20:21:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Split IMMU 20:1
2024-05-20 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-03-15 08:00:00

BESTÅENDE VACCININDUCERADE T-CELLSSVAR OBSERVERADE HOS MAJORITETEN AV VIDIDENCEL-BEHANDLADE PATIENTER

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännagav idag en kommande posterpresentation av nya kliniska data från fas 1-studien ALISON i äggstockscancer vid konferensen American Association for Cancer Research (AACR) 2023 som äger rum den 14–19 april 2023 i Orlando, FL, USA.

"ALISON-studien fortskrider väl, och den första avläsningen med avseende på förbättringar i patienternas immuncellsstatus och T-cellssvar, som induceras av vårt vaccin, är uppmuntrande. Under 2023 planerar vi att uppdatera det medicinska fältet när mer immunövervakningsdata och allt fler effektdata blir tillgängliga”, kommenterar Jeroen Rovers, MD PhD, medicinsk chef på Mendus. "Sammantaget är ALISON-studien fortsatt ett viktigt steg framåt för att ta itu med solida tumörindikationer med vidicencel och visar på programmets potential som ett nytt immunterapialternativ vid äggstockscancer."

Fas 1-studien ALISON är en öppen, singelcenterstudie som utvärderar säkerhet och effekt av vididencel (DCP-001) hos patienter med höggradig äggstockscancer av serös typ (HGSOC), en patientpopulation som står inför en högre risk för sjukdomsåterfall och resistens mot cellgifter. ALISON-studien utvärderar användningen av Mendus cellbaserade återfallsvaccin för att förhindra att sjukdomen återkommer efter primär behandling med cellgifter och tumörreducerande kirurgi. Studiens primära effektmått är antalet patienter med vididencel-inducerade antigenspecifika T-cellssvar i perifert blod efter behandling. Viktiga sekundära effektmått inkluderar säkerhet och tolerabilitet efter upprepad vididencel-dosering, såväl som återfallsfri överlevnad (RFS) och total överlevnad (OS) under en 2-årig uppföljningsperiod.

Vididencel administreras efter standardbehandling, som inkluderar cellgifter och kirurgi och initieras efter att kroppens renats under 6 veckor efter den sista cykeln av cellgifter. Patienterna får 4 vaccinationer (1 dos varannan vecka) och ytterligare 2 boostervaccinationer, vilket resulterar i en 22-veckors behandlingsperiod. Vid tidsgränsen för inlämningen av abstract till AACR, hade totalt 7 patienter inkluderats i studien och 6 hade redan slutfört hela vaccinationsschemat. Alla utom 1 patient visade minst ett bestående vaccininducerat T-cellssvar mot någon av de fyra tumörassocierade antigener som uppmätts i studien. Ytterligare analys av immunprofilerna för dessa patienter under vaccinationen visade en generell aktivering av det medfödda och adaptiva immunsystemet. Vid besöket vecka 22 hade 4 av 6 patienter inga kliniska tecken på progressiv sjukdom, medan 2 patienter hade sjukdomsprogress under behandlingen. Vididencel fortsatte att tolereras väl, endast milda till måttliga biverkningar observerades i studien.

Motsvarande abstract för posterpresentationen släpptes av arrangören bakom AACR den 14 mars 2023.


INFORMATION OM PRESENTATIONEN

Program:        Vididencel (DCP-001)

Abstrakt-titel:        Utvärdering av immunsvar mot tumörassocierade antigener hos patienter med höggradig äggstockscancer av serös typ vaccinerade intradermalt med DCP-001, ett allogent, cancercellsbaserat vaccin.

Nummer på abstrakt:        2600

Sessionskategori:        Clinical Research Excluding Trials, Immunology

Sessionstitel:         Immunomodulatory Agents and Interventions

Datum och tid:        18 april 2023, 9:00 - 12:30 ET


OM AACR:S ÅRSMÖTE

AACR:s årsmöte är mötesplatsen för aktörer inom cancerforskning. Forskare, kliniker, vårdpersonal, patienter och andra förespråkare samlas för att dela de senaste framstegen inom cancervetenskap och medicin. Från befolkningsstudier och förebyggande insatser; till cancerbiologi, translationella och kliniska studier; till överlevnad och opinionsbildning; AACR:s årsmöte lyfter fram arbetet från de smartaste hjärnorna inom cancerforskning från institutioner över hela världen.


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu