10:28:19 Europe / Stockholm

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-05-16 08:30:00

Företagsmeddelande, Helsingfors, 16.05.2023 kl. 9.30 (EEST)

Nexstim Abp har beslutat om nya aktieoptionsprogram 2023A-C och 2023H

Nexstim Abp (NXTMH:HEX) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att bolagets styrelse beslutade 15 maj 2023 om ett nytt aktieoptionsprogram 2023A-C riktat till bolagets och dess dotterbolags medarbetare, ledning och andra intressegrupper med stöd av befogenheter beviljade av bolagsstämman 31 mars 2023, och om ett nytt aktieoptionsprogram 2023H riktat till bolagets styrelseledamöter med stöd av befogenheter beviljade av och i enlighet med beslut av bolagsstämman 31 mars 2023.

Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom optionerna ska utgöra en del av incitaments- och belöningsprogrammet för medarbetarna, ledningen och intressegrupperna. Syftet med optionerna är att uppmuntra medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till långsiktigt arbete och samarbete för att öka aktievärdet. Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till bolaget.

Sammanlagt emitteras högst 740 460 aktieoptioner 2023A-C som berättigar optionshavarna att teckna högst 740 460 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Bolagets styrelse beslutar om optionshavarna ska få nyemitterade aktier eller aktier i bolagets eget innehav. Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna 2023A-C uppgår till högst 9,93 procent av alla aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall 740 460 nya aktier emitteras härvid.

246 820 optionsrätter ska märkas 2023A, 246 820 optionsrätter ska märkas 2023B; och 246 820 optionsrätter ska märkas 2023C.

Teckningsperioden för optionsrätter 2023A är från 1 juli 2025 till 15 december 2030;

teckningsperioden för optionsrätter 2023B är från 1 juli 2026 till 15 december 2031;

och teckningsperioden för optionsrätter 2023C är från 1 juli 2027 till 15 december 2032.

Teckningspriset för optionsrätterna 2023A är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Finland -marknadsplats under tjugo (20) handelsdagar efter det datum av bolagstämman 2023. Teckningspriset för optionsrätterna 2023B är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Finland -marknadsplats under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2023 publiceras. Teckningspriset för optionsrätterna 2023C är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Finland -marknadsplats under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2024 publiceras.

Sammanlagt emitteras högst 37 500 aktieoptioner 2023H som berättigar optionshavarna att teckna högst 37 500 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Bolagets styrelse beslutar om optionshavarna ska få nyemitterade aktier eller aktier i bolagets eget innehav.

Till följd av aktieteckning med optionsrätt kan antalet bolagsaktier öka med högst 37 500 aktier om nya aktier emitteras i teckningen. Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna 2023H uppgår till högst 0,55% procent av alla aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall nya aktier emitteras härvid.

37 500 optionsrätter ska märkas 2023H.

Teckningsperioden för optionsrätter 2023H är från 1 juli 2024 till 15 december 2029.

Teckningspriset för optionsrätterna 2023H är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Finland -marknadsplats under tjugo handelsdagar efter det datum av bolagstämman 2023.

Teckningspriset ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital. Betalning för aktierna ska erläggas i samband med teckning.

Villkoren för aktieoptionerna 2023 finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland.

Mer information finns på www.nexstim.com