09:52:19 Europe / Stockholm

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-05-16 08:30:00

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.5.2023, klo. 09.30 (EEST)

Nexstim Oyj on päättänyt uusista optio-ohjelmista 2023A-C ja 2023H

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Yhtiön hallitus päätti 15.5.2023 perustaa uuden optio-ohjelman 2023A-C Nexstim Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle, johdolle ja muille sidosryhmille varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2023 myöntämän valtuutuksen perusteella sekä uuden optio-ohjelman 2023H yhtiön hallituksen jäsenille varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2023 myöntämän valtuutuksen perusteella ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio‐oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön, johdon ja muiden sidosryhmien kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä, johtoa ja muita sidosryhmiä pitkäjänteiseen työntekoon ja yhteistyöhön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä, johtoa ja sidosryhmiä Yhtiöön.

2023A-C-ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 740 460, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 740 460 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijöille uusia tai hallussa olevia osakkeita. 2023A-C-ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9,93 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan 740 460 uutta osaketta.

Optio-oikeuksista 246 820 on merkitty sarjaan 2023A; ja 246 820 sarjaan 2023B; ja 246 820 sarjaan 2023C.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 2023A merkintäaika on 1.7.2025—15.12.2030.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 2023B merkintäaika on 1.7.2026 – 15.12.2031.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 2023C merkintäaika on 1.7.2027 – 15.12.2032.

Optio-oikeudella 2023A merkittävien osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen, vuoden 2023 varsinaista yhtiökokousta seuraavien 20 päivän osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Optio-oikeudella 2023B merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2023 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Optio-oikeudella 2023C merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2024 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen.

2023H-ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 37 500, ja ne oikeuttavat haltijaansa merkitsemään yhteensä enintään 37 500 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijöille uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 37 500 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Annettujen optio-oikeuksien 2023H perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 0,55 % yhtiön kaikista osakkeista mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksista 37 500 on merkitty sarjaan 2023H.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 2023H merkintäaika on 1.7.2024—15.12.2029.

Optio-oikeudella 2023H merkittävien osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vuoden 2023 varsinaista yhtiökokousta seuraavien 20 päivän osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla.

Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Vuoden 2023 ohjelman osakeoptioiden ehdot on julkaistu Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.nexstim.com/fi/sijoittajat/tietoa-osakkeesta.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com