02:35:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-10 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-15 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-03-30 08:00:00

DCONE-DRIVEN EXPANSION AV MINNES-NK-CELLER LÄGGER GRUNDEN FÖR NYA EGENUTVECKLADE PIPELINEPROGRAM

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumöråterfall, tillkännager att ytterligare data som belyser användningen av företagets egenutvecklade DCOne-plattform för ex vivo-expansion av naturliga mördarceller (NK) kommer att presenteras idag vid den 8:e årliga Innate Killer-konferensen i La Jolla, San Diego, Kalifornien.

NK-celler är en del av det medfödda immunsystemet och utgör en första försvarslinje mot infektioner och tumörceller. Minnes-NK-celler är kopplade till förbättrad förmåga att avdöda tumörceller och signifikant minskad återfallsfrekvens hos benmärgstransplanterade leukemipatienter. Minnes-NK-celler har därför en stor terapeutisk potential vid behandling av hematologiska cancerformer och potentiellt även andra tumörtyper.

"Betydande ansträngningar inom NK-cell-området har gjorts för att utveckla bättre och pålitliga expansionsmetoder för NK-celler med optimal terapeutisk effekt, inklusive satsningar för att förbättra minnesfenotypen. NK-cellforskningen i Mendus har fokuserat på att använda vår egenutvecklade DCOne-plattform för att förbättra NK-cellernas kvalitet och särskilt vad gäller minnes-NK-celler, säger Erik Manting, PhD, VD för Mendus. "DCOne-plattformen utgör en källa till lagringsbara celler som kombinerar cancer- och dendritcellbiologi. En annan viktig aspekt av DCOne-cellinjen är att den stöds av ett omfattande regulatoriskt underlag och har visat en utmärkt säkerhetsprofil i flera kliniska prövningar.”

Data som presenteras idag, och tidigare vid SITC 2022, visar att DCOne-celler driver stark expansion av minnes-NK-celler som sedan kan användas i olika terapeutiska tillämpningar. Närvaron av aktiverande ligander på cellytan av DCOne-deriverade mogna dendritceller ger en logisk grund för den observerade expansionen av minnes-NK-celler med väl karakteriserade molekylära kännetecken.

The Innate Killer Summit är en branschkonferens fokuserad på att förbättra patientvården genom att främja förståelsen och utvecklingen av medfödda immuncellterapier. Idag, den 30 mars, klockan 15.15 PST (00:15 CET) håller Mendus VD Erik Manting, PhD, en presentation med titeln "Developing Expansion Protocols to Enrich for Memory Phenotypes to Produce Quality over Quantity in Final NK Cell Therapy Products" som en del av "Clinical Scale Manufacturing"-spåret.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/