12:42:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Jyske Bank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster till privat- och företagskunder, vilket innefattar bo- och billån, kapitalförvaltning, pensionsförsäkring och valutatjänster. Specialistkompetens återfinns inom företagsrådgivning där banken är särskilt inriktade mot aktörer inom diverse olika branscher. Banken grundades 1967 och har sitt huvudkontor i Silkeborg.

Kalender

2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-25 Ordinarie utdelning JYSK 0.00 DKK
2020-03-24 Årsstämma 2019
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-27 Ordinarie utdelning JYSK 0.00 DKK
2019-03-26 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-14 Extra Bolagsstämma 2018
2018-07-04 Bonusutdelning JYSK 5.89 DKK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning JYSK 5.85 DKK
2018-03-20 Årsstämma 2017
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-06 Bonusutdelning JYSK 5.60 DKK
2017-06-02 Extra Bolagsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-22 Ordinarie utdelning JYSK 5.25 DKK
2017-03-21 Årsstämma 2016
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning JYSK 5.25 DKK
2016-03-16 Årsstämma 2015
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-19 Extra Bolagsstämma 2016
2015-12-15 Extra Bolagsstämma 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-25 Ordinarie utdelning JYSK 0.00 DKK
2015-03-24 Årsstämma 2014
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2012-03-21 Ordinarie utdelning
2011-03-23 Ordinarie utdelning
2010-03-23 Ordinarie utdelning
2019-09-11 10:57:11

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslaget fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. a vedtaget.

Til behandling var forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og vedtægtsændring i forbindelse hermed.

Da mindre end 90% af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af forslaget vedrørende nedsættelse af bankens aktiekapital.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker ved separat selskabsmeddelelse, samt ved offentliggørelse på bankens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil