23:18:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Nilörngruppen är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar ett brett utbud av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt verksamma inom mode- och konfektionsindustrin. Utöver kärnverksamheten arbetar bolaget med grafisk design och varumärkesprofilering. Idag återfinns kunderna på en global marknad med störst verksamhet inom den europeiska marknaden. Bolaget grundades 1977 och har sitt huvudkontor i Borås.

Kalender

2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Ordinarie utdelning NIL B 5.00 SEK
2022-05-03 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning NIL B 2.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning NIL B 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-04-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NIL B 4.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-17 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NIL B 4.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning NIL B 3.60 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning NIL B 3.00 SEK
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Årsstämma 2015
2014-05-05 Årsstämma 2014
2013-05-07 Årsstämma 2013
2012-10-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-05-08 Årsstämma 2012
2011-06-16 Årsstämma 2011
2010-06-14 Årsstämma 2010
2021-05-10 19:30:00

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 10 maj 2021 beslutades följande. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,00 kronor per aktie (totalt 22,8 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 12 maj 2021 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 18 maj 2021.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 600.000 att fördelas med SEK 200.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Johan Larsson, Blenda Donatella Lagerkvist samt nyval av Henrik Lange. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ersättningsrapport liksom styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen godkändes. Den nya bolagsordningen innehåller en paragraf som tillåter styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

Borås den 10 maj 2021

Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson

CEO
M: +46 704 852 114
E: krister.magnusson@nilorn.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 10/5 2021 kl. 19,30 CET.