17:56:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-04-21 07:57:29

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 44/2022                                                        Odense, 21. april 2022

Præcisering af årsregnskabsmeddelelse for 2021

Som det fremgår af årsregnskabet for 2021 forventer selskabet en omsætning i 2022 på 9-11 mio. kroner og et negativt resultat før skat på 12-14 mio. kroner.
Det fremgår imidlertid ikke tilstrækkeligt tydeligt af årsregnskabsmeddelelsen dateret 20. april 2022, at resultatet før skat forventes at være negativt, hvorfor selskabet ønsker at præcisere dette. Selskabets forventninger til 2022 fremgår nedenfor i sin helhed inklusive denne præcisering.

Forventninger til fremtiden

Scape Technologies har ved udgangen af første kvartal 2022 ordrer i bøgerne til levering i 2022 på tilsammen over 6 mio. kroner. Dette inkluderer ordrer på bin-picking systemer fra europæiske kunder og aftaler om softwareudvikling og licenser til Scape China.

Scape Technologies oplever en fortsat stigende interesse for bin-picking løsningerne på forskellige markedsområder og Selskabet og forventer derfor en betydeligt større omsætning i 2022 end i 2021.

Forventningen til 2022:
Omsætning på 9-11 mio. kroner
Resultat før skat på: Minus 12-14 mio. kroner
  

Selskabet har ikke aktiviteter i hverken Rusland eller Ukraine, men er dog meget opmærksomme på industriens generelle leveringsproblemer og de potentielle følger af krigen i Ukraine, som samlet set kan medføre forsinkelser i forventede kundeleverancer og faktureringer.

Som meddelt den 24. marts 2022 har Selskabet i overensstemmelse med tidligere udmeldte planer om at sikre yderligere finansiering til den ønskede udvikling og vækst modtaget tilsagn fra Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina om tilførsel af op til DKK 18,5 mio. gennem udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling.

Bestyrelsen har derfor, som meddelt, besluttet at indstille til den kommende ordinære generalforsamling at der gives Selskabets bestyrelse bemyndigelse til i perioden frem til 11. maj 2027 at gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægterne med op til nominelt DKK 10.000.000.

Bemyndigelsen forventes, som nævnt ovenfor, delvist udnyttet i perioden 1. maj – 30. september 2022 i en rettet emission til Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina med op til nom. DKK 8.000.000 aktier til markedskurs mod kontant indbetaling og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

I forbindelse med den planlagte kapitalforhøjelse gennemføres en række ændringer i selskabets ejerforhold, hvilket ligeledes er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelsen af den 24. marts 2022.

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed.

Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seks-aksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk