15:35:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Split IMMU 20:1
2024-05-20 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 X-dag ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-12 08:00:00

ADMINISTRERING MED VIDIDENCEL GAV UPPHOV TILL BRED IMMUNAKTIVERING SOM INKLUDERAR SÅVÄL MEDFÖDDA SOM ADAPTIVA IMMUNSVAR


Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), ett bioläkemedelsbolag med fokus på immunterapier som adresserar tumöråterfall, presenterade nya kliniska data från den kliniska fas 2-studien ADVANCE II i akut myeloisk leukemi (AML) vid European Hematology Association (EHA) 2023 Hybrid Congress. Data visar att behandling med vididencel ledde till ökade nivåer av aktiverade, cancerdödande T-celler och minskade nivåer av hämmande, immunsuppressiva T-celler hos merparten av patienterna. Patienter med ett MRD-svar, det primära effektmåttet i studien, hade de högsta nivåerna av dessa funktionella tumörantigenspecifika T-celler och visade en trend mot högre nivåer av cirkulerande antigenpresenterande celler (APC) och B-celler efter behandling med vididencel. Sammantaget ger resultatet ett tydligt bevis på verkningsmekanismen för Mendus ledande utvecklingsprogram. Bolagets poster till EHA 2023 finns nu tillgänglig på Mendus webbplats via följande länk: https://amz.run/6lqO

"Immunövervakning är en viktig del av ADVANCE II-studien och ger en djupgående analys av interaktionen mellan vididencel och immunsystemet. Resultaten som presenterades vid EHA 2023 tillsammans med de data som nyligen presenterades vid CIMT:s årsmöte visar ett tydligt samband mellan patienternas immunstatus samt immunsvar som observerats efter administrering av vididencel och de överlevnadsresultat som rapporterats tidigare. Baserat på dessa resultat kan priming av immunsystemet för att eliminera eller kontrollera kvarvarande sjukdom betraktas som en effektiv strategi vid AML", kommenterar Jeroen Rovers, medicinsk chef på Mendus. "ADVANCE II-studien fortsätter att utvärdera patienter i långtidsuppföljning med uppdaterade överlevnadsresultat som förväntas under Q4 2023. Samtidigt förbereder vi oss för nästa kliniska fas 2-studie, en kombinationsstudie med oralt azacitidin som är nuvarande standardbehandling vid AML."

Vid tidpunkten för datainsamlingen till EHA 2023 hade analys av cirkulerande immunceller utförts på 20 utvärderbara AML-patienter för att undersöka immunsystemets aktivering inducerad genom behandling med vididencel. Funktionell T-cellsanalys visade vaccininducerade svar (VIR) på antigener som finns i vididencel hos 17 av 20 patienter, med det högsta antalet vaccininducerade svar hos patienter med MRD-svar, vilket gav en positiv korrelation mellan VIR och kliniska resultat. Analys av enskilda immuncellspopulationer visade förändringar i både de medfödda och adaptiva immuncellsgrupperna med högre nivåer av tumörreaktiva T-celler och minskat antal hämmande LAG3-uttryckande T-celler mätt i cirkulation.


OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livkvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
VD
E-mail: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telephone: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com  


MEDIARELATIONER
Mario Brkulj
Valency Communications
Telephone: +49 160 9352 9951
E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu