00:18:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Vincit tillhandahåller tjänster inom design och mjukvaruutveckling. Tjänsterna inkluderar exempelvis mjukvara för e-handel och webbapplikationer, molnplattformar, mobila applikationer och IoT-lösningar. Tjänsterna används av både små- och medelstora företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika. Vincit grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Finland.

Kalender

2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 15-10 2022-Q1
2022-04-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-24 Ordinarie utdelning VINCIT 0.20 EUR
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-24 Ordinarie utdelning VINCIT 0.18 EUR
2021-03-23 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-02 Bonusutdelning VINCIT 0.07
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-26 Ordinarie utdelning VINCIT 0.15 EUR
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning VINCIT 0.14 EUR
2019-04-25 Bonusutdelning VINCIT 0.16
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning VINCIT 0.13 EUR
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-04-28 08:00:00

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 28.4.2022 kello 9:00

Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Liikevaihto kasvoi 19,7 % – sulautuminen Bilotin kanssa etenee suunnitellusti

Vincitin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 1.1.–31.3.2022 oli 17,5 (14,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 2,9 miljoonaa euroa eli 19,7 %. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 18,4 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,8 (1,7) miljoonaa euroa eli 10,3 % (11,5 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 603 (31.12.2021: 579).

Tammi-maaliskuu 2022:

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 16,9 (13,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,8 (1,9) miljoonaa euroa eli 10,4 % (13,5 %) liikevaihdosta.
  • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,7 (0,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (-0,2) miljoonaa euroa eli 7,5 % (-23,1 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella tuotekehityskustannuksia aktivoitiin 0,2 miljoonaa euroa.
  • Vincit Suomen liikevaihto oli 14,5 (12,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,4 (1,8) miljoonaa euroa eli 9,8 % (13,8 %) liikevaihdosta.
  • Vincit USA:n liikevaihto oli 2,9 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa eli 11,4 % (7,8 %) liikevaihdosta.
  • Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 590 (491), josta alihankinnan osuus oli 40 (22).

Toimitusjohtaja Julius Manni: "Kasvumme jatkui vahvana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kun samanaikaisesti valmistaudumme Vincitin yhdistymiseen Bilot Oyj:n kanssa. Sulautuminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja sen arvioidaan toteutuvan 1.7.2022.

Syksyllä lanseeratun Rising Star -koulutusohjelman myötä meillä aloitti yli 20 uransa alkutaipaleella olevaa tulevaa huippuosaajaa. Panostukset kumppaniverkoston kehittämiseen ovat tuoneet tulosta ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Vincitillä oli keskimäärin 50 henkilöä työllistettynä kumppaniverkoston kautta.

Palveluliiketoiminnan projektien käyttöasteet pysyivät edelleen hyvällä tasolla, mutta koronapandemiasta johtuvia lyhytaikaisia sairauspoissaoloja on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon.

Tuoteliiketoiminnan kysyntä nykyisiltä asiakkailta pysyi viime vuoden tasolla, mutta uusia asiakkuuksia emme onnistuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä voittamaan. Alkuvuoden erityinen fokus on ollut myynnin ja markkinoinnin prosessien ja työkalujen päivittämisessä, mikä osaltaan on rasittanut tuoteliiketoiminnan tulosta.”

Katsauskauden jälkeen Vincitin Yhtiökokous hyväksyi 21.4.2022 Bilot Oyj:n sulautumisen Vincitiin, minkä jälkeen yhtiö julkisti 27.4.2022 päivityksen johtoryhmän kokoonpanoon ja yhdistyvän yhtiön organisaatiorakenteeseen. Muutoksilla tuetaan Vincitin strategian toteutuksen seuraavaa vaihetta ja kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä. Sulautumisen suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 1.7.2022 ja yhdistyneen Yhtiön strategia tulee pohjautumaan Vincitin marraskuussa 2021 julkaistuun päivitettyyn strategiaan.

Ohjeistus vuodelle 2022:

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautumisen 21.4.2022. Sulautumisen hyväksymisestä johtuen Vincit luopui 3.2.2022 julkaistusta vuoden 2022 ohjeistuksesta 21.4.2022 julkaistulla yhtiötiedotteella. Sulautumisen vaikutukset sisältävä päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi