02:14:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamma inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av diverse allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkter vidare används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-10-26 07:59:00

MENDUS BJUDER IN AKTIEÄGARE TILL EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 NOVEMBER

Mendus AB (”Bolaget” eller “Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, tillkännager idag att Bolaget har ingått ett första lån i enlighet med villkoren i åtagandet från sin största aktieägare Van Herk Investments. Mendus har följaktligen beviljats ett aktieägarlån om 10 miljoner kronor. Lånet löper på två år med en kumulativ ränta om 6 % och återbetalning ska ske kontant i slutet av låneperioden. Dessutom tillkännagav Mendus idag undertecknandet av slutlig dokumentation av det tidigare kommunicerade finansieringsavtalet med Negma Group Ltd. ("Negma").

Som en följd av denna utveckling bjuder Mendus in aktieägare till en extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2022 kl. 10:00 CET i Bolagets lokaler. Förslaget till bolagsstämman är att ersätta det nuvarande bemyndigandet för styrelsen i Mendus som godkändes på årsstämman den 10 maj 2022 med ett nytt bemyndigande som är mer optimerat samt anpassat till finansieringsarrangemanget som nu är på plats med Negma. Den nuvarande begränsningen att antalet emitterade aktier inte får överstiga 20 procent av det nuvarande antalet registrerade aktier kommer fortsatt att gälla. Ytterligare information om extra bolagsstämman kommer att meddelas i en separat kallelse till extra bolagsstämma.

Som kommunicerats i ett pressmeddelande den 26 augusti 2022 har Negma åtagit sig att teckna upp till 200 miljoner kronor i konvertibla skuldebrev. Finansiering är tillgänglig under en period om 30 månader. Konverteringskursen för de konvertibla skuldebreven kommer att bestämmas till (i) 92 % av den näst lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP), under de 10 på varandra följande handelsdagarna före utfärdandet av konverteringsbegäran från Negma eller (ii) 92 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de 10 på varandra följande handelsdagarna före utfärdandet av konverteringsbegäran från Negma om den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen inträffade den sista handelsdagen under perioden om 10 handelsdagar. Konverteringskursen ska avundas till två decimaler. Bolaget kommer att informera marknaden om emission och konvertering av konvertibla skuldebrev till nya aktier i enlighet med gällande regler.

Enligt finansieringsåtagandet från Van Herk Investments som kommunicerades den 26 augusti 2022 har Mendus rätt att erhålla ett aktieägarlån på upp till ett maximalt belopp om 50 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor, varav det första lånet nu har ingåtts. Åtagandet gäller till och med den 30 juni 2023.

För mer information om båda finansieringsavtalen hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 26 augusti 2022.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/