22:41:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
WithSecure är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserade inom cybersäkerhetslösningar. Idag tillhandahåller bolaget IT-lösningar som används för att hantera datavirus och övriga potentiella IT-hot inom data, mobil- och molntjänster. Bolagets tjänster erbjuds åt både privatpersoner, företagskunder samt större institutioner. Verksamhet innehas runtom den nordiska – och europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-17 Ordinarie utdelning FSC1V 0.00 EUR
2022-03-16 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning FSC1V 0.04 EUR
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-25 Ordinarie utdelning FSC1V 0.00 EUR
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-20 Ordinarie utdelning FSC1V 0.00 EUR
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-05 Ordinarie utdelning FSC1V 0.04 EUR
2018-04-04 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning FSC1V 0.06 EUR
2017-04-06 Bonusutdelning FSC1V 0.06
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 Bonusutdelning FSC1V 0.06
2016-04-08 Ordinarie utdelning FSC1V 0.06 EUR
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-16 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-07-23 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-09 Ordinarie utdelning FSC1V 0.06 EUR
2015-04-09 Bonusutdelning FSC1V 0.1
2015-04-08 Årsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-24 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-04 Ordinarie utdelning FSC1V 0.06 EUR
2014-04-03 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-04 Ordinarie utdelning FSC1V 0.06 EUR
2013-04-03 Årsstämma 2013
2013-02-01 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-25 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-04 Ordinarie utdelning FSC1V 0.06 EUR
2012-03-04 Årsstämma 2012
2012-02-01 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-27 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-03-31 Ordinarie utdelning
2010-03-25 Ordinarie utdelning
2009-03-27 Ordinarie utdelning
2008-10-29 Ordinarie utdelning
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2007-03-21 Ordinarie utdelning
2006-03-23 Ordinarie utdelning
2005-03-24 Ordinarie utdelning
2004-03-25 Ordinarie utdelning
2003-03-27 Ordinarie utdelning
2002-04-02 Ordinarie utdelning
2001-04-04 Ordinarie utdelning
2000-04-13 Ordinarie utdelning
2022-05-13 22:00:00

Finanssivalvonta on hyväksynyt jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee WithSecure Oyj:n suunniteltua osittaisjakautumista

WithSecure Oyj
Listalleottoesite
13.5.2022 klo 23.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA

WithSecure Oyj (”WithSecure”) ilmoitti 17.2.2022, että WithSecuren hallitus on päättänyt ehdottaa WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä ja hyväksynyt jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”), jonka mukaisesti kaikki WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi otetaan F-Secure Oyj (”F-Secure”) (”Jakautuminen”). WithSecurea ei aseteta Jakautumisen yhteydessä selvitystilaan, ja se säilyttää yritystietoturvaliiketoimintaansa liittyvät varat ja velat. Jakautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa WithSecuren ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. WithSecuren hallitus on 12.4.2022 ehdottanut, että WithSecuren 31.5.2022 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Jakautumissuunnitelman mukaisesta Jakautumisesta. Suunniteltu Jakautuminen pannaan täytäntöön sinä päivänä, jona Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin (”Täytäntöönpanopäivä”). Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä WithSecuren osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa WithSecuren osaketta kohden. Toisin sanoen jakautumisvastike annetaan WithSecuren osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastiketta ei anneta WithSecuren hallussa oleville omille osakkeille.

F-Securen osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynnin F-Securen osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen.

Finanssivalvonta on tänään 13.5.2022 hyväksynyt WithSecuren F-Securen puolesta laatiman suomenkielisen jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee Jakautumista ja F-Securen osakkeiden hakemista otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Jakautumisesite”). Jakautumisesite ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös (”Englanninkielinen Esitekäännös”) ovat saatavilla arviolta 13.5.2022 osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/demerger.

Esite ja Englanninkielinen Esitekäännös ovat lisäksi saatavilla arviolta 13.5.2022 alkaen painettuna versiona WithSecurelta osoitteesta Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki ja Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Jakautumisesite

Jakautumisesite sisältää seuraavia aiemmin osittain julkaisemattomia tietoja, jotka koskevat Jakautumisen yhteydessä perustettavaa F-Securea:

F-Securen taloudelliset tavoitteet

WithSecuren hallitus on vahvistanut F-Securelle seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (vuoteen 2025 mennessä):

  • Kasvu: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu.
  • Kannattavuus: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 prosenttia alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen.
  • Osinkotuotto: F-Secure pyrkii maksamaan vuosittain nettotuloksestaan noin 50 prosenttia tai yli osinkona.

F-Securen strategia

F-Securen strategiana on tarjota kokonaisvaltaisia ja helppokäyttöisiä tietoturvaratkaisuja asiakkailleen ja kanavakumppaneilleen (”Kanavakumppanit”). F-Secure työskentelee Kanavakumppaniensa kautta kaikkialla maailmassa laajentaakseen F-Securen markkinakattavuutta ja varmistaakseen, että kaikki Kanavakumppaneiden kautta tavoitetut kuluttajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi. F-Secure on kehittänyt liiketoiminnan tuloksiin keskittyviä ja kilpailijoistaan erottautuvia tietoturvaliiketoiminnan kyvykkyyksiä, jotka tukevat sen Kanavakumppaneita tuotteiden lanseerauksessa, markkinoinnissa, myynnissä ja tietoturvaliiketoiminnan kasvun edistämisessä. Niiden avulla F-Securesta on tullut maaliskuussa 2022 toteutettuun sisäiseen markkina-analyysiin pohjautuvan WithSecuren johdon näkemyksen mukaan maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa tietoliikennepalvelujen tarjoajien kautta.

F-Securen jatkuvan kannattava kasvun strategia perustuu kolmeen strategiseen pilariin:

  • Käyttäjäkohtaisen liikevaihdon kasvattaminen: F-Securen suunnitelmana on kiihdyttää kaikenkattavan tietoturvaratkaisun käyttöönottoa, minkä WithSecuren johto odottaa tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kanavakumppaneille ja kasvattavan sekä Kanavakumppanien että F-Securen keskimääräistä käyttäjäkohtaista liikevaihtoa.
  • Nykyisen valikoiman ja uusien tuotteiden kehittäminen: F-Secure pyrkii laajentamaan markkinakattavuuttaan ja saavutettavissa olevaa markkinaansa kehittämällä uusia tuoteryhmiä.
  • Uusiin kanaviin laajentuminen: Tällä hetkellä valtaosa Kanavakumppaneista on tietoliikennepalveluiden tarjoajia (”Teleoperaattorikumppanit”). Pankit, vakuutusyhtiöt ja jälleenmyyjät kohtaavat kuitenkin tällä hetkellä laajasti samanlaisia liiketoimintahaasteita kuin tietoliikennepalvelujen tarjoajat. WithSecuren johto uskoo, että F-Securen tietoliikennepalvelujen tarjoajille kehittämien tietoturvaliiketoimintakyvykkyyksien ansiosta F-Securella on hyvät valmiudet auttaa näitä uudentyyppisiä palveluntarjoajia ratkomaan samoja haasteita, joiden kanssa se on auttanut Teleoperaattorikumppaneitaan.

F-Securen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja (”Tilintarkastamattomat pro forma ‑taloudelliset tiedot”), jotka havainnollistavat Jakautumisen vaikutusta F-Securen historiallisiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ikään kuin Jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Esite sisältää myös komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisen riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Esitteeseen sisältyvien Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta.

Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta kuvaavat Jakautumista ikään kuin se olisi tapahtunut 1.1.2021. Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 31.3.2022 kuvaa Jakautumista ikään kuin se olisi tapahtunut tuona päivänä.

Jakautumisesitteen sisältämät tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on sisällytetty kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteeksi.

Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat, mikä hypoteettinen vaikutus olisi ollut, jos Jakautuminen olisi toteutettu näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna päivänä, eivätkä ne näin ollen edusta F-Securen todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida F-Securen liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa tulevana ajankohtana, eivätkä ne edusta F-Securen toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla.

Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -perusteiset tilintarkastamattomat tunnusluvut ilmoitetuilla ajanjaksoilla.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 1.1. - 31.3.2022 1.1. – 31.12.2021 31.3.2022
Pro Forma liikevaihto 27,4 106,3 -
Pro Forma oikaistu käyttökate (EBITDA) 13,0 48,6 -
    % liikevaihdosta 47,5% 45,7% -
Pro Forma oikaistu EBITA 12,7 47,5 -
    % liikevaihdosta 46,6% 44,7% -
Pro Forma oikaistu liikevoitto (EBIT) 12,4 46,2 -
    % liikevaihdosta 45,4% 43,5% -
Pro Forma liikevoitto (EBIT) 12,4 40,3 -
    % liikevaihdosta 45,4% 37,9% -
Pro forma nettovelkaantuneisuus (+) / nettorahavarat (-) - - 1,7

Pro forma tunnuslukujen määritelmät löytyvät liitteestä ”F-Securen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”.

F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot

Jakautumisesitteeseen sisällytetyt F-Securen historialliset taloudelliset tiedot ovat peräisin F-Securen tilintarkastetuista carve-out-tilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä F-Securen tilintarkastamattomista carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve-out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.

Jakautumisesitteeseen sisällytetyt F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot on sisällytetty kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteeksi.

F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Janne Rajalahden toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.

F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta ja carve-out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu yhdistelemällä carve-out -periaatteella WithSecuren tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin sekä tilintarkastamattomiin konsernin taloudellisiin osavuositietoihin sisältyneet F-Securen liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Carve out -tilinpäätökset sisältävät kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin. Merkittävimmät arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset liittyvät tietyistä keskitetysti tuotettavista palveluista aiheutuvien kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimuksiin liittyviin järjestelyihin, jaettuihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja kassanhallintaan ja rahoitukseen liittyviin kohdistuksiin, kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.

F-Securen carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa on sovellettu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (”IFRS”), ja niissä on otettu huomioon tilintarkastettujen carve-out tilinpäätösten Liitetiedon 1 kohdassa ”F-Securen carve-out- tilinpäätöksiä laadittaessa sovelletut carve-out -periaatteet” kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti F-Securelle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. F-Securen tilintarkastamattomat carve out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardia noudattaen ja ottaen huomioon tilintarkastetuissa carve-out-tilinpäätöksissä kuvatut carve-out-periaatteet.

Näin ollen F-Securen carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen F-Securen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos F-Secure olisi ollut itsenäinen yhtiö ja jos se olisi esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esittäviltä kausilta. F-Securen carve out -taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä osoita, millainen F-Securen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä keskeisiä Jakautumisesitteestä peräisin olevia F-Securen carve-out taloudellisia tietoja ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina. Esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole ilmoitettu.

  1.1.–31.3. tai 31.3. 31.12. päättyneeltä tilikaudelta tai 31.12.
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu 2022 2021 2021 2020 2019
  IFRS IFRS
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
           
Liikevaihto ............................................................................... 27,4 26,3 106,31) 100,11) 94,81)
Liikevaihdon kasvu %............................................................. 4,1 % - 6,1 % 5,5 % -
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ................................................... 12,7 11,9 47,4 46,7 40,1
     % liikevaihdosta.................................................................... 46,4 % 45,2 % 44,6 % 46,7 % 42,3 %
EBITA .....................................................................................   11,9 11,8 44,8 46,5 39,1
% liikevaihdosta..................................................................... 43,3 % 45,0 % 42,2 % 46,5 % 41,2 %
Oikaistu EBITA......................................................................... 12,7 11,8 47,2 46,5 39,9
% liikevaihdosta..................................................................... 46,3 % 45,0 % 44,4 % 46,5 % 42,0 %
Liikevoitto (EBIT) .................................................................... 11,5 11,6 43,51) 44,71) 37,01)
    % liikevaihdosta..................................................................... 42,1 % 43,9 % 40,9 % 44,6 % 39,0 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT) ......................................................... 12,3 11,6 45,9 44,7 37,7
    % liikevaihdosta..................................................................... 45,0 % 43,9 % 43,2 % 44,6 % 39,8 %
Tulos ennen veroja .................................................................... 11,7 11,5 43,61) 43,71) 36,81)
    % liikevaihdosta..................................................................... 42,8 % 43,9 % 41,0 % 43,6 % 38,8 %
Tuotekehityskulut ..................................................................... 4,3 4,3 16,91) 15,31) 14,61)
   % liikevaihdosta..................................................................... 15,6 % 16,3 % 15,9 % 15,2 % 15,4 %
Investoinnit............................................................................... 0,6 0,2 1,71) 1,71) 3,11)
   % liikevaihdosta..................................................................... 2,0 % 0,6 % 1,6 % 1,7 % 3,3 %
Liiketoiminnan rahavirta............................................................ 8,3 5,9 36,11) 34,51) 32,01)
Nettovelka (+) / Nettorahavarat (-)3)............................................ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Omavaraisuusaste %.................................................................. 23,7 % 28,8 % 24,5 % 24,5 % 5,9 %
Kassakonversio.......................................................................... 86,1 % 68,2 % 95,6 % 89,8 % 89,0 %
Palkat ja palkkiot ....................................................................... 4,2 4,2 16,11) 14,31) 16,21)
Henkilöstö keskimäärin2)............................................................ 250 243 245 233 223
Henkilöstö kauden lopussa2)....................................................... 255 244 248 243 227

1) Tilintarkastettu
2) Käsittää suoraan kuluttajatietoturvaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön. Luku ei sisällä yhteisten jaettujen konsernitoimintojen osuutta henkilöstöstä
3) Carve-out -taloudellisissa tiedoissa F-Securelle ei ole kohdistettu rahavaroja tai eräitä vuokrasopimusvelkoja, kuten toimitiloihin liittyviä vuokrasopimusvelkoja tai koneisiin ja laitteisiin liittyviä vuokrasopimusvelkoja. Tästä johtuen carve-out- taloudellisista tiedoista johdettu nettovelka-tunnusluku ei kuvasta F-Securen nettovelkaa Jakautumisen jälkeen, Yhtiön toimiessa erillisenä yhtiönä.

Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Liikevaihdon kasvu (Kuluvan tilikauden liikevaihto – edellisen tilikauden liikevaihto) / edellisen tilikauden liikevaihto Liikevaihdon kasvu kuvaa F-Securen liiketoiminnan suorituskyvyn kehitystä edelliseen tilikauteen verrattuna.
Käyttökate (EBITDA)

 
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Käyttökate ja EBITA ovat mittareita, joilla mitataan F-Securen liiketoiminnan suorituskykyä.
EBITA Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset.

 
Liikevoitto (EBIT)

 
Tulos ennen veroja ja nettorahoituseriä.

 
Liikevoittoa käytetään F-Securen liiketoiminnan kannattavuuden mittaamiseen
Oikaistu käyttökate (EBITDA) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Käyttökatteen, Liikevoiton ja EBITA:n lisäksi esitellään oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu EBITA, jotta saadaan nostettua esiin liiketoiminnan taustalla olevaa suorituskykyä sekä parannettua kausien välistä
vertailukelpoisuutta.

 

F-Secure uskoo, että nämä vertailukelpoiset suorituskykymittarit tarjoavat merkityksellistä lisätietoa jättämällä pois eriä, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan ja jotka heikentävät kausien välistä vertailukelpoisuutta.
Oikaistu EBITA EBITA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Oikaistu liikevoitto (EBIT) Liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät uudelleenjärjestelyihin, strategisiin läpikäynteihin sekä suunniteltuun listautumiseen.
Investoinnit

 
Vastaa Yhdistellyn rahavirtalaskelman erää Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Investoinnit on esitetty kuvamaan kyseisenä ajanjaksona tehtyjä investointeja.
Liiketoiminnan rahavirta Vastaa Yhdistellyn rahavirtalaskelman erää Liiketoiminnan rahavirta. Kuvaa F-Securen liiketoiminnan tuottamaa rahavirtaa.
Nettovelkaantuneisuus (+) / Nettorahavarat (-) Korolliset velat – rahavarat Nettovelkaantuneisuus osoittaa koko ulkoisen velan määrän. Negatiivinen summa kertoo nettokassa-aseman.
Omavaraisuusaste %  Sijoitettu pääoma / Taseen loppusumma Omavaraisuusaste kuvaa pääomalla rahoitetun omaisuuden määrää suhteessa F-Securen kokonaisvaroihin.
Kassakonversio (Oikaistu käyttökate (EBITDA) – Investoinnit – Nettokäyttöpääoman muutos) / Oikaistu käyttökate (EBITDA) Kassakonversio-tunnuslukua käytetään arvioimaan F-Securen kykyä muuntaa liiketoiminnan tulos rahaksi. Tunnusluku osoittaa F-Securen kykyä maksaa osinkoja ja / tai kerätä varoja yritysostoja tai muita transaktioita varten.

Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan tämän tiedotteen lisäksi tutustumaan koko Jakautumisesitteeseen.

WithSecuren neuvonantajat

Jakautumisessa ja listalleotossa taloudellisena neuvonantajana toimii Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike, oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana Hill+Knowlton Strategies.

WITHSECURE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Laura Viita, Sijoittajasuhteiden johtaja, +358 50 487 1044

F-Secure lyhyesti

F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö. F-Secure suunnittelee ja tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka auttavat miljoonia kuluttajia suojautumaan verkkouhilta. F-Securen tarjoomaan kuuluu kattava valikoima tietoturvatuotteita ja palveluita, jotka liittyvät päätelaitteiden suojaukseen, yksityisyyden suojaamiseen, salasanojen hallintaan ja digitaalisen identiteetin suojaukseen sekä kuluttajien koko kodin ja kotiverkkoon yhdistettyjä laitteita suojaavaan reitittimen tietoturvaan. Pääosa F-Securen liikevaihdosta muodostuu tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan ja maailmanlaajuisen kanavakumppaniverkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170 kanavakumppania. Kanavakumppaneihin kuuluu muun muassa tietoliikennepalvelujen tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Sen lisäksi, että F-Secure myy tuotteitaan Kanavakumppanien kautta, se myös tuo asiakkaiden saataville erillisiä ja kaikenkattavia tietoturvaratkaisuja erilaisten verkkokauppakanavien, kuten sovelluskauppojen ja oman verkkokauppansa kautta. F-Securella on toimistoja useissa kaupungeissa ympäri maailmaa, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tilikaudella 2021 F-Securen palveluksessa oli keskimäärin 245 työntekijää. Täytäntöönpanopäivän jälkeen F-Secure Oyj on konsernin emoyhtiö. F-Secure Oyj tulee omistamaan 14 tytäryhtiötä suoraan tai välillisesti.

WithSecure lyhyesti

WithSecure on kyberturvallisuuden luotettava kumppani. Yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja tuhannet viestintä- ja teknologiayritykset luottavat WithSecureen tuloksellisessa kyberturvallisuuden tekemisessä, joka mahdollistaa turvallisen liiketoiminnan. Tekoälypohjainen tuoteajattelu suojaamisessa varmistaa päätelaitteiden sekä pilvipalveluiden turvallisuuden. WithSecuren asiantuntijat käyttävät apuna WithSecuren älykkäitä uhkien tunnistus- ja vastaustyökaluja kyberhyökkäyksiin vastaamisessa ja uhkien ennakoinnissa. WithSecuren konsultit tekevät asiantuntijatyötä suuryritysten ja yrityskentän edelläkävijöiden kanssa rakentaakseen yhdessä yhteiskunnan kyberresilienssiä. WithSecuren yli 30 vuoden kokemus tietoturvasta ja teknologiasta on sen liiketoiminnan ydin, ja WithSecure rakentaa portfoliotaan kasvamaan joustavasti yhdessä kumppaneidensa kanssa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. F-Secure Oyj:n tai WithSecure Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole F-Secure Oyj:n tai WithSecure Oyj:n antama tai niiden puolesta annettu tarjous myydä arvopapereita tai pyyntö saada tarjouksia ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- ja listalleottoesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua osakeyhtiölain mukaista WithSecure Oyj:n osittaisjakautumista, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin WithSecure Oyj:n yhtiökokouskutsuihin, jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot F-Secure Oyj:stä ja WithSecuresta sekä niiden osakkeista ja WithSecure Oyj:n osittaisjakautumisesta.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että F-Secure Oyj:n tai WithSecure Oyj:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. F-Secure Oyj tai WithSecure Oyj tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää WithSecure Oyj:n laatimia useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita eduista, joita odotetaan saavutettavan WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminnan mahdollisella eriyttämisellä. Tällaiset arviot kuvaavat WithSecure Oyj:n liiketoimintojen mahdollisesta jakautumisesta aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia tulevan yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista eduista ja jakautumisen aiheuttamista kustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että WithSecure Oyj:n liiketoimintojen mahdollisesta jakautumisesta mahdollisesti saatavat todelliset edut ja jakautumiseen liittyvät kustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että jakautumista pannaan täytäntöön tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Liitteet

  • F-Securen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot
  • F-Securen carve-out-tilinpäätökset 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta
  • F-Securen tilintarkastamattomat carve out -taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve out -vertailutiedot 31.3.2021 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta