09:59:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2021-04-07 19:15:00

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 7.4.2021 klo 20.15 (EEST)

Nexstim Oyj: suunnattu maksuton osakeanti

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa viitaten 8.3.2021 päivättyihin merkintäoikeusantia (”Merkintäoikeusanti”) ja EU:n kasvuesitteen (”Esite”) hyväksyntää koskeviin yhtiötiedotteisiin sekä Merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annettuihin merkintätakauksiin.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö lähipiiriyhtiöineen/ hallinnoimine arvo-osuustileineen, sekä tietyt Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sitoutuivat edellä tarkoitetussa Merkintäoikeusannissa tietyin ehdoin merkitsemään yhteensä noin 47,83 % osakkeista (”Merkintäantiosakkeet”) seuraavasti:

Sitoumuksen antaja Sitoumus (euroa)Sitoumus (Antiosakkeita)% kaikista Antiosakkeista
Ossi Haapaniemi lähipiiriyhtiöineen722 608,6524 086 95510,96
Kyösti Kakkonen lähipiiriyhtiöineen ja hallinnoimine arvo-osuustileineen1 200 000,0040 000 00018,20
Leena Niemistö edustaen Kaikarhenni Oy:tä1 100 000,0036 666 66716,68
Hallituksen jäsen Martin Forss40 000,001 333 3340,61
Hallituksen jäsen Tomas Holmberg5 000,00166 6670,08
Toimitusjohtaja Mikko Karvinen30 000,001 000 0000,45
Johtoryhmän jäsen Hanna Kotola25 000,00833 3340,38
Johtoryhmän jäsen Joonas Juokslahti5 000,00166 6670,08
Johtoryhmän jäsen Gustaf Järnefelt14 000,00466 6670,21
Johtoryhmän jäsen Jarmo Laine6 321,06210 7020,10
Johtoryhmän jäsen Henri Hannula6 000,00200 0000,09
Yhteensä3 153 929,71105 130 99347,83


Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiö antaa sitoumusten antajille takausmerkintäpalkkion, joka vastaa 4 % merkintäsitoumuksen kokonaismäärästä enintään 4 205 236 Yhtiön uutena osakkeena (”Uusi Osake”) suuntaamalla ko. tahoille ko. Uudet Osakkeet maksutta. Kullekin merkintätakauksen antajalle Yhtiön osakkeina annettavan palkkion kokonaismäärä osakkeina saadaan jakamalla edellä tarkoitettu takauksen määrään perustuvan palkkion määrä Merkintäoikeusannissa sovelletulla 0,03 euron merkintähinnalla. Mahdollinen jäännös Yhtiöllä on oikeus hyvittää sitoumuksen antajalle rahassa.

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 1.3.2021 hallitukselle antaman 5 000 000 osaketta käsittävän osakeantivaltuutuksen nojalla ja perustuen Yhtiölle annettuihin edellä tarkoitettuihin merkintäsitoumuksiin, on Yhtiön hallitus tänään päättänyt antaa osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:n mukaisesti ko. sitoumuksen antajille takausmerkintäpalkkiona yhteensä 4 205 236 yhtiön uutta osaketta maksutta suunnatulla osakeannilla seuraavasti:

Osakkeiden saajaOsakkeet (kpl)
Haapaniemi Ossi Antero 495,556
Haapaniemi Ossi Antero 249,988
Haapaniemi Ossi / Kalksten Finance Oy63,471
Haapaniemi Ossi / Kalksten Properties Koy154,462
Kyösti Kakkonen / Joensuun Kauppa ja Kone Oy933,333
Kyösti Kakkonen / K22 Finance Oy266,666
Kyösti Kakkonen / Kakkonen Kari Heikki Ilmari266,666
Kyösti Kakkonen / Bocap Investment Oy133,333
Leena Niemistö / Kaikarhenni Oy1,466,666
Martin Forss53,333
Tomas Holmberg6,666
Mikko Karvinen40,000
Hanna Kotola33,333
Joonas Juokslahti6,666
Gustaf Järnefelt18,666
Jarmo Laine8,428
Henri Hannula8,000


Koska merkintäsitoumukset ovat olleet olennaisia Merkintäoikeusannin onnistumisen kannalta, ja huomioiden Merkintäoikeusannin erityisen olennainen merkitys yhtiön liiketoiminnan rahoittamisen ja ylipäätään toiminnan jatkamisen kannalta, hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.

Annetut Uudet Osakkeet vastaavat niiden rekisteröimisen jälkeen noin 0.6  prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mukaan lukien ne Yhtiön Merkintäantiosakkeet, jotka on merkitty Merkintäoikeusannin yhteydessä ja jotka on määrä rekisteröidä kaupparekisteriin 12.4.2021 .

Nyt annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.4.2021  ja kaupankäynti niillä First North Finlandissa alkaa arviolta 13.4.2021 ja First North Swedenissä arviolta 14.4.2021 . Annettujen Uusien Osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin (mukaan lukien Merkintäantiosakkeet, jotka on merkitty Yhtiön toteuttaman Merkintäoikeusannin yhteydessä, ja joiden on myös määrä tulla rekisteröidyiksi 12.4.2021) Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 663 639 370.


NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com