20:40:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-01-29 Kvartalsutdelning NOKIA 0.03
2023-10-23 Kvartalsutdelning NOKIA 0.03
2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-24 Kvartalsutdelning NOKIA 0.03
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-24 Kvartalsutdelning NOKIA 0.03
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-04 Årsstämma 2023
2023-01-30 Kvartalsutdelning NOKIA 0.02
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-24 Kvartalsutdelning NOKIA 0.02
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-25 Kvartalsutdelning NOKIA 0.02
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsutdelning NOKIA 0.02
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-05 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-09 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-09 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2021-04-08 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-01 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-07 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-09 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-03 Kvartalsutdelning NOKIA 0
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-29 Kvartalsutdelning NOKIA 0.05
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsutdelning NOKIA 0.05
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning NOKIA 0.19 EUR
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning NOKIA 0.17 EUR
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-17 Ordinarie utdelning NOKIA 0.16 EUR
2016-06-17 Bonusutdelning NOKIA 0.1
2016-06-16 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-02 Extra Bolagsstämma 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning NOKIA 0.14 EUR
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-24 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 Bonusutdelning NOKIA 0.26
2014-06-18 Ordinarie utdelning NOKIA 0.11 EUR
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-01-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning NOKIA 0.00 EUR
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-04-18 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-24 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning NOKIA 0.20 EUR
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-26 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Ordinarie utdelning NOKIA 0.40 EUR
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-04-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-07 Ordinarie utdelning NOKIA 0.40 EUR
2010-01-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-04-24 Ordinarie utdelning NOKIA 0.40 EUR
2008-05-09 Ordinarie utdelning NOKIA 0.53 EUR
2007-05-04 Ordinarie utdelning NOKIA 0.43 EUR
2006-03-31 Ordinarie utdelning NOKIA 0.37 EUR
2005-04-08 Ordinarie utdelning NOKIA 0.33 EUR
2004-03-26 Ordinarie utdelning NOKIA 0.30 EUR
2003-03-28 Ordinarie utdelning NOKIA 0.28 EUR
2002-03-22 Ordinarie utdelning NOKIA 0.27 EUR
2001-03-22 Ordinarie utdelning NOKIA 0.28 EUR
2000-04-10 Split NOKIA 1:4
2000-03-23 Ordinarie utdelning NOKIA 0.80 EUR
1999-04-12 Split NOKIA 1:2
1999-03-18 Ordinarie utdelning NOKIA 0.97 EUR
1998-04-16 Split NOKIA 1:2
1998-03-25 Ordinarie utdelning NOKIA 7.50 EUR
1997-03-26 Ordinarie utdelning NOKIA 3.50 EUR
1996-04-03 Ordinarie utdelning NOKIA 3.00 EUR
1995-04-24 Split NOKIA 1:4
1995-03-31 Ordinarie utdelning NOKIA 10.00 EUR
1994-04-18 Ordinarie utdelning NOKIA 2.80 EUR
1993-04-19 Ordinarie utdelning NOKIA 2.00 EUR
1992-04-03 Ordinarie utdelning NOKIA 2.00 EUR
1991-04-05 Ordinarie utdelning NOKIA 2.80 EUR
1990-04-03 Ordinarie utdelning NOKIA 2.80 EUR
1989-04-05 Ordinarie utdelning NOKIA 3.00 EUR
1986-05-28 Split NOKIA 1:5

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Nokia är ett globalt bolag verksamma inom telekomsektorn. Bolaget erbjuder lösningar inom IP, bredband, digital hälsa och molnbaserade system. Kunderna återfinns inom ett flertal marknader bland olika företagskunder, myndigheter och privata konsumenter. Verksamheten är etablerad på global nivå. Nokia grundades ursprungligen 1865 och bolagets huvudkontor ligger i Esbo.
2023-03-02 18:00:00

