17:11:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 Ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-05-15 19:40:37

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 67/2024                                                       Odense, 15. maj 2024

Årsregnskabsmeddelelse for 2023
Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det reviderede årsregnskab for 2023.

Årets resultater i sammendrag
Selskabets omsætning blev på 2,9 mio. kroner i 2023 og årets resultat udviser et underskud på 18,5 mio. kroner mod et underskud på 16,5 mio. kroner i 2022.

Justering af strategi
Med udgangspunkt i Selskabets 20 års erfaring med avancerede robotløsninger vil virksomheden gøre det lettere og mere attraktivt at indføre robotautomatisering med brug af vision gennem kombinerede tilbud af konkurrencedygtigt robotudstyr og brugervenlige softwareløsninger.

  1. Softwareplatformen, SCAPE CoCreator, vil potentielt blive en markedsledende platform ved at tilbyde en række værktøjer og løsninger, der gør det enkelt at løse kendte automatiseringsudfordringer med robotter og vision inden for fremstilling og distribution/logistik.
  2. Selskabet vil stræbe efter at blive en førende leverandør af avancerede 3D-scannere til robotautomatisering ved at tilbyde højkvalitets 3D-scannere til meget attraktive priser.
  3. Det kombinerede udbud af automationsløsninger og 3D-scannere vil, som nævnt, blive suppleret med standardiseret udstyr og komponenter og skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller.

Det forventes at blive til gavn for alle aktionærer, at Selskabet fortsat vil spille en væsentlig rolle i den igangværende udvikling af hovedaktionæren Scape Chinas position på det hurtigt voksende marked for robotautomatisering i Kina.

Afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark
Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 65/2024 den 7. maj 2024 har Bestyrelsen i Scape Technologies A/S (“Selskabet”) besluttet at stille forslag på Selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2024 om afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Siden den offentlige notering i november 2018 har Selskabet forfulgt de strategiske planer, der blev lagt frem i forbindelse med noteringen. De fleste af produktudviklingsmålene er nået, og nye væsentligt forbedrede produkter er blevet introduceret som planlagt. Salget og de økonomiske resultater er dog blevet negativt påvirket af Covid-19-krisen og afmatningen i den europæiske bilindustri.

Selskabets strategiske tiltag vil kræve fortsatte investeringer og yderligere kapital for at finansiere den forventede vækst, og det er bestyrelsens vurdering, at det har begrænset fordel for både Selskabet og dets aktionærer at fortsætte med at have aktierne optaget til handel på en handelsplatform. Virksomheden sigter efter at opnå en mere rentabel drift til fordel for aktionærerne ved at afnotere aktien, hvilket kan føre til betydelige besparelser, både direkte og indirekte. Dette vil også gøre det muligt at frigive ressourcer og kapital til nye investeringer.

Den foreslåede afnotering af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil, udover de faste punkter på dagsordenen, blive behandlet som punkt på den ordinære generalforsamling den 30. maj 2024.

Finansiering
Som tidligere meddelt vil Selskabet gennemføre en rettet emission med kontantindskud på mindst DKK 15 mio. mod udstedelse af nye aktier. Selskabets hovedaktionær Scape China har givet tilsagn om at indskyde ovennævnte kontanter senest i juni 2024 forudsat de nødvendige godkendelser fra de kinesiske myndigheder opnås.

Hovedaktionæren, Scape China, og bestyrelsen forventer, at der vil være behov for yderligere kapitalindsprøjtninger for at opfylde strategi- og vækstmålene, og Selskabet vil aktivt søge nye investorer, herunder industrielle strategiske investorer i USA, Europa og Kina.

Kapitalomstrukturering
Som tidligere meddelt nedsætter Selskabet aktiekapitalen med 50% ved at nedskrive den pålydende værdi på hver aktie fra DKK 1,00 til DKK 0,50. Kapitalnedsættelsen vil ske forholdsmæssigt over for alle Selskabets aktionærer og vil ske ved at overføre det udskudte tab på balancen fra tidligere år til aktiekapitalen.
Det vil sige, at den værdi, hver aktionær har i Selskabet, alt andet ville lige, være den samme som før kapitalnedsættelsen.
Kapitalnedsættelsen vil blive foreslået på den ordinære generalforsamling i Selskabet og vil, såfremt det vedtages med 2/3 flertal, kunne gennemføres umiddelbart herefter.

Aktiekapitalen vil efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen udgøre nominelt DKK 19.379.983 fordelt på 38.759.966 aktier á DKK 0,50. Hver aktie giver én stemme.

Forventninger til fremtiden
Scape Technologies har ved udgangen af 2023 igangværende arbejder til levering i 2024 til en værdi af 1,5 mio. kroner og har i første kvartal 2024 modtaget nye ordrer til en værdi af 3 mio kroner.

Forventningen til 2024:
Omsætning på 9-13 mio. kroner
Resultat før skat på: Minus 11,5 – 13,5 mio. kroner

Ordinær generalforsamling 2024
Generalforsamlingen finder sted den 30. maj kl. 09:00 på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.
Den fulde årsrapport er vedhæftet denne meddelelse og i øvrigt tilgængelig på www.scapetechnologies.com

Finanskalender 2024

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2024 udsendes den 16. august 2024.

Årsregnskabet for 2024 offentliggøres den 30. april 2025

Hoved- og nøgletalsoversigt:

t.dkk202320222021
Resultatopgørelse i hovedtal   
Omsætning (Group)2,9126,1268,739
Nettoomsætning2,9126,1268,343
Resultat før finansielle poster- 16,091- 12,786- 7,819
Resultat efter skat- 18,486- 16,507- 12,938
    
Balance i hovedtal   
Anlægsaktiver10,64910,47113,039
Likvide beholdninger3122,250954
Aktiver i alt14,53217,22720,593
Egenkapital4,08110,5038,514
    
Egenkapitalforklaring   
Egenkapital primo10,5038,51416,465
Kapitalforhøjelser12,00018,5605,000
Andre reguleringer64- 63- 13
Nettoresultat- 18,486- 16,507- 12,938
Egenkapital ultimo4,08110,5038,514
    
Pengestrømme   
fra drift- 14,190- 15,728- 7,556
til investering- 3,681- 341- 7,382
fra finansiering15,93917,3383,988
i alt- 1,9331,269- 10,950
Likvider primo2,20994011,918
Likvider ultimo2762,209940
    
Aktierelaterede nøgletal   
Gns. antal aktier i periode34,144,58224,707,27920,671,699
Antal aktier (ultimo)38,759,96629,529,19721,529,197
Resultat efter skat pr. Aktie- 0.54- 0.67- 0.63
Indre værdi pr. aktie0.110.360.40
    

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en stærkere satsning på AI samt introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform, SCAPE CoCreator, til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000