16:49:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-03-22 10:41:51

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 50/2023                                                                  Odense, 22. marts 2023

Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 22. marts 2023 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser

Ad dagsordenens punkt 1.
Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 17.197.088, svarende til 58,2% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret.
Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt gennem meddelelse via Nasdaq First North Growth Market og selskabets hjemmeside jf. selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens punkt 2.
Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, stilles der forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D fornyes, således at bestyrelsen i perioden frem til 22. marts 2028 kan gennemføre kapitalforhøjelser med op til nominelt DKK 15.000.000. 

Det blev oplyst, at Selskabet har modtaget tilsagn fra hovedaktionæren Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina  (”Scape China”) om tilførsel af op til DKK 8.000.000 i en rettet emission gennem udstedelse af nye aktier under markedskurs mod kontant indbetaling. 

2a.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1A vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier (apportindskud).

2b.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1B vedrører kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling eller konvertering af gæld.

2c.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1C vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier (apportindskud).

2d: Bestemmelsen i vedtægternes pkt. 4A.1D begrænser ovenstående bemyndigelser til en samlet udnyttelse på op til nominelt DKK 15.000.000.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslagene.        

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.
Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre. 
Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000