17:04:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-13 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-12-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-09-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-13 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2024-05-23 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2023-05-23 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-12-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2020-05-19 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2020-05-18 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-12 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2019-07-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-13 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2019-05-14 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2019-05-13 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-13 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2018-05-15 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2018-03-03 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Ordinarie utdelning SDIP B 0.00 SEK
2017-06-20 Årsstämma 2017
2017-06-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2016-11-23 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2016-09-06 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Kvartalsutdelning SDIP PREF 2.01
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Årsstämma 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Sdiptech är en teknikkoncern inom infrastruktur som förvärvar och utvecklar nischverksamheter. Koncernen består främst av bolag som är specialiserade inom vatten & sanering, kraft & energi, luft & klimatkontroll, transport och säkerhet. Målmarknader för bolagets förvärv är huvudsakligen bolag runtom Norden och Storbritannien. Bolaget har en tillväxtstrategi som baseras på organisk tillväxt och större förvärv. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
2024-05-15 18:30:00

Pressmeddelande
15 maj 2024, 18:30

Sdiptech AB (publ) - Delar av ledningen i Sdiptech säljer aktier av privata skäl

Idag meddelar Sdiptech att delar av bolagets ledningsgrupp har sålt B-aktier av privata skäl, bl.a. för att täcka de skattekostnader som har uppstått i samband med tidigare optionsprogram i Sdiptech.

De delar av ledningsgruppen som har sålt aktier är fortsatt investerade i Sdiptech genom aktier och optionsprogram. Samtliga i ledningsgruppen har uppgett att de kommer fortsätta att investera i bolagets kommande incitamentsprogram. Totalt omfattar försäljningen 129 454 B-aktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 5 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024, kl 18:30.