14:29:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Stockwik Förvaltning är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att driva en långsiktig verksamhet där mindre bolag förvärvas med intentionen att behålla och vidareutveckla dessa tillväxtbolag. Idag investerar bolaget primärt i en portfölj av kvalitetsbolag. Inom bolaget återfinns en kompetens i form av affärsnätverk, bemanning och erfarenhet inom arbetsområdet, där verksamheten drivs via ägande samt styrelserepresentation. Bolagets huvudkontor ligger i Täby.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-21 Split STWK 500:1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-15 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-02 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2011-04-29 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Ordinarie utdelning STWK 0.00 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2006-06-02 Split STWK 25:1
2021-10-22 16:00:00

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 22 oktober 2021 tillträtt Sundisol Aktiebolag och den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs. Samtliga aktier i Sundisol och fastighetsbolaget har förvärvats. Tillträdet är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och offentliggjordes den 20 oktober 2021.

Sundisol är ett bolag med inriktning på installation av akustikplattor och undertak. Sundisol är beläget i Sundsvall och omfattar 11 anställda. Verksamheten har bedrivits sedan 1973.

Sundisols omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till drygt 23,4 MSEK respektive 3,8. Fastighetsbolagets hyresintäkter och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till 0,7 MSEK respektive 0,6.

Köpeskillingen för Sundisol uppgår till 17,0 MSEK på skuldfri basis vilket beräknas motsvara en multipel om 4,1x EV/EBITDA, varav 15 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och 3 procents ränta. Säljaren har förbundit sig att förvärva aktier i Stockwik för 1,0 MSEK av köpeskillingen.

Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 7,5 MSEK på skuldfri basis och erläggs kontant.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 16:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.