19:58:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Split IMMU 20:1
2024-05-20 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-07-10 10:20:00

Vid extra bolagsstämma i Mendus AB (publ), org.nr. 556629-1786, (”Bolaget”) den 10 juli 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.

Ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i avseende på Bolagets gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 8 juni 2023 offentliggjorde Bolaget att styrelsen fattat beslut, under försättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Extra bolagstämman godkände idag styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattar högst 472 953 859 aktier och 135 129 674 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ger rätt till teckning av totalt 135 129 674 aktier i Bolaget. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 23 647 692,95 kronor. De belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 6 756 483,70 kronor.

De som på avstämningsdagen den 11 juli 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas i Bolaget. En uniträtt berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 äger rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024.

Teckningskursen är 3,36 SEK per unit, motsvarande 0,48 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fullteckning tillförs Bolaget ett initialt belopp om cirka 227 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 64,9 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av units kan ske under perioden från och med torsdagen den 13 juli 2023 till och med torsdagen den 27 juli 2023.

Godkännande av riktad emission av aktier och teckningsoptioner

Den 8 juni 2023 offentliggjorde Bolaget att styrelsen fattat beslut, under försättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Flerie Invest AB (”Riktade Emissionen”). Extra bolagstämman godkände idag styrelsens beslut om den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen omfattar högst 187 500 000 aktier och 53 571 429 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ger rätt till teckning av totalt 53 571 429 aktier i Bolaget. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 9 375 000 kronor. De belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 2 678 571,45 kronor.

Teckningskursen per aktie är 0,48 kronor och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fullteckning tillförs Bolaget ett initialt belopp om cirka 90 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 25,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår unika expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU. ST http://www.mendus.com/


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-mail: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telephone: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com  


MEDIARELATIONER
Mario Brkulj
Valency Communications
Telephone: +49 160 9352 9951
E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu