01:32:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-01-30 08:30:00

Yhtiötiedote, Helsinki, 30.1.2023 klo 9.30 (EET)

Nexstim Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksen ehdotus yhtiökokoukselle

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt kokouksessaan 26.1.2023 päätöksen esityksestään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka järjestetään perjantaina 31. maaliskuuta 2023.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja
 • että suostumuksensa mukaan Martin Forss, Leena Niemistö, Tero Weckroth ja Timo Hildén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
 • että Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa Yhtiöön, mutta ei suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin, sillä hän ja hänen määräysvallassaan oleva Kaikarhenni Oy -yhtiö omistavat yhdessä noin 15,45 % (tilanne 26.1.2023) yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Nimitystoimikunnan yhteinen kanta on, että hallitus kokonaisuudessaan ovat sopivia tehtäväänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena Niemistö on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2024 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

 • 24 000 euroa ja 12 000 kpl optioita hallituksen puheenjohtajalle;
 • 12 000 euroa ja 8 500 kpl optioita hallituksen jäsenille; ja
 • että kukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule      saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.
 • että hallitusjäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä.
 • että yhtiö perustaa hallituksen jäsenille suunnatun optio-ohjelman, joka hinnoitellaan 20 kaupankäyntipäivää yhtiökokouksen päivämäärän jälkeen VWAP Helsingin listan kaupankäynnistä, ja jonka merkintäaika on 1.7.2024-15.12.2029
 • että sitouttavan optio-ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin
 • että vuoden 2023 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Nimitystoimikunta toteaa yhtiökokoukselle, että yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.

Perustettavan optio-ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa.

Omistajuussuositus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa,

 • että yhtiökokous suosittaa hallitusjäsenille palkkiona maksettujen optioiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

Matkakustannukset

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa,

 • että kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Helsinki 30.1.2023

NEXSTIM OYJ

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) - laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com