08:27:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-02-12 18:16:54

                                        
                                                                        

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 62/2024                                               

Odense, 12. februar 2024


Scape Technologies A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S tirsdag den 27. februar 2024 kl. 9:00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent
2.        Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser

Ad dagsordenens punkt 1.
Bestyrelsen vil præsentere sit forslag til en dirigent for generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 2.
Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, stilles der forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D fornys, således at bestyrelsen i perioden frem til 26. februar 2029 kan gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D med op til nominelt DKK 15.000.000.

2a.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1A vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier (apportindskud).

2b.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1B vedrører kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling eller konvertering af gæld.

2c.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1C vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier (apportindskud).

2d: Bestemmelsen i vedtægternes pkt. 4A.1D begrænser ovenstående bemyndigelser til en samlet udnyttelse på op til nominelt DKK 15.000.000.

Som led i Selskabets løbende kapitalisering og finansiering af den vedtagne strategiplan, forventer ledelsen at udnytte bemyndigelsen til en eller flere kapitalforhøjelser senest i april måned 2024 med opbakning fra Selskabets hovedaktionær Scape China.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslaget under punkt 1 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 2a, 2b og 2d kan vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.

Forslaget under punkt 2c kan vedtages med 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og repræsenterede aktiekapital.


Baggrunden for kapitalforhøjelsen
Kapitalforhøjelsen, der planlægges til at finde sted senest i april måned 2024, er dels Selskabets behov for yderligere driftskapital og dels behov for kapital til investeringer i opbygning af nye forretningsområder.
Selskabet har, som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 61/2024, ved indgangen til 2024 ordrer i bøgerne til levering i 2024 på 4,2 mio. kroner mod 2,1 mio. kroner året før.

Udviklingsplan og nye forretningsområder
Selskabet vil med sin udviklings- og investeringsplan høste fordelene af at kunne kombinere sin dybe erfaring med avancerede robotløsninger, specialistviden indenfor 3D-vision og partnerskabet med Scape China.
Konkret vil Scape Technologies fremover kunne tilbyde en attraktiv vifte af komplementære produkter, der modsvarer markedets hurtigvoksende behov for avancerede, stabile og komplette automationsløsninger.

Introduktion af komplet program af SCAPE 3D scannere
Som et helt nyt forretningsområde vil Scape Technologies i 2024 introducere en familie af SCAPE 3D scannere på det europæiske marked. Selskabets dybe kendskab til 3D vision samt et stærkt samarbejde med leverandøre har resulteret i udvikling af en familie af SCAPE 3D scannere, der kendetegnes ved en unik kombination af høj kvalitet og omkostningsvenlige priser. Selskabets kunder og partnere vil dermed få adgang til langt billigere løsninger med 3D vision - i særdeleshed ved kombination af SCAPE 3D scannere med den kommende SCAPE CoCreator platform.

Introduktion af automations-platformen SCAPE CoCreator
Scape Technologies' lange erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har skabt grundlaget for en kommende introduktion af SCAPE CoCreator - en effektiv og brugervenlig automationsplatform til udvikling af en lang række robotapplikationer uden programmering. Herved øges tilgængeligheden for automatiseringsløsninger markant for produktionsvirksomheder, der har behov for at øge konkurrencekraften med effektive, stabile og hurtigt implementerede robotløsninger.
SCAPE CoCreator anvendes allerede internt i Selskabets egen udviklingsafdeling i forbindelse med kommende SCAPE software releases og i forbindelse med implementering af AI i SCAPE løsningerne, herunder SCAPE Package-Picker, der nu implementeres i det første danske distributionscenter.
Den nye platform vil kunne nedbringe omkostningerne og timerne til udvikling af automationsløsninger for såvel slutkunder, system-integratorer og applikationsudviklere samt naturligvis Selskabets egen udviklingsafdeling.

Introduktion af omkosningseffektive komponeter til robotceller
Et stærkt konkurrencepres på de europæiske produktionsvirksomheder gør det efter Selskabets opfattelse attraktivt for vores kunder og partnere, at Scape Technologies fremover kan tilbyde endnu flere konkurrencedygtige komponenter og udstyr til opbygning af robotceller. Derfor er udviklingen af en række hardware- og software komponenter pågående – herunder robotarm med SCAPE Robot-Controller og komplette workcells dedikeret til specifikke opgaver.

I kombination med SCAPE 3D scannere, SCAPE CoCreator platformen og omkostningseffektive komponenter og udstyr forventer Selskabet samlet set at kunne tilbyde markedet helt nye muligheder for at kunne levere komplette avancerede, priseffektive og stabile automationsløsninger.


Møderet og stemmeret på generalforsamlingen
Selskabets aktiekapital udgør nom. DKK 38.759.966,00 fordelt på 38.759.966 aktier a nom. DKK 1. Hver aktie på nom. DKK 1 giver én stemme.

Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse (d.v.s. den 20. februar 2024). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne (og dennes rådgiver/fuldmægtig) senest fredag d. 23. februar 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen ved email til sb@scapetechnologies.com

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter fremsendes via e-mail til sb@scapetechnologies.com. Fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 23. februar 2024 kl. 23.59.

Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet på e-mail til sb@scapetechnologies.com, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest kl. 12 hverdagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til sb@scapetechnologies.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.


Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.
Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en stærkere satsning på AI samt en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform, SCAPE CoCreator, til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Bestyrelsen
Jesper Bach, formand
Fu Yu Chen
Rune K. Larsen
Simon Chung
Hans Halskov

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000

Bilag: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling