14:17:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-10-21 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-21 Analytiker möte 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-10 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2013-03-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2012-11-22 Analytiker möte 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla behandlingsmetoder för sjukdomar som klassas som livshotande eller funktionsnedsättande. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-08-19 08:00:00

STOCKHOLM – den 19 augusti 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2022. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Våra portföljbolags dedikerade arbete, tydliga framsteg och förmåga att identifiera strategiskt gynnsamma samarbets- och förvärvsmöjligheter är imponerande och bådar gott inför det fortsatta värdeskapandet.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Portföljbolaget OssDsign har inkluderat den första patienten till det prospektiva multicenterregistret PROPEL för fusion av kotor i ryggraden i USA. Syftet med registret är att utvärdera användningen och effekten av OssDsign Catalyst i klinisk miljö (april 2022).
 • Portföljbolaget OssDsign har inkluderat samtliga patienter till den kliniska studien TOP FUSION, som utvärderar effekten och säkerheten av OssDsign Catalyst hos patienter som genomgår en steloperation av ryggraden (april 2022).
 • Portföljbolaget Promimics noteringsemission har fulltecknats. Promimic tillförs nu 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilket stärker bolagets position kraftigt inför den fortsatta tillväxtresan. Handeln med bolagets aktie inleddes fredagen den 29 april på Nasdaq First North Growth Market (april 2022).
 • Portföljbolaget Biosergen förbereder en klinisk fas 2-studie av sin längst utvecklade läkemedelskandidat BSG005 mot svampinfektionen mukormykos. Studien planeras att genomföras i Indien där det pågår ett omfattande utbrott av sjukdomen (maj 2022).
 • Karolinska Developments årsstämma beslutade, bland annat, att fastställa balans- och resultaträkningar, disponera årets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, omvälja styrelseledamöterna Björn Cochlovius, Philip Doung, Anna Lefevre Sköldebrand, Ben Toogood och Theresa Tse, och att till styrelsens ordförande utses Björn Cochlovius (maj 2022).
 • Portföljbolaget Aprea Therapeutics har förvärvat det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics kommer nu att prioritera utvecklingen av Atrin Pharmaceuticals läkemedelskandidater, vilka utvecklas för att bekämpa cancersjukdomar genom att påverka de proteiner som är involverade i tumörers förmåga att reparera skador i sitt DNA (maj 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition har lämnat in en ansökan (CTA) till den ungerska läkemedelsmyndigheten om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Studien planeras att genomföras vid ett flertal europeiska kliniska prövningscentra (maj 2022).
 • Karolinska Development meddelar i juni att bolaget ingått avtal om att investera 20 miljoner kronor i PharmNovo AB som utvecklar en helt ny typ av läkemedel mot nervsmärta, en svårbehandlad form av smärta som ofta utvecklas till ett kroniskt tillstånd. Läkemedelskandidaten PN6047 från PharmNovo har visat övertygande effekt i väletablerade prekliniska sjukdomsmodeller och en första klinisk studie är planerad att starta i slutet av 2022. Marknaden för läkemedel mot nervsmärta uppskattas vara värd närmare 6 miljarder dollar och fortsätter att växa (juni 2022).
 • Portföljbolaget Promimic har presenterat prekliniska resultat som visar att ytbehandlingstekniken HAnano Surface minskar risken för vidhäftning av vanligt förekommande sjukdomsalstrande bakterier med upp till 60% (juni 2022).
 • Portföljbolaget Svenska Vaccinfabriken har presenterat prekliniska studiedata som indikerar att bolagets terapeutiska vaccinkandidat SVF-001 har potential att framkalla ett immunsvar i en preklinisk sjukdomsmodell av hepatit B. Resultaten presenterades den 25 juni vid EASL International Liver CongressTM 2022 (juni 2022).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Development har fullföljt den tidigare aviserade investeringen i PharmNovo och inkluderar därmed bolaget bland sina portföljbolag. Karolinska Development har från och med den 4 juli totalt tio bolag i portföljen (juli 2022).
 • Portföljbolaget Promimic meddelar att de tillsammans med Danco Medical bildar ett samriskbolag, joint venture, för att stärka kunderbjudandet på den amerikanska marknaden. Det strategiska initiativet förväntas få stor inverkan på Promimics tillväxt och lönsamhet redan från och med nästa år (juli 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognitions styrelse har utsett Anders Karlsson till ny vd. Han efterträder Magnus Doverskog, som går vidare till en position som Chief Scientific Officer i bolaget. Syftet med rekryteringen är att förstärka och bredda ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom affärsutveckling och kommersialisering inför nästa fas i bolagets utveckling. Anders Karlsson kommer att tillträda som vd den första september 2022 (augusti 2022).

Finansiell sammanfattning

 • Resultatet under andra kvartalet uppgick till SEK -22,3 miljoner (SEK 216,4 miljoner under andra kvartalet 2021). Resultatet per aktie var SEK -0,08 (SEK 1,23 under andra kvartalet 2021). För perioden januari – juni 2022 uppgick nettoresultatet till SEK -51,5 (191,5) miljoner
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under andra kvartalet uppgick till SEK -23,9 miljoner (SEK 227,9 miljoner under andra kvartalet 2021). Resultatet beror i huvudsak på minskat värde på grund av kursnedgång i de noterade innehaven vilka ägs direkt och indirekt via KDev Investments. För perioden januari – juni 2022 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -41,1 (212,4) miljoner
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 274,2 miljoner i slutet av juni 2022, en minskning med SEK 5,3 miljoner från SEK 1 279,4 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av juni 2022 till SEK 941,7 miljoner, en minskning med SEK 2,5 miljoner från SEK 944,1 miljoner i slutet av föregående kvartal. Minskningen är i huvudsak en effekt av att kursnedgången i de noterade innehaven.
 • Substansvärdet uppgick till SEK 1 284,8 miljoner, per aktie SEK 4,8 i slutet av juni 2022 (SEK 995,5 miljoner, per aktie SEK 5,7 i slutet av juni 2021).
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2022 (SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2021). För perioden januari – juni 2022 uppgick intäkterna till SEK 1,2 (1,2) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under andra kvartalet 2022 uppgick till SEK 21,7 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under andra kvartalet till SEK 116,2 miljoner.
 • Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) minskade med SEK 27,4 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 273,9 miljoner per den 30 juni 2022.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - juni 2022 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Per Aniansson, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 866 04 29, e-mail: per.aniansson@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.