20:54:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Hövding Sverige är ett teknikbolag. Bolaget är en utvecklare av avancerade cykelhjälmar. Bolaget utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmar, en särskild konstruerad airbag för cyklister. Airbagen blåses ut vid en potentiell olycka eller fall och är fullt uppblåst innan cyklisten slår i huvudet. Bolagets produkter säljs idag på en global marknad. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-04 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-09 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-11 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-03-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-18 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning HOVD 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-03-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-05-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-20 Årsstämma 2016
2016-01-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-10-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2022-05-13 17:45:00

Styrelsen för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hövdings aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Fosielund Holding AB (”Fosielund”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 januari 2022 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding (”Erbjudandet”). Fosielund meddelande genom pressmeddelande den 16 februari 2022 att Fosielund (med närstående), efter redovisning av likvid i Erbjudandet, innehade 18 021 741 aktier motsvarande ca 65 procent av aktierna och rösterna. Den 8 april 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat en större post aktier i Hövding, varefter Fosielund innehade ca 88,7 procent av aktierna och rösterna samt en avsikt att förvärva ytterligare aktier. Den 4 maj 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat ytterligare aktier och att dess ägande nu översteg 90 procent av det totala antalet aktier i Hövding. Fosielund meddelade samtidigt att de har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Hövding och i samband därmed verka för att styrelsen i Hövding beslutar att avnotera Hövdings aktier från handel på First North.

Sedan pressmeddelandet den 4 maj 2022 har Fosielund hemställt att styrelsen i Hövding ska ansöka om avnotering av Bolagets aktie från First North. Fosielund har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Hövding beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från First North. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

För ytterligare information var vänlig och kontakta:
Sofia Svensson, VD
Telefon: +46 727 32 32 39

Per Holmqvist, CFO
Telefon: +46 733 00 29 23

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040-236868

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022, kl 17:45 CET.