16:10:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Vincit tillhandahåller tjänster inom design och mjukvaruutveckling. Tjänsterna inkluderar exempelvis mjukvara för e-handel och webbapplikationer, molnplattformar, mobila applikationer och IoT-lösningar. Tjänsterna används av både små- och medelstora företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika. Vincit grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Finland.

Kalender

2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 15-10 2022-Q1
2022-04-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-24 Ordinarie utdelning VINCIT 0.20 EUR
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-24 Ordinarie utdelning VINCIT 0.18 EUR
2021-03-23 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-02 Bonusutdelning VINCIT 0.07
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-26 Ordinarie utdelning VINCIT 0.15 EUR
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning VINCIT 0.14 EUR
2019-04-25 Bonusutdelning VINCIT 0.16
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning VINCIT 0.13 EUR
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-02-03 08:00:00

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 3.2.2022 kello 9:00

Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2021 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Vincitin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Voimakkaan kasvun ja päivitetyn suunnan vuosi

Vincitin toisen vuosipuoliskon 1.7.–31.12.2021 liikevaihto oli 30,8 (25,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 5,2 miljoonaa euroa eli 20,3 %. Kasvusta 57 % oli orgaanista ja 43 % yrityskaupoista johtuvaa. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 2,4 (4,2) miljoonaa euroa eli 7,8 (16,6) % liikevaihdosta.

Vincitin tilikauden 1.1.–31.12.2021 liikevaihto oli 61,5 (52,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 9,2 miljoonaa euroa eli 17,5 %. Kasvusta 68 % oli orgaanista ja 32 % yrityskaupoista johtuvaa. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 18,0 %. Oikaistu liikevoitto oli 5,9 (7,6) miljoonaa euroa eli 9,6 % (14,5 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 579 (478).   

Heinä-joulukuu 2021

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 29,6 (24,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,2 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 25,4 (22,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,0 (3,9) miljoonaa euroa.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 5,0 (2,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2021

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 58,8 (50,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 5,8 (8,3) miljoonaa euroa.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 2,8 (2,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (-0,7) miljoonaa euroa.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 51,5 (45,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 4,6 (7,2) miljoonaa euroa.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 8,8 (5,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,2 (1,1) miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat vuoden 2021 aikana

 • Helmikuussa kerroimme uuden toimipisteen avaamisesta Kuopioon kevään 2021 aikana.
 • Maaliskuussa kerroimme ostavamme Vuria LLC:n liiketoiminnan ja samalla Vincitin operaatiot laajenivat Arizonaan.
 • Huhtikuussa tiedotimme jyväskyläläisen Bonsky Digital Oy:n koko osakekannan ostosta ja muutimme ohjeistuksen vuoden 2021 liikevaihdon kasvusta johtuen vahvasta orgaanisesta kasvusta, Vuria LLC:n liiketoimintakaupasta sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan ostosta.
 • Toukokuussa yhtiön hallitus nimesi Julius Mannin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.
 • Kesäkuussa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous nimitti yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Mikko Kuitusen hallitukseen 1.8. alkaen. Hallitus oli etukäteen ilmoittanut, että tullessaan valituksi hallitukseen, Kuitunen tullaan valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Kesäkuun lopussa Vincit myi merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä LaaS Company Oy:n johdolle ja henkilöstölle sekä strategisille sijoittajille. Osakkeiden kaupasta kirjattiin kesäkuussa 0,8 miljoonan euron myyntivoitto tuoteliiketoiminnan tulokseen.
 • Elokuussa Vincit USA sai tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja nousi mukaan maineikkaalle 2021 Inc. 5000 -listalle.
 • Elokuussa Vincitille myönnettiin lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti.
 • Syyskuussa Vincit laski huhtikuussa julkaistua ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun liikevoiton osalta sekä tarkensi ohjeistustaan liikevaihdon kasvun osalta.
 • Lokakuussa Vincit listattiin Suomen viidenneksi houkuttelevammaksi IT-alan työnantajaksi Universumin ammattilaistutkimuksessa.
 • Marraskuussa Vincit Oyj:n hallitus päätti henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä lisäosakejärjestelmästä.
 • Marraskuussa Vincit julkaisi oman Rising Star -koulutusohjelma, jonka tavoitteena on työllistää jopa 30 uran alussa olevaa ohjelmistokehittäjää.
 • Marraskuussa Vincit julkaisi päivitetyn strategiaansa sekä uuden johtoryhmän kokoonpanon – keskiössä toiminnan keskittäminen kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja panostukset työntekijäkokemukseen.
 • Tilikauden päättymisen jälkeen Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,36) euroa.
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna.

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 12 % ja 18 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Arvioidun kasvun saavuttaminen edellyttää onnistumisia rekrytoinneissa sekä kumppaniverkoston laajentamisessa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvon poistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.

Pitkittynyt koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille. Kasvava inflaatio voi tuoda uuden epävarmuustekijän asiakaskysyntään.

Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Vincit julkaisemaan päivitetyn ohjeistuksen vuoden 2022 näkymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Strategiakauden 2022–2024 taloudelliset tavoitteet

Vincit julkaisi 25.11.2021 päivitetyn strategian ja kertoi julkaisevansa strategiakauden 2022–2024 taloudelliset tavoitteet tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2022. Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella (”Tuleva Yhtiö”). Ehdotetusta yhdistymisestä johtuen Vincit ei julkaise strategiakauden 2022–2024 taloudellisia tavoitteita kuten aiemmin on tiedotettu. Tulevan Yhtiön strategia laaditaan Vincitin nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Strategian yksityiskohdat ja Tulevan Yhtiön strategiset taloudelliset tavoitteet julkistetaan mahdollisen yhdistymisen toteutumisen jälkeen.

Avainluvut            
Konserni            
             
1 000 euroa 7-12/2021 7-12/2020 Muutos % 2021 2020 Muutos %
Liikevaihto 30 800 25 611 20,3 61 510 52 356 17,5
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 2 657 4 544 -41,5 6 453 8 166 -21,0
% liikevaihdosta 8,6% 17,7%   10,5% 15,6%  
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ¹⁾ 2 392 4 245 -43,7 5 905 7 580 -22,1
% liikevaihdosta 7,8% 16,6%   9,6% 14,5%  
Liikevoitto (EBIT) 1 454 3 434 -57,7 4 108 5 955 -31,0
% liikevaihdosta 4,7% 13,4%   6,7% 11,4%  
Tilikauden tulos 1 429 2 695 -47,0 3 476 4 367 -20,4
             
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, % 16,8% 27,1%   18,4% 24,5%  
Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, % 12,5% 24,0%   14,7% 20,4%  
Nettovelkaantumisaste, %       -31,6% -38,3%  
Omavaraisuusaste, %       70,2% 72,6%  
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa       579 478  
Osakekohtainen tulos, eur 0,13 0,22   0,29 0,36  
Osinko / osake, eur ²⁾       0,20 0,18  

1)   Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.
2)   2021 hallituksen esitys

Toimitusjohtaja Julius Mannin kommentit vuodesta 2021:

Vuosi 2021 näyttäytyi Vincitille monien muutosten kautta. Ensimmäinen vuosipuolisko oli voimakkaan kasvun aikaa ennätysmäisen yli sadan henkilön rekrytointitahdin, Vuria LLC:n liiketoimintakaupan sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan oston siivittämänä. Kevään aikana yhtiö valmistautui myös uuteen vaiheeseen allekirjoittaneen toimitusjohtajanimityksen myötä ja Mikko Kuitusen siirtyessä elokuussa täysipäiväiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Samalla tuoteliiketoiminnassa Vincit selkeytti strategiaansa luopumalla LaaS (Leadership as a Service) -liiketoiminnan enemmistöomistuksesta myymällä merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:n johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille. Tuoteliiketoiminnoista Vincitillä on jatkossa enemmistöomistuksessa ainoastaan kunnossapidon hallinnan VincitEAM-liiketoiminta, joka uuden toimitusjohtaja Juuso Jankaman johdolla tavoittelee kansainvälistä kasvua ja kehittyy entistä itsenäisempään suuntaan emo-Vincitistä. VincitEAM sai vuoden aikana uusia asiakkaita ja jatkoi tukevasti kasvu-uralla, vaikka tulos edelleen rasittaa koko Vincitin tulosta.

Toimitusjohtajakauteni ensimmäiset kuukaudet elo-syyskuussa käynnistyivät pitkittyneen koronapandemian keskellä ja pääfokus keskittyi yhtiön strategisten kasvusuuntien kirkastamisen lisäksi Vincitläisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden uudelleenvahvistamiseen. Pandemia ei suoraan vaikuttanut negatiivisesti Vincitin liiketoimintaan tai asiakasprojekteihin. Toisaalta jatkuva etätyöskentelymoodi on vaikeuttanut Vincitin arvolupausta ylivertaisesta työntekijäkokemuksesta, joka perustuu ihmislähtöisen ja matalahierarkisen yrityskulttuurin lisäksi vahvaan yhteisöllisyyteen myös työarjen ulkopuolella.

Asiakaskysyntä ja palveluliiketoiminnan käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla läpi koko toisen vuosipuoliskon, mutta kevään henkilöstön kasvupyrähdys ja palkkamallien muutos Suomessa heikensivät yhtiön kustannusrakennetta. Vincit USA:n liikevaihto kasvoi kannattavasti yli 50 % edellisvuodesta ja USA:n palveluliiketoiminta nykyisellä kasvu-urallaan muodostaa jatkossa yhä merkittävämmän osan koko yhtiön toiminnasta.

Yritysten digitaalinen maturiteetti kasvaa ja digitaalisiin kehityshankkeisiin tarvittavan teknologiaosaamisen ostaminen hyödykkeellistyy. Lisäksi kilpailu samoista huippuosaajista kasvaa kaikenlaisissa organisaatiossa toimialasta riippumatta. Vaikka myös Vincit on joutunut tänä vuonna kohtaamaan kasvavan osaajakilpailun voimakkaammin kuin aikaisempina vuosina, olemme edelleen Suomen viiden houkuttelevimman IT-alan työnantajan joukossa lokakuussa julkaistun Universumin ammattilaistutkimuksen mukaan. Marraskuussa julkaisimme oman Rising Star -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on työllistää jopa 30 uran alussa olevaa ohjelmistokehittäjää. Panostimme myös työntekijöiden sitouttamiseen taloudellisesti tekemällä marraskuussa koko henkilöstölle suunnatun henkilöstöannin ja siihen liittyvän lisäosakejärjestelmän.

Loppuvuoden merkittävänä tapahtumana päivitimme Vincitin strategian, johtamismallin ja johtoryhmän kokoonpanon. Vahvan ihmislähtöisen johtamiskulttuurin rinnalle haluamme entistä enemmän tuoda asiakkaille, heidän loppuasiakkailleen sekä koko planeetalle tuotetun arvon toimintamme keskiöön. Digitaalisen myynnin ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen nostaminen kasvustrategiamme ytimeen on luontaista jatkumoa kuluneen vuoden aikana toteutetuille yritysostoille.

Valittu strateginen suunta vahvistuu merkittävästi, jos tilikauden 2021 päättymisen jälkeen julkaistu suunnitelmamme yhdistyä Bilot Oyj:n kanssa hyväksytään kevään 2022 aikana. Yhdistymisen odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 2022, jos sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvä. Yhdistetty osaamisemme digitaalisen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen sekä ihmislähtöisen muotoilun, datan, ohjelmistokehittämisen ja teknologia-alustojen saralla antaisi meille täysin uudenlaista kilpailuetua Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Samalla olemme luomassa yhtiön nykyisille ja tuleville osaajille monipuolisempia kehittymispolkuja ja entistä paremman työpaikan - myös maanantaisin.

Osinkoehdotus

Konsernin emoyhtiön Vincit Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 23.929.113,83 euroa, josta tilikauden voittoa 2.319.737,47 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna.

Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; ”Tavoitteena on maksaa vähintään 30 % tuloksesta osinkoina."

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Pitkittyneen pandemian aiheuttamat epävarmuudet sekä palvelujen kysyntään että mahdollisesti omaan henkilöstöön aiheuttavat edelleen riskejä Vincitin toimintaympäristössä.

Vincit jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajaimagon säilyttämiseksi. Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa onnistuneita rekrytointeja. Kiristyvän kilpailun ohjelmistoalan osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa.

Inflaation nopeampi vaikutus henkilöstökulujen ja muiden kustannusten nousuun asiakashintojen kehitykseen nähden voi heikentää liiketoiminnan kannattavuutta.

Vincitin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa. Yhtiön johto näkee tärkeänä myös kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa onnistumisen.

Vincit investoi jatkossakin tuoteliiketoimintaan, jonka kaupallistamiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi luonnollisesti epävarmuustekijöitä.

Markkinatilanteen odotetaan Covid-19 -pandemiasta huolimatta jatkuvan yhtiön kannalta positiivisena, mutta erilaiset häiriöt markkinassa, mukaan lukien mahdolliset IT-markkinoiden ulkopuoliset häiriöt, eivät ole poissuljettuja. Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin muutoksiin.

Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitusten 3.2.2022 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman täytäntöönpano ja siihen liittyvä integraatio sisältävät henkilöstöön, asiakkaisiin ja organisaation työskentelyn tehokkuuteen liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti transaktiosta tavoiteltaviin hyötyihin.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtuma

Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Bilot sulautuu Vincitiin. Tulevan yhtiön nimi tulee olemaan Vincit Oyj.

Ehdotetun sulautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa, että sulautuminen hyväksytään kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä sekä Vincitin ylimääräisessä yhtiökokouksessa että Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Edellyttäen, että sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvät, sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 2022.

Vincitin ja Bilotin toimitus- ja talousjohtajat esittelevät sulautumista medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuudessa 3.2.2022 klo 10:30. Tilaisuuteen voi osallistua alla olevan linkin kautta.

meet.google.com/xqi-dtmc-nyf

Tiedotustilaisuus

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 3.2.2022 kello 10.00 alkaen. Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni käy tilaisuudessa läpi vuoden 2021 olennaiset tapahtumat ja tuloksen sekä alkaneen vuoden odotuksia.

Tilaisuus järjestetään online-webinaarina. Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 2022

VINCIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi