09:52:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Kalender

2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2019
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2018
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2017
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2016
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2016-05-25 Årsstämma 2015
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2014
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-10-21 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-21 Analytiker möte 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2012
2013-05-10 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2013-03-13 15-7 2013
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-22 Analytiker möte 2012
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2011
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2020-03-27 15:00:00

STOCKHOLM, SVERIGE 27 mars 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolaget genomfört en investering i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB (”SVF”). SVF bedriver utveckling av terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bland annat hepatit B och hepatit D samt vacciner för att förebygga infektioner av covid-19 och möjliga framtida coronavirus. SVF:s innovativa plattform för vaccinutveckling har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet i Huddinge. Projekten befinner sig i preklinisk fas och de första kliniska prövningarna skulle kunna inledas under 2021.   

Den initiala investeringen innebär att Karolinska Development kommer att äga fem procent av aktierna i SVF. Ett optionsavtal ger möjlighet att inom en definierad tidsperiod och till ett förutbestämt pris öka ägandet till sammanlagt 25 procent. Karolinska Development kommer att representeras i SVF:s styrelse.  Karolinska Development kommer att ha en aktiv roll och hjälpa bolaget bland annat i etableringen av ett samarbetsavtal med en eller flera asiatiska partners inför den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av produkterna.

”Investeringen i Svenska Vaccinfabriken är ett led i Karolinska Developments ambition att etablera samarbeten mellan innovativa nordiska life science-bolag och ledande asiatiska life science-aktörer för att skapa bättre möjligheter till finansiering och snabbare vägar till marknadsintroduktioner. Samhällets utmaningar till följd av virusinfektioner är väl kända. Just nu ligger fokus på det nya coronaviruset där SVF har en lovande plattform för vaccinutveckling, men en minst lika viktig anledning till vår investering är bolagets potential att utveckla botande behandlingar mot andra spridda och livshotande virussjukdomar som till exempel hepatit B”, kommenterar Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Trots tillgängligheten av förebyggande vacciner och antivirala behandlingar lever över 250 miljoner människor med en kronisk hepatit B-infektion, och Kina är ett av de hårdast drabbade länderna. En miljon kroniska bärare dör varje år på grund av komplikationer orsakade av viruset, såsom levercirrhos och levercancer. Hepatit D-viruset infekterar 15-25 miljoner hepatit B-bärare och förvärrar sjukdomens progression. SVF utnyttjar en egenutvecklad immunterapi för att producera en specifik form av antikroppar som blockerar virusets möjlighet att tränga in i humana värdceller. Målet är att ta fram ett terapeutiskt vaccin som till skillnad från förebyggande vacciner har potential att bota redan infekterade patienter. Bolaget har genererat lovande effektresultat i en preklinisk djurmodell och fortsätter nu den prekliniska utvecklingen med målet att en fas 1-studie ska kunna initieras under 2021.

Coronavirus uppträder i många olika former och orsakar normalt förkylning, halsont, hosta och lunginflammation. Även om coronavirusinfektioner oftast är lindriga så kan vissa virustyper leda till livshotande tillstånd. Så har varit fallet vid utbrottet av SARS-CoV år 2003, MERS-CoV år 2012 och under den pågående covid-19-pandemin. SVF har utvecklat en plattform som förväntas ge möjlighet att snabbt ta fram vacciner mot både nuvarande och nya former av coronavirus och har nyligen lämnat in en patentansökan specifikt kopplad till ett potentiellt vaccin mot covid-19.  

”Vi är oerhört glada för samarbetet med Karolinska Development då deras kompetens och nätverk ger oss mycket större möjlighet att hitta internationella partners för vår vaccinplattform”, säger Jens Bäck, vd för Svenska Vaccinfabriken Produktion AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 27 mars 2020 klockan 15:00.