09:43:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-29 08:00:00

”Under andra kvartalet 2023 har Mendus främst fokuserat på att driva utvecklingen av vår pipeline och säkra den relaterade finansieringen. De framsteg som gjorts under de föregående kvartalen, inklusive positiva överlevnadsdata från ADVANCE II-studien, förbättringar av våra produktionsprocesser och anpassning av vår strategi till det snabbt utvecklande landskapet för cancerterapi, utgjorde grunden för den finansieringsrunda som vi tillkännagav i juni. Den riktade emissionen och företrädesemissionen på totalt cirka 317 Mkr kommer att stödja de pågående studierna med vididencel, ADVANCE II och ALISON, starten av en kombinationsstudie med vididencel för underhållsbehandling vid AML och starten av en ny klinisk prövning med ilixadencel i mjukdelssarkom. Den nya finansieringen kommer dessutom att användas för utvecklingen av vårt prekliniska NK-cellprogram och den nyligen tillkännagivna tillverkningsalliansen med NorthX Biologics.

Mendus har åtagit sig att förändra förloppet för cancerbehandling genom att positionera våra produktkandidater där de kan ha störst inverkan på överlevnad, i kombination med en god säkerhetsprofil. Detta är särskilt relevant för underhållsbehandling av cancer, som syftar till att förlänga sjukdomsfri överlevnad efter initial behandling. Vårt huvudprogram vididencel studeras för närvarande som underhållsbehandling vid akut myeloisk leukemi (AML) i monoterapistudien ADVANCE II i fas 2. Efter de positiva överlevnadsdata som rapporterades i slutet av 2022, förbereder vi oss för en nästa avläsning av ADVANCE II-studien under fjärde kvartalet 2023. Under tiden genomför vi en djupgående analys av data som samlats in som del av studien. Dessa immunövervakningsdata ger användbara insikter i interaktionen mellan vididencel och immunsystemet. Immunologiska analyser av patientprover före och efter vididencel-behandling stöder vididencels verkningssätt som en immunterapi som ökar antitumörsvaren mot kvarvarande sjukdom. Dessa data presenterades vid CIMT- och EHA-konferenserna under andra kvartalet.

Inledande data från ALISON-studien i fas 1 som utvärderar vididencel som underhållsterapi vid äggstockscancer presenterades vid konferensen American Association for Cancer Research (AACR) i april 2023. Data bekräftade den goda säkerhetsprofilen och potentialen hos vididencel att stimulera immunsvar mot tumörantigener som tidigare visat sig vara relevanta för äggstockscancer. Baserat på positiva data kommer rekryteringen av ALISON-studien att fortsätta och ytterligare avläsningar av studien förväntas under de kommande månaderna.

Efter en rad förbättringar av tillverkningsprocessen är Mendus andra kliniska program, ilixadencel, redo att testas i en proof-of-concept-studie baserad på initiala positiva data observerade i gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Det fortsätter att finnas kliniskt intresse för att genomföra en prövning av mjukdelssarkom, där GIST är en undertyp. Vi kommer att välja den exakta indikationen baserat på medicinska behov och konkurrens från andra läkemedel under utveckling och förväntar oss att nästa prövning ska påbörjas före årsskiftet 2023.

Mendus har beslutat att tillämpningen av bolagets egenutvecklade DCOne-plattform för att expandera naturliga mördarceller (NK) för terapeutiska ändamål ska vara huvudfokus för den prekliniska forskningsverksamheten. Vi fokuserar särskilt på minnes-NK-celler, som är associerade med förbättrad livslängd, metabolisk förmåga och tumörcellsdödande kapacitet och minskad återfallsfrekvens i blodburna tumörer. Vi var glada över att under andra kvartalet kunna tillkännage utnämningen av NK-cellpionjären Lewis Lanier som medlem av vårt vetenskapliga råd.

Sammanfattningsvis har första halvåret 2023 lagt grunden för nästa fas av företagsutveckling för Mendus. Med två solida program som avancerar i klinisk fas och en lovande preklinisk pipeline, är företaget starkare än någonsin tidigare för att möta viktiga utmaningar i dagens cancerbehandling.”


Erik Manting, Ph.D.

VD


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2 KV 2023

 • Mendus håller ett onlineevent för aktieägare i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning 2022
 • Mendus erhåller ATMP-certifiering från Europeiska läkemedelsmyndigheten som stödjer bolagets ledande pipelineprogram vididencel
 • Mendus presenterar omfattande immunövervakningsdata från ADVANCE II vid EHA:s årsmöte 2023
 • Mendus presenterar uppdaterade kliniska data från ADVANCE II-studien i en muntlig presentation och ett program för nästa generations immunprimer presenteras i en poster vid CIMT:s årsmöte 2023
 • Mendus presenterar positiva data från ALISON-studien i äggstockscancer vid AACR:s årsmöte 2023
 • Mendus utnämner NK-cell pionjären Lewis Lanier som medlem i sitt vetenskapliga råd
 • Mendus informerar om beslut vid bolagets årsstämma den 12 maj 2023
 • Mendus löser in de utestående konvertibla skuldebreven från Negma Group
 • Mendus säkrar ett tredje aktieägarlån från Van Herk Investments
 • Mendus offentliggör en riktad nyemission av aktier samt en fullt säkerställd företrädesemission av units, som tillsammans uppgår till cirka 317 MSEK i finansiering
 • Mendus och NorthX Biologics ingår strategisk allians för cellterapitillverkning med stöd av nya investeraren Flerie
 • Mendus ger en uppdatering om vididencel-programmet såväl online som på plats i Stockholm den 27 juni 2023


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Mendus informerar om beslut vid extra bolagsstämma den 10 juli 2023
 • Mendus offentliggör prospekt avseende tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission
 • Mendus rapporterar utfallet från tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission


FINANSIELLT SAMMANDRAG

 apr-junapr-junjan-junjan-junHelår
KSEK om annat inte anges20232022202320222022
Nettoomsättning-----
Rörelseresultat-27 737-28 133-57 346-54 953-133 957
Nettovinst/förlust-3 886-29 318-34 054-56 900-138 786
Vinst/förlust per aktie, före och efter utspädning (SEK)-0,02-0,15-0,17-0,29-0,70
Kontanter20 18684 85520 18684 85541 850
Eget kapital485 171600 339485 171600 339514 439
Antal anställda vid periodens slut3032303231


Rapporten för andra kvartalet 2023 finns tillgänglig på:

https://mendus.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-mail: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telephone: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKTER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telephone: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu