamnät byggts ut i större delar av Australien och nästa steg är att bygga ut fiber den sista biten in till hushåll och företag vilket är Hexatronics fokusområde och vars utbyggnad förväntas fortgå i många år framöver”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentar från OSA
Efter 19 år med stark tillväxt är vi nu glada över att få vara en del av Hexatronickoncernen som kommer möjliggöra ytterligare tillväxt i våra fokusmarknader. Det var viktigt för OSA att hitta ett bolag som delar våra värderingar och framför allt värdesätter sina medarbetare. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Hexatronic och introducera deras produkter och service i den australiska marknaden”, säger Mike Thomas, VD för OSA.

Kommentar från FOS
Hexatronic har ett antal bolag globalt som tillverkar liknande produkter som FOS och vi är väldigt stolta över att Hexatronic har identifierat FOS kvalitet och lokala produktionskapacitet som en del av grunden till deras framgång i Australien. Vi ser stor potential att kapitalisera på att etablera partnerskap med Hexatronics övriga dotterbolag. Vi är glada över vad vi har åstadkommit hittills och ser fram emot ett nytt kapitel i vår tillväxtresa”, säger AP Singh, VD för FOS.

Nyemission
Styrelsen i Hexatronic har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 6 maj 2021, beslutat om emission av 209 921 stamaktier i Hexatronic där teckningskursen ska erläggas genom kvittning av fordringar som säljarna av OSA och FOS har mot Hexatronic.

Teckningskursen, som uppgår till cirka SEK 143 per aktie för båda förvärven, motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm under de 30 handelsdagar till och med den 29 juli 2021.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 10 496,05 kronor till 1 968 143,40 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 39 362 874, varav 38 702 874 är stamaktier och 660 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 768 874.

Rådgivare
Corrs Chambers Westgarth har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av både OSA och FOS.

Göteborg, 2 augusti, 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 augusti 2021 kl. 14:00 CET

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO.
För mer information, se https://group.hexatronic.com