11:59:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorFinans
IndustriBank
Oma Säästöpankki bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom Finland, med störst inriktning mot privatrådgivning. Huvudkontoret ligger i Lappeenranta.

Kalender

2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Bonusutdelning OMASP 0.2
2022-03-31 Ordinarie utdelning OMASP 0.30 EUR
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-01 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-30 Ordinarie utdelning OMASP 0.24 EUR
2021-09-30 Bonusutdelning OMASP 0.06
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-05 Ordinarie utdelning OMASP 0.13 EUR
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-06-15 Ordinarie utdelning OMASP 0.00 EUR
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-02 Ordinarie utdelning OMASP 0.14 EUR
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-05 Kvartalsrapport 2018-Q3
2022-05-02 07:30:00

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.5.2022 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q1


Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Kannattava kasvu jatkuu - vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 100 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi


Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Kannattava kasvu jatkuu - vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 100 %
OmaSp:n alkuvuoden tulos oli erinomainen ja voimme olla erittäin tyytyväisiä liiketoiminnan kehitykseen. Kysyntä kaikilla keskeisillä tuotealueilla on säilynyt hyvällä tasolla ja volyymikasvu on alkuvuoden osalta jatkunut voimakkaana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Eurajoen Säästöpankilta siirtynyt liiketoiminta on onnistuneesti integroitu osaksi OmaSp:n toimintaa.

Päätulonlähteet ovat jatkaneet vahvaa kehitystä, korkokate kasvoi 28 % ja palkkiotuotot 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös liiketoiminnan tehokkuus parani edelliseen tilikauteen nähden ja vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 51,9 %:ia.

Liiketoiminnan vahva kehitys näkyy oman pääoman tuotossa sekä osakekohtaisessa tuloksessa. Oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 15,3 %:iin ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) peräti 16,8 %:iin, molemmat ylittäen selvästi yli 10 %:in tavoitetason. Osakekohtainen tulos parani 56 %:ia 0,49 euroon.

Tulos ennen veroja kasvoi 56 % ja oli 18,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja tuplaantui ja oli 20,0 miljoonaa euroa.

Vuosi jatkuu erinomaisista lähtökohdista
Olemme jo pitkään valmistelleet IRB-menetelmän soveltamista vakavaraisuuslaskennassa ja jätimme lupahakemuksen Finanssivalvonnalle helmikuun alussa. IRB-menetelmän myötä OmaSp:n pääomakäyttö tehostuu entisestään tulevina vuosina. Meille on tärkeää, että IRB-menetelmän soveltaminen tuo uusia menetelmiä luottoriskinhallintaan ja nostaa OmaSp:n vertailukelpoiseen asetelmaan verrokkipankkien kanssa.

Teimme alkuvuodesta IT-palveluiden osalta pitkäaikaisen sopimuksen Kyndryl-Samlinkin kanssa. Heillä on vahva osaaminen finanssialan IT-palveluiden kehittämisestä ja tavoittelemme yhteistyöllä entistä modernimpaa ja kustannustehokkaampaa IT-ympäristöä.

Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset ovat olleet toistaiseksi vähäiset pankin toimintaan. Tilanne näkyy yleisesti taloudellisessa ympäristössä inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna. Sota on korostanut kyberuhkien olemassaoloa ja olemme päivittäneet varautumistoimenpiteitä ja toimintaohjeitamme.

Jatkamme vahvaa panostusta asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Avaamme uuden täyden palvelun konttorin Espooseen kuluvan vuoden aikana, jolla vastaamme pääkaupunkiseudun lisääntyneeseen kysyntään. Olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden kehittämistä ja tuoneet uusia ominaisuuksia mobiilipankkiin. Käynnistimme myös valtakunnallisen yhteistyön Suomen Yrittäjien kanssa. Yrittäjät ja heidän yrityksensä edustavat merkittävää osaa kasvavasta asiakaskunnastamme Suomessa.

Aloitus vuodelle 2022 on ollut menestyksekäs ja jatkamme kuluvaa tilikautta erinomaisista lähtökohdista. Tulosohjeistuksemme mukaisesti odotamme OmaSp:n kannattavan kasvun jatkuvan edelleen.”


Tammi-maaliskuu 2022
• Korkokate kasvoi tammi-maaliskuussa 28,3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 27,9 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 37,8 %.
• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 25,0 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-maaliskuussa volyymikasvun myötä 29,7 %.
• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 18,5 % ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat yhteensä 34,5 milj. euroa.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto laskivat vertailukauteen nähden ja olivat tammi-maaliskuussa 2,5 (-2,8) milj. euroa.
• Ensimmäisen neljänneksen kulu-tuottosuhde nousi ja oli 54,6 (49,9) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde laski ollen 51,9 (52,4) %.
• Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja kasvoi edellisen vuoden vertailukauteen nähden merkittävästi ja oli 18,2 (11,7) milj. euroa.
• Alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 20,0 (10,0) milj. euroa.


Konsernin tunnusluvut
(1 000 euroa)
1-3/20221-3/2021Δ %1-12/2021
Korkokate23 08617 99928 %80 130
Palkkiotuotot ja -kulut, netto10 2517 90230 %33 686
Liiketoiminnan kulut yhteensä-18 903-14 41231 %-65 294
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto2 498-2 791-190 %-7 294
Tulos ennen veroja18 22711 67256 %83 271
Kulu-tuottosuhde, %54,6 %49,9 %9 %41,9 %
Taseen loppusumma5 518 0114 459 30724 %5 372 633
Oma pääoma371 118353 8595 %401 294
Kokonaispääoman tuotto, ROA %1,1 %0,8 %36 %1,4 %
Oman pääoman tuotto, ROE %15,3 %10,5 %46 %17,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,490,3256 %2,22
Ydinpääomasuhde (CET1), %14,6 %15,0 %-3 %15,5 %
     
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja20 01310 04399 %53 142
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %51,9 %52,4 %-1 %48,0 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %16,8 %9,0 %87 %11,2 %


Näkymät tilikaudelle 2022 (ennallaan)
Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.


Oma Säästöpankki OyjLisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.