01:57:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2021-04-07 19:30:00

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 7.4.2021 klo 20.30 (EEST)

Nexstim Oyj: Optio-ohjelmien ja warranttien ehtojen muuttaminen

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut 29.3.2021 Ruotsissa ja 31.3.2021 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin sekä aiemmin tänään julkaistun yhtiötiedotteen mukaisen suunnatun osakeannin joihin liittyen hallitus on tänään 7.4.2021 päättänyt alentaa Yhtiön voimassa olevia optio-ohjelmien 2016B-C,  2018A-B ja 2020A-C sekä Yhtiön voimassa olevien warrantteja koskevien sopimusten eli osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien osakekohtaisia merkintähintoja.

Optio-ohjelmien ja warrant-sopimusten ehtojen mukaisesti osakekohtaisia merkintähintoja muutetaan siten, että näiden oikeuksien haltijoiden hallussa olevien optio-oikeuksien tai warranttien ko. osakeantien jälkeiset suhteelliset merkintähinnat pysyvät muuttumattomina. Näin ollen merkintähinnat muuttuvat seuraavasti:

Optio-ohjelma/ warrantitMerkintähinta/ osake ennen muutostaUusi merkintähinta/osake
Optio-ohjelma 2016B0,23 euroa0,18 euroa
Optio-ohjelma 2016C0,30 euroa0,23 euroa
Optio-ohjelma 2018A0,07 euroa0,05 euroa
Optio-ohjelma 2018B0,01 euroa0,01 euroa
Optio-ohjelma 2020A0,03 euroa0,02 euroa
Optio-ohjelma 2020B0,07 euroa0,07 euroa
Optio-ohjelma 2020C**
Kreosin warrantit

 
0,41 euroa

 
0,32 euroa

 
   
*Päätetään vuonna 2022  

Optio-ohjelman 2020A-C ehtojen osalta hallitus päätti lisäksi 10.6.2020 perustetun uuden optio-ohjelman osalta muuttaa optioiden lukumääriä Nexstim Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle, johdolle ja muille sidosryhmille ylimääräisen yhtiökokouksen 1.3.2021 myöntämän valtuutuksen perusteella seuraavasti:

Vuoden 2020 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä tulee muutoksen jälkeen olemaan 58 500 000, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 58 500 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijöille uusia tai hallussa olevia osakkeita. Vuoden 2020 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8,10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan 58 500 000 uutta osaketta merkintäoikeusannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen, huomioiden myös merkintäsitoumuspalkkio-osakkeet. Selvyyden vuoksi todetaan, että muutoksen jälkeen optioiden lukumäärä kasvaa 19,500,000 kappaleella.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio‐oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön, johdon ja muiden sidosryhmien kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä, johtoa ja muita sidosryhmiä pitkäjänteiseen työntekoon ja yhteistyöhön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä, johtoa ja sidosryhmiä Yhtiöön.

Osakeoptioista muutoksen jälkeen 19 500 000 on 2020A-optioita; 19 500 000 on 2020B-optioita; ja 19 500 000 on 2020C-optioita. Optio‐oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2022–15.12.2027 tunnuksella 2020A merkityille optio-oikeuksille; 1.7.2023–15.12.2028 tunnuksella 2020B merkityille optio-oikeuksille; ja 1.7.2024–15.12.2029 tunnuksella 2020C merkityille optio-oikeuksille.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien 2020A ja 2020B merkintähinnat on esitetty yllä olevassa taulukossa.

Optio-oikeudella 2020C merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2021 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinnoissa huomioitava yllä mainitut muutokset.

Muutetut optio-ohjelmien ja warranttien ehdot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com/investors/share-information/.


NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com