23:09:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-02-21 16:30:00

UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) tillkännagav i dag att nästa steg i utvecklingen av NanoZolid®-formulerad docetaxel (nanodotax) blir att utföra en kortare klinisk studie för att förstå de immunologiska effekter som observerades i den kliniska fas I-studien NZ-DTX-001. I DTX-001 studien observerades aktivering av systemiska inflammatoriska biomarkörer vilka kan ge bättre förutsättningar för behandling med så kallade checkpointhämmare samt resultera i behandlingseffekt i icke-injicerade tumörer (abskopal effekt).

I den kliniska fas I-studien med nanodotax som avslutades i oktober 2021 observerades en aktivering av systemiska inflammatoriska biomarkörer, vilket kan möjliggöra kombinationsbehandling med så kallade checkpointhämmare inom immunoterapi av cancer. Kliniska studier har visat att systemiskt administrerad docetaxel väsentligen förbättrar svaret på behandling med checkpointhämmare. Om LIDDS kan visa på liknande effekt med lokalt administrerad nanodotax men utan systemiska biverkningar vilka riskerar hämma det specifika immunsvaret mot tumörerna skulle både bättre effekt och säkerhet kunna uppnås. LIDDS har i prekliniska studier visat att lokalt administrerad nanodotax har lika bra effekt som systemiskt administrerad docetaxel men utan systemiska biverkningar.

För att ge ett bättre beslutsunderlag i den kliniska utvecklingen av nanodotax har LIDDS valt att ta över sponsorskapet för den sedan tidigare godkända prövarinitierade studien på prostatacancerpatienter. Studien innebär en viktig analysmöjlighet av det immunologiska svaret då de inkluderade patienterna kommer att få sin prostata avlägsnad kirurgiskt vilken sedan kan analyseras i detalj. Studien planeras utföras på en klinik och beräknas omfatta tio patienter.

”Baserat på den spännande aktiveringen av immunreglerande molekyler vi såg i fas I-studien är det viktigt att säkerställa verkningsmekanismen för nanodotax. Den ökade förståelsen för mekanismen kommer snabbare leda oss till rätt behandlingsform och patientgrupp. Resultaten kan eventuellt också bana väg för effektivare kombinationsbehandlingar, vilket bedöms som avgörande för den kommersiella positioneringen av nanodotax och det motiverar en ytterligare studie" säger Nina Herne, VD för LIDDS.

I december 2021 redovisade LIDDS topline-resultaten från den kliniska fas I-studien NZ-DTX-001. Studien visade att NanoZolid® i kombination med docetaxel var säker och tolererades väl, vilket var studiens primära syfte. Dessutom visade resultaten att den systemiska koncentrationen av docetaxel var låg och att aktivitet i de injicerade tumörerna kunde observeras. Patienter som erhöll nanodotax uppvisade dessutom aktivering av systemiska inflammatoriska biomarkörer som anses viktiga för en effektiv rekrytering och aktivering av immunologiska effektorceller och för att skapa en god miljö för behandling med immunreglerade läkemedel som exempelvis checkpointhämmare.

För ytterligare information:

Nina Herne, CEO, Phone: +46 (0)70-714 74 57, Email: nina.herne@liddspharma.com

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022, kl 16.30 CET.

LIDDS AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med en unik drug delivery-teknologi, NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad drug delivery-teknologi och som har en unik förmåga att åstadkomma en kontrollerad och stadigvarande frisättning av läkemedel i upp till sex månader. LIDDS har licensavtal där NanoZolid kombineras med antiandrogener och egen utveckling av projekt i klinisk och preklinisk fas för cytostatika och immunoaktiva ämnen. LIDDS (LIDDS) aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, är Certified adviser till LIDDS. För mer information besök www.liddspharma.com.