Nokia Oyj
Pörssitiedote
2.3.2023 klo 19.00


Nokia julk
aisee vuosikertomuksensa ja päivittää pääoman hallintakäytäntöään


Espoo –
Nokia julkaisi tänään vuoden 2022 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission). Nokia julkaisi myös Nokia vuonna 2022 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Lisäksi Nokia ilmoittaa päivittävänsä pääoman hallintakäytäntöään. Tavoitteena on painottaa investment grade -luottoluokituksen ylläpitämistä ja osakkeenomistajien tuottojen kasvattamista yhtiön tuloskehitystä vastaavasti. Nokia pyrkii pitkällä aikavälillä pitämään rahavarat ja korolliset sijoitukset vähennettynä korollisilla veloilla, eli nettokassan, 10–15 %:ssa vuotuisesta liikevaihdosta.

Päivitetty pääoman hallintakäytäntö

Nokia kertoo yhtiön pääoman hallintakäytännön kehityksestä tänään julkistetussa vuosikertomuksessaan. Viime vuosina Nokia on noudattanut kassapolitiikkaa, joka on mahdollistanut kassan vahvistamisen vuosien 2020 ja 2021 vahvan kassavirran avulla. Yhtiö on myös aloittanut uudelleen varojenjaon osakkeenomistajille sekä osinkoina että osakkeiden takaisinostoina. Nokia on investoinut voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen (T&K), mikä on vahvistanut sen teknologiajohtajuutta, parantanut tuotteiden kilpailukykyä ja tukenut yhtiön kestävää ja kannattavaa kasvua. Myös luottoluokittajat ovat huomioineet tämän kehityksen, ja S&P Global on nostanut Nokian luottoluokituksen jälleen investment grade -tasolle 8.2.2023. Nokialla on ollut investment grade -luottoluokitus Fitchiltä vuodesta 2018 alkaen.

Nokian aikaisempi tavoite oli pitää kassan ja korollisten sijoitusten kokonaismäärä vähintään 30 %:ssa vuotuisesta liikevaihdosta. Nokia pyrkii jatkossa pitämään nettokassansa 10–15 %:ssa vuotuisesta liikevaihdosta. Tämä nettokassan taso mahdollistaa sen, että Nokia voi tehdä tarvittavat T&K-investoinnit ylläpitääkseen ja vauhdittaakseen edelleen teknologiajohtajuuttaan, rahoittaa yhtiön kasvutavoitteita tukevat käyttöpääomatarpeet sekä jättää tiettyä joustoa pienempiin täydentäviin yritysostoihin.

Vuoden 2022 lopussa Nokian nettokassa oli noin 19 % liikevaihdosta. Nokian välittömiin suunnitelmiin ei kuulu toimenpiteitä, joilla nettokassaa laskettaisiin lähemmäs tavoitetasoa huomioiden kansantaloudelliset epävarmuustekijät, odotetun kasvun ja liiketoiminnan käyttöpääomatarpeet vuonna 2023 sekä jo julkistetut suunnitelmat koskien osinkoa ja osakkeiden takaisinostoja. Mikäli yhtiön odotusten mukaisesti sen kassavirta paranee merkittävästi vuonna 2024, Nokia voi ryhtyä toimenpiteisiin (esimerkiksi kasvattaa osakkeenomistajille jaettavia varoja ja/tai tehdä mahdollisia pienempiä täydentäviä yritysostoja), jotka mukauttavat nettokassaa pitkän aikavälin tavoitetta vastaavaksi.

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2022 -vuosikertomukset

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2022 -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Osakkeenomistajat voivat tilata painetun version vuosikertomuksista veloituksetta Nokian verkkosivuilta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla myös osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto ja palkitsemisraportti osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/palkitseminen/.

Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty iXBRL-merkinnöin. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut Nokian ESEF -tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan raportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/luvut.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja kehittyneiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut, D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, jotka mainitaan Nokian 2.3.2023 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa.