11:38:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorFinans
IndustriBank
Oma Säästöpankki bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom Finland, med störst inriktning mot privatrådgivning. Huvudkontoret ligger i Lappeenranta.

Kalender

2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Bonusutdelning OMASP 0.2
2022-03-31 Ordinarie utdelning OMASP 0.30 EUR
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-01 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-30 Ordinarie utdelning OMASP 0.24 EUR
2021-09-30 Bonusutdelning OMASP 0.06
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-05 Ordinarie utdelning OMASP 0.13 EUR
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-06-15 Ordinarie utdelning OMASP 0.00 EUR
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-02 Ordinarie utdelning OMASP 0.14 EUR
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-05 Kvartalsrapport 2018-Q3
2022-08-01 07:30:00

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.8.2022 KLO 8.30, PUOLIVUOSIKATSAUS


Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kannattava kasvu jatkuu – alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 47 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.


Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut erinomaisena ja voimme olla erittäin tyytyväisiä alkuvuoden tuloksiin. Kysyntä on säilynyt vahvana kaikilla keskeisillä tuotealueilla, ja volyymikasvu asunto- ja yritysluottojen osalta on jatkunut voimakkaana. Uusia asiakassuhteita syntyy noin tuhat kappaletta joka kuukausi ja asiakasmäärä nousi kesäkuun lopulla 160 000:een.

Molempien päätulonlähteiden korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitys on jatkunut vahvana. Alkuvuoden aikana korkokate kasvoi 26 % ja palkkiotuotot 27 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva liiketoiminnan kehitys näkyy oman pääoman tuotossa. Tammi-kesäkuulta oman pääoman tuotto (ROE%) oli 13,7 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi peräti 15,4 %:iin.

Tase on kasvanut vertailukauteen verrattuna yli miljardin ja oli 5,9 miljardia euroa. Alkuvuoden tulos ennen veroja oli 32,2 milj. euroa ja jäi -36 prosenttia vertailukaudesta. Viime vuonna kirjattiin poikkeuksellisen merkittävä kertaerä noin 22 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi huikeat 47 % ja oli 36,2 miljoonaa euroa, kasvua yli 11 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 10 % ja oli 16,2 miljoonaa euroa.

Jatkamme vuotta erinomaisista lähtökohdista
Yhdistymisneuvottelut Liedon Säästöpankin kanssa etenevät suunnitellusti. Pankkimme historian suurin yritysjärjestely on tavoitteena toteuttaa marras-joulukuun vaihteessa. Liiketoiminnan hankinta vahvistaa OmaSp:n markkina-asemaa ja palveluverkostoa merkittävästi Turun talousalueella ja koko Varsinais-Suomessa. Yhdistyminen kasvattaa OmaSp:n tasetta noin 1,4 miljardia euroa. Olemme arvioineet, että järjestely kasvattaa lähivuosina vuosittaista tulosta noin 15–20 miljoonaa euroa. Kasvavat volyymit parantavat entisestään kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta.

Lupahakemusprosessi IRB-menetelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa etenee valvojan kanssa käytävän vuoropuhelun pohjalta. IRB-menetelmän myötä pääomakäyttö tehostuu tulevina vuosina ja nostaa OmaSp:n vertailukelpoiseen asetelmaan verrokkipankkien kanssa.

Investoinnit tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja panostuksemme asiakaspalveluun ja asiakaskokemuksen parantamiseen jatkuvat. Helsingin ja Tampereen konttoreiden mittavat laajennukset valmistuivat loppukeväästä ja loppusyksystä avautuu uusi konttori Espooseen kauppakeskus Isoon Omenaan, joka on yksi Suomen vilkkaimmista kauppakeskuksista.

Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset ovat tähän mennessä olleet vähäiset OmaSp:n toimintaan eikä tämä toistaiseksi ole vaikuttanut kysyntään. Tilanne näkyy yleisesti taloudellisessa ympäristössä inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna, joka pankille tarkoittaa korkokatteen kasvua ja kannattavuuden parantumista.

Olen saanut olla mukana OmaSp:n menestystarinassa jo viidentoista vuoden ajan, ja sinä aikana OmaSp on kasvanut pienestä paikallisesta pankista pörssin päälistan yhtiöksi. Tänä päivänä yhtiömme on ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta. Pankin taloudellinen asema on vahva ja jatkamme tilikautta erinomaisista lähtökohdista.”


Tammi – kesäkuu 2022
• Korkokate kasvoi tammi-kesäkuussa vahvasti 25,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toisella neljänneksellä korkokate kasvoi 23,2 %.
• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 24,9 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 42,9 %.
• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 21,0 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-kesäkuussa volyymikasvun myötä 27,3 %. Toisella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi 25,0 %.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto laskivat alkuvuoden aikana ja erästä kirjattiin positiivinen vaikutus 1,1 (-3,6) milj. euroa. Toisen neljänneksen aikana rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto olivat -1,4 (-0,8) milj. euroa.
• Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja laski johtuen vertailukaudella 2021 kirjatusta merkittävästä positiivisesta kertaerästä (22,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli alkuvuodelta 32,2 (50,0) milj. euroa.
• Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden merkittävästi ja oli yhteensä 36,2 (24,7) milj. euroa.
• Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 13,9 (38,3) milj. euroa. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 16,2 (14,6) milj. euroa.
• Tammi-kesäkuun kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 54,7 % (38,0 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde alkuvuoden osalta oli 51,6 % (49,6 %).
• Toisen neljänneksen kulu-tuottosuhde oli 54,7 % (32,0 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 51,4 % (47,0 %).
• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli tammi-kesäkuulta 15,4 % (10,6 %). Toisen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 14,2 % (12,6) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa)1-6/20221-6/2021Δ %2022 Q22021 Q2Δ %
Korkokate47 31637 66826 %24 22919 66923 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto20 98116 48527 %10 7308 58325 %
Liiketoiminnan kulut yhteensä-37 424-32 83414 %-18 521-18 4221 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto1 126-3 603-131 %-1 372-81369 %
Tulos ennen veroja32 16849 956-36 %13 94238 284-64 %
Kulu-tuottosuhde, %54,7 %38,0 %44 %54,7 %32,0 %71 %
Taseen loppusumma5 890 3174 776 89123 %5 890 3174 776 89123 %
Oma pääoma355 874383 434-7 %355 874383 434-7 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,9 %1,7 %-46 %0,8 %2,6 %-70 %
Oman pääoman tuotto, ROE %13,7 %21,6 %-37 %12,2 %33,1 %-63 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,861,34-36 %0,371,03-64 %
Ydinpääomasuhde (CET1), %13,2 %16,4 %-20 %13,2 %16,4 %-20 %
       
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja36 17124 67947 %16 15814 63610 %
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %51,6 %49,6 %4 %51,4 %47,0 %9 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %15,4 %10,6 %45 %14,2 %12,6 %13 %


Näkymät tilikaudelle 2022 (ennallaan)
Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.


Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.