17:40:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-04-26 18:19:34

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 51/2023                                                                                                                       

Odense, 26. april 2023

Årsregnskabsmeddelelse for 2022
Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det reviderede årsregnskab for 2022.

Årets resultater i sammendrag
Selskabets største markedsområder var i 2022 præget af udskydelse af automatiseringsprojekter i forlængelse af Covid-19 krisen efterfulgt af krigen i Ukraine, stigende inflation og leveringsproblemer med negativ påvirkning af selskabets resultater til følge.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er det konstateret, at visse licensindtægter ikke var indregnet korrekt i 2021. Selskabet har derfor foretaget de nødvendige konsekvensrettelser for 2021, hvilket også har påvirket de tidligere udmeldte forventninger til omsætningen i 2022 i negativ retning med 1,25 mio kroner, svarende til den regulerede forhøjelse af omsætningen for 2021.

Selskabets omsætning blev på 6,1 mio. kroner i 2022 og årets resultat udviser et underskud på 16,5 mio. kroner mod et underskud på 12,9 mio. kroner i 2021 (efter ovennævnte reguleringer).

Fortsatte investeringer i produktudvikling og markedsopbygning
Scape Technologies har i tråd med de udmeldte planer for 2022 markant øget investeringerne i udviklingsressourcer, hvilket forventes at åbne nye betydelige markedsmuligheder på flere andre områder end den tyske bilindustri.  Derfor ønsker selskabet at fastholde og om nødvendigt styrke den nuværende kapacitet af udviklingsressourcer, så virksomheden kan komme hurtigere på markedet med nye løsninger. Selskabets vækstorienterede produktudvikling til nye forretningsområder og salg til nye brancher har følgende fokusområder:

Scape Bin-Picker
Scape Technologies' pipeline af potentielle bin-picking-projekter vokser fortsat gennem virksomhedens salgs- og implementeringspartnere, og med den fortsatte produktudvikling vil virksomheden kunne styrke positioneringen og optimere ressourcerne, så flere ressourcer inden for udvikling og salg kan dedikeres til de nye forretningsområder.

Scape Package-Picker
Selskabet vil skabe et nyt globalt markedsområde inden for den hastigt voksende e-handelsindustri ved at introducere løsninger til distributionscentre. Virksomhedens første produktlancering på dette område, Scape Package-Picker, har nu resulteret i en ny pipeline af potentielle projekter inden for distribution af pakker i Europa og Kina.

Scape 3D Vision Guidance Platform
Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Udviklingen af ​​denne nye løsning til markedet er godt i gang og vil dels gøre virksomhedens egen udvikling af nye produkter enklere og mere effektiv, bl.a. ved brug af AI og for det andet vil udviklingsplatformen som næste skridt blive tilbudt slutkunder og systemintegratorer, som selv ønsker at skabe 3D vision løsninger baseret på SCAPE platformen.

Disse planer er i tråd med tidligere udmeldte planer for fortsat eksekvering af virksomhedens vækst- og internationaliseringsstrategi, der kræver øgede investeringer i forskning, produktudvikling og udvikling af distributionskanaler samt udvidelse af produktporteføljen.

Finansiering af drift og planlagte investerienger
Selskabet har i 2022 sikret yderligere finansiering gennem en kapitalforhøjelse på DKK 18,5 mio. fra Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina ("Scape China").

Selskabet har behov for yderligere tilførsel af kapital til den fortsatte drift og eksekvering af selskabets vækst- og udviklingsstrategi. For at sikre fleksibilitet i kapitaliseringen af ​​selskabet blev det på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2023 godkendt at forny bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægterne, således at bestyrelsen kan gennemføre kapitalforhøjelser med indtil pr. nominelt 15.000.000 kr. i perioden indtil 22. marts 2028.

Selskabet har modtaget tilsagn fra hovedaktionæren Scape China om en kapitalforhøjelse fra DKK 8-12 mio. i en rettet emission gennem udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant betaling. Selskabet vil undersøge muligheden fra andre eksisterende og nye investorer for at opnå tilsagn om yderligere op til 7 mio. kr. i kapitalforhøjelse på samme vilkår for at sikre selskabet ny kapital på i alt 12-15 mio. Der er garanteret 12 millioner kroner fra Scape China, hvis der ikke findes en medinvestor. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført ved udgangen af ​​juni 2023 og senest i august 2023.

Forventninger til fremtiden
Scape Technologies har ved  indgangen til 2023 ordrer i bøgerne til levering i 2023 på 2,1 mio. kroner.

Scape Technologies oplever en fortsat stigende interesse for bin-picking løsningerne på forskellige markedsområder samt SCAPE Package-Picker på distributionsmarkedet og Selskabet forventer derfor en betydeligt større omsætning i 2023 end i 2022, men har dog justeret vækstforventningerne i nedadgående retning p.g.a. den generelle økonomiske usikkerhed i Europa.

Forventningen til 2023:
Omsætning på 6-9 mio. kroner
Resultat før skat på: 14-16 mio. kroner

Ordinær generalforsamling 2023
Generalforsamlingen finder sted den 11. maj kl. 09:00 på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Den fulde årsrapport er vedhæftet denne meddelelse og i øvrigt tilgængelig på www.scapetechnologies.com

Finanskalender 2023/24

Ordinær generalforsamling den 11. maj 2023

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2023 udsendes den 17. august 2023.

Årsregnskabet for 2023 offentliggøres den 25. april 2024

Hoved- og nøgletalsoversigt:

t.dkk20222021 tilrettet jf 2022 regnskab20212020
Resultatopgørelse i hovedtal    
     
Nettoomsætning6.1268.3437.093420
Resultat før finansielle poster-12.786-7.819-9.069-15.245
Resultat efter skat-16.507-12.938-14.188-24.278
     
Balance i hovedtal    
Anlægsaktiver10.47113.03913.0399.552
Likvide beholdninger2.25095495411.918
Aktiver i alt17.22720.59319.34325.715
Egenkapital10.5038.5147.26416.465
     
Egenkapitalforklaring    
Egenkapital primo8.51416.46516.4657.601
Kapitalforhøjelser18.5605.0005.00038.387
Omkostninger vedr. Kapitalforhøjelser-63-13-13-5.244
Nettoresultat-16.507-12.938-14.188-24.279
Egenkapital ultimo10.5038.5147.26416.465
     
Pengestrømme    
fra drift-15.728-7.556-7.556-16.056
til investering-341-7.382-7.382-4.379
fra finansiering17.3383.9883.98831.842
i alt1.269-10.950-10.95011.408
Likvider primo94011.91811.918544
Likvider ultimo2.20994094011.890
     
Aktierelaterede nøgletal    
Gns. antal aktier i periode24.729.19720.671.69920.671.69914.231.345
Antal aktier (ultimo)29.529.19721.529.19721.529.19720.230.496
Resultat efter skat pr. Aktie-0,67-0,63-0,68-1,71
Indre værdi pr. Aktie0,360,400,340,81


Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre. 

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000