09:05:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-04-20 14:10:13

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 42/2022                                                        Odense, 20. april 2022

Årsregnskabsmeddelelse for 2021

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt offentliggørelse af det reviderede årsregnskab for 2021.

Årets resultater i sammendrag
Igennem de tre første kvartaler af 2021 var selskabets største markedsområde, den tyske bilindustri, fortsat præget af udskudte investeringsbeslutninger p.g.a. Covid-19 nedlukninger, hvilket har påvirket selskabets resultater negativt.
På trods af dette opnåede selskabet en omsætning i 2021, der var større end de to foregående regnskabsår tilsammen.
Omsætningen blev på 7.2 mio. kroner, hvilket er i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger om 6.5 - 8 mio. kroner.

Resultatet for 2021 udviser et driftsunderskud på 14,2 mio. kroner mod 24,3 mio. kroner i 2020.
Dette resultat afviger fra de tidligere udmeldte forventninger om et negativt driftsresultat på godt 11 mio. kroner.
Årsagen er dels at et bogført tilgodehavende på 0.8 mio. kroner hos en tysk partner er nedskrevet p.g.a. følgerne af Covid-19 krisen, og dels at Selskabet har bogført et tab på 1,7 mio. kroner på investeringen i det kinesiske joint-venture selskab, Scape China, der i regnskabet er bogført til en værdi af 3,3 mio. kroner. Som meddelt den 24. marts 2022 afhænder Selskabet disse aktier i forbindelse med restrukturering af Selskabets ejerstruktur, og bruttoværdien af aktierne forventes benyttet til investering i en eller flere af Scape Chinas samarbejdspartnere i Kina, eller alternativt til stiftelse af et nyt kinesisk jointventure selskab. Forhandlinger pågår om dette.

Selskabet har i 2021 bygget videre på de signifikante forbedringer og den nye brugervenlige funktionalitet, der blev introduceret i sommeren 2020 og fokuseret på at opbygge en øget pipeline af potentielle nye kundeprojekter samt rekruttere nye salgspartnere. Indsatsen har båret frugt i kraft af nye partneraftaler i Tyskland, Danmark, Østrig og Estland og Selskabet afsluttede 2021 med gode europæiske salgsresultater i fjerde kvartal, hvilket vil have en positiv effekt på 2022, da levering og fakturering af disse projekter strækker sig ind i 2022.

 

Forventninger til fremtiden

Scape Technologies har ved udgangen af første kvartal 2022 ordrer i bøgerne til levering i 2022 på tilsammen over 6 mio. kroner. Dette inkluderer ordrer på bin-picking systemer fra europæiske kunder og aftaler om softwareudvikling og licenser til Scape China.

Scape Technologies oplever en fortsat stigende interesse for bin-picking løsningerne på forskellige markedsområder og Selskabet og forventer derfor en betydeligt større omsætning i 2022 end i 2021.

Forventningen til 2022:
Omsætning på 9-11 mio. kroner
Resultat før skat på: 12-14 mio. kroner
  

Selskabet har ikke aktiviteter i hverken Rusland eller Ukraine, men er dog meget opmærksomme på industriens generelle leveringsproblemer og de potentielle følger af krigen i Ukraine, som samlet set kan medføre forsinkelser i forventede kundeleverancer og faktureringer.

Som meddelt den 24. marts 2022 har Selskabet i overensstemmelse med tidligere udmeldte planer om at sikre yderligere finansiering til den ønskede udvikling og vækst modtaget tilsagn fra Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina om tilførsel af op til DKK 18,5 mio. gennem udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling.

Bestyrelsen har derfor, som meddelt, besluttet at indstille til den kommende ordinære generalforsamling at der gives Selskabets bestyrelse bemyndigelse til i perioden frem til 11. maj 2027 at gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægterne med op til nominelt DKK 10.000.000.

Bemyndigelsen forventes, som nævnt ovenfor, delvist udnyttet i perioden 1. maj – 30. september 2022 i en rettet emission til Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina med op til nom. DKK 8.000.000 aktier til markedskurs mod kontant indbetaling og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

I forbindelse med den planlagte kapitalforhøjelse gennemføres en række ændringer i selskabets ejerforhold, hvilket ligeledes er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelsen af den 24. marts 2022.

 

Ordinær generalforsamling 2022
Generalforsamlingen finder sted den 12. maj kl. 09:00 på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Den fulde årsrapport er vedhæftet denne meddelelse og i øvrigt tilgængelig på www.scapetechnologies.com

 

Finanskalender 2022

Ordinær generalforsamling den 12. maj 2022

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2022 udsendes den 25. august 2022.

Årsregnskabet for 2022 offentliggøres den 26. april 2023

 

Hoved- og nøgletalsoversigt:

t.dkk202120202021 H22021 H1
Resultatopgørelse i hovedtal    
Omsætning (Group)7.1891.3553.7343.455
Nettoomsætning7.0934203.7343.359
Resultat før finansielle poster-9.069-15.245-4.064-5.005
Resultat efter skat-14.188-24.278-7.201-6.987
     
Balance i hovedtal    
Anlægsaktiver13.0399.55213.0398.018
Likvide beholdninger95411.918954775
Aktiver i alt19.34325.71519.34318.954
Egenkapital7.26416.4657.2649.478
     
Egenkapitalforklaring    
Egenkapital primo16.4657.6019.47816.465
Kapitalforhøjelser5.00038.3875.0000
Omkostninger vedr. Kapitalforhøjelser-13-5.244-130
Nettoresultat-14.188-24.279-7.201-6.987
Egenkapital ultimo7.26416.4657.2649.478
     
Pengestrømme    
fra drift-7.556-16.056-412-7.144
til investering-7.382-4.379-3.382-4.000
fra finansiering3.98831.8423.9880
i alt-10.95011.408193-11.144
Likvider primo11.91854474611.890
Likvider ultimo94011.890940746
     
Aktierelaterede nøgletal    
Gns. antal aktier i periode20.671.69914.231.34521.105.70820.230.496
Antal aktier (ultimo)21.529.19720.230.49621.529.19720.230.496
Resultat efter skat pr. Aktie-0,68-1,71-0,34-0,34
Indre værdi pr. Aktie0,340,810,340,46

 

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed.

Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seks-aksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger


CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser


Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk