22:46:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Hövding Sverige är ett teknikbolag. Bolaget är en utvecklare av avancerade cykelhjälmar. Bolaget utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmar, en särskild konstruerad airbag för cyklister. Airbagen blåses ut vid en potentiell olycka eller fall och är fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet. Bolagets produkter säljs idag på en global marknad. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-04 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-09 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-11 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-03-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-18 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-03-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-05-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-20 Årsstämma 2016
2016-01-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-10-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2022-05-13 17:45:00

Pressmeddelande 13 maj 2022

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167, (”Fosielund Holding”) har idag till styrelsen för Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, (”Hövding”) påkallat inlösen av återstående aktier i Hövding från de övriga aktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen.

Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. Fosielund Holding har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Eklund, 040-6701100, joel.eklund@tepe.com

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 klockan 17.40.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Bolaget avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

www.fosielundholding.se