04:20:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-10 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-15 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-17 08:00:00

"Mendus fokuserar på att förändra förloppet av cancerbehandling genom att utveckla immunterapier som kombinerar varaktiga kliniska svar med en godartad säkerhetsprofil. Det gör vi genom att använda vår unika expertis inom allogen dendritcellbiologi. Varaktighet av respons och säkerhet är särskilt relevanta vid underhållsbehandling, som syftar till att förhindra återfall av tumörer.

De positiva fas 2-data som vi presenterade vid konferensen American Society for Hematology i december 2022 för vårt ledande projekt, DCP-001 inom akut myeloisk leukemi (AML), ligger i linje med denna ambition. Datan utgör grunden för en bredare positionering och så småningom till en marknadsregistrering av DCP-001 som en ny underhållsbehandling inom AML. Under 2022 rapporterade vi också de första positiva kliniska säkerhetsdata med DCP-001 vid äggstockscancer och slutförde förberedelserna för nästa kliniska prövning med vår intratumorala primer ilixadencel.

I januari 2023 beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att ge DCP-001 det generiska substansnamnet vididencel, vilket innebär att vi kommer att börja använda vididencel i vår framtida kommunikation istället för DCP-001. Slutligen resulterade vår prekliniska forskning i en ny metod för expansion av naturliga mördarceller (NK celler) för terepeutiska ändamål, vilket potentiellt lägger grunden för ett lovande nytt pipeline-program inom det nya spännande området med NK-cellbaserade terapier.

Vi är mycket nöjda med de framsteg vi gjort på alla fronter under 2022 och med teamets fortsatta engagemang i utvecklingen av nya effektfulla cancerterapier. För 2023 har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att fokusera på våra mest värdeskapande projekt.”

Erik Manting, vd Mendus AB

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 2022

  • Mendus presenterade positiva överlevnads- och immunövervakningsdata från ADVANCE II-studien som utvärderade DCP-001 som underhållsterapi vid AML vid American Society of Hematology (ASH)
  • Mendus var värd för ett opinionsbildarevent om immunterapi som underhållsbehandling för patienter med akut myeloid leukemi i remission
  • Mendus säkrade ett första aktieägarlån från Van Herk Investments och undertecknade slutdokumentationen med Negma Group
  • Mendus presenterade data vid SITC 2022 som visar potentialen hos DCOne-plattformen att utöka minnet hos NK-celler för terapeutiska ändamål
  • Mendus säkrade en tillverkningspartner för att etablera det potentiellt avgörande testskedet och kommersiell produktion av DCP-001
  • Mendus rapporterade positiva kliniska och prekliniska data om äggstockscancer vid European Society of Gynecological Oncology 2022 Congress
  • Mendus fick slutbetalning som ett resultat av slutförandet av EU Horizon 2020 AML-VACCiN-projektet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Mendus tillkännagav begäran om en första del av det konvertibla lånet från
    Negma Group

 

FINANSIELLT SAMMANDRAG

 oct-decoct-decjan-decjan-dec
Belopp i KSEK 2022202120222021
Nettoomsättning
Rörelseresultat-41 557-31 746-133 957-130 100
Periodens resultat-43 280-32 843-138 786-133 410
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-0,22-0,16-0,70-0,73
Likvida medel41 851155 31341 851155 313
Eget kapital514 439656 742514 439656 742
Antal anställda vid utgången av perioden33303129

 

Rapporten för fjärde kvartalet 2022 finns tillgänglig på:
https://mendus.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com

 

INVESTERARRELATIONER
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/