20:41:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorFinans
IndustriNischbank
Norwegian Finans Holding är ett förvaltande holdingbolag med verksamhet som bedrivs via dotterbolaget Bank Norwegian. Banken tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster till privatmarknaden som bland annat innefattar lånefinansiering, rådgivning och sparande samt övriga kredittjänster. Största delen av tjänsterna erbjuds via bankens internetbank. Norwegian Finans etablerades 2007 och har sitt huvudkontor i Fornebu.

Kalender

2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-30 Ordinarie utdelning NOFI 0.00 NOK
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Årsstämma 2019
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning NOFI 0.00 NOK
2019-05-02 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Ordinarie utdelning NOFI 0.00 NOK
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2017
2018-03-14 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning NOFI 0.00 NOK
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning NOFI 0.00 NOK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2020-03-25 20:15:00

Styret i Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) viser til tidligere publisert forslag til resultatdisponering for regnskapsåret 2019.

Styret har i dag vedtatt å foreslå overfor geneneralforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019.

Norwegian Finans Holding konsernet hadde en ren kjernekapitaldekning på 21,2 % og en leverage ratio på 14,5 % pr. 31.12.2019 og har derfor en solid kapitalposisjon. Basert på rådende omstendigheter har styret imidlertid ved en fornyet vurdering besluttet å endre tidligere vedtatt utbytteforslag slik at det ikke foreslås utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

CFO Pål Svenkerud; tlf nr: + 47 93403904

Finanssjef Mats Benserud; tlf nr: + 47 95891539


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12