10:52:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorFinans
IndustriBank
Oma Säästöpankki bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom Finland, med störst inriktning mot privatrådgivning. Huvudkontoret ligger i Lappeenranta.

Kalender

2022-10-31 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Bonusutdelning OMASP 0.2
2022-03-31 Ordinarie utdelning OMASP 0.30 EUR
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-01 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-30 Ordinarie utdelning OMASP 0.24 EUR
2021-09-30 Bonusutdelning OMASP 0.06
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-05 Ordinarie utdelning OMASP 0.13 EUR
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-06-15 Ordinarie utdelning OMASP 0.00 EUR
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-02 Ordinarie utdelning OMASP 0.14 EUR
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-05 Kvartalsrapport 2018-Q3
2022-09-06 13:15:00

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.9.2022 klo 14.15, SISÄPIIRITIETO


Positiivinen tulosvaroitus: Oma Säästöpankki Oyj nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) nostaa aiempaa vuoden 2022 tulosohjeistustaan. Yhtiön vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen nähden. Tilikauden tulosta kasvattaa vahvana jatkunut liiketoiminnan kehitys. Heinä-elokuun 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 13,2 milj. euroa, kasvua vertailukauteen 26 %.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on kesän aikana jatkunut erinomaisena. Molemmat päätulonlähteet ovat jatkaneet vahvaa kasvua ja korkokate kasvoi heinä-elokuun 2022 aikana 29 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Korkotason nousu kasvattaa korkokatetta edelleen. Yhden prosentin korkotason nousu kasvattaa korkokatetta arviolta noin 20 milj. euroa vuositasolla kesäkuun lopun tilanteesta laskettuna.

Yhtiön kustannustehokkuus on säilynyt erinomaisella tasolla ja vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli heinä-elokuussa 2022 43,7 %, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 42,4 %. Kasvun jatkuessa luottokannan laatu on pysynyt edelleen hyvänä ja rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat vain noin 0,7 milj. euroa heinä-elokuussa 2022.

Yhtiön vakavaraisuus (TC) oli kesäkuun 2022 lopussa 13,2 %. Vakavaraisuusasema vahvistui heinäkuun 2022 lopussa markkinakorkojen laskiessa, mutta elokuun aikana korkotason jälleen noustessa likviditeettisalkun sijoitusten käyvät arvot laskivat kesäkuun lopun tasolle. Yhtiöllä on käynnissä toimenpiteitä omien varojen puskurien lisäämiseksi, joista ensimmäisenä tullaan toteuttamaan debentuurilainan liikkeeseenlasku syyskuun 2022 aikana. Debentuurilainan enimmäismäärä on 20 milj. euroa ja se tullaan lukemaan täysimääräisenä kolmannen kvartaalin omiin varoihin kauden vahvan tuloskertymän lisäksi. Lisäksi yhtiö suunnittelee toisen debentuurilainan liikkeeseenlaskua vuoden 2022 neljännen kvartaalin aikana enimmäismäärältään 20-30 milj. euroa. Debentuurilaina on OmaSp:n asiakkaiden keskuudessa suosittu säästämisen tuote.”

Konsernin tunnusluvut heinä-elokuulta 2022 (tilintarkastamattomia):

 7-8/20227-8/2021Δ %
Tulos ennen veroja12,8 milj. euroa12,7 milj. euroa1 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja13,2 milj. euroa10,4 milj. euroa26 %
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde %43,7 %42,4 %3 %
Vertailukelpoinen ROE %17,8 %12,3 %39 %


Uusi näkymä ja tulosohjeistus tilikaudelle 2022 (päivitys 6.9.2022):
Yhtiön liiketoimintavolyymit jatkavat vahvaa kasvua tilikaudella 2022. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden myötä. Korkokatteen kasvua vahvistaa lisäksi markkinakorkojen nousu.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2022 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna.


Aiempi näkymä ja tulosohjeistus (julkaistu 7.2.2022 tilinpäätöstiedotteella):
Yhtiön liiketoimintavolyymit jatkavat vahvaa kasvua tilikaudella 2022. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden myötä.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2022 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.


Oma Säästöpankki Oyj


Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.