15:55:04 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Yara International är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Bolaget har anor tillbaka till 1905 som tidigare Norska Hydro, men skapades som ett separat bolag under 2004. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Bonusutdelning YAR 20
2021-09-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning YAR 20.00 NOK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Bonusutdelning YAR 18
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning YAR 15.00 NOK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning YAR 6.50 NOK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning YAR 6.50 NOK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-05 Årsstämma 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning YAR 10.00 NOK
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning YAR 15.00 NOK
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning YAR 13.00 NOK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Ordinarie utdelning
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-14 Ordinarie utdelning
2013-05-13 Årsstämma 2013
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-07 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-06 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Ordinarie utdelning
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-12 Ordinarie utdelning
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-16 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-16 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Ordinarie utdelning
2009-05-07 Årsstämma 2009
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-02-17 Bokslutskommuniké 2008
2008-10-17 Kvartalsrapport 2008-Q3
2008-07-15 Kvartalsrapport 2008-Q2
2008-05-09 Ordinarie utdelning
2008-05-08 Årsstämma 2008
2008-04-18 Kvartalsrapport 2008-Q1
2008-02-14 Bokslutskommuniké 2007
2007-10-19 Kvartalsrapport 2007-Q3
2007-07-17 Kvartalsrapport 2007-Q2
2007-05-11 Ordinarie utdelning
2007-05-10 Årsstämma 2007
2007-04-20 Kvartalsrapport 2007-Q1
2007-02-09 Bokslutskommuniké 2006
2006-05-12 Ordinarie utdelning
2005-05-20 Ordinarie utdelning
2021-08-16 07:30:00

Herøya, Porsgrunn, 16. august 2021, 07.30: I dag lanseres selskapet HEGRA på Herøya med tidligere Statnett-sjef, Auke Lont, som styreleder. Selskapet har som formål å elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya for å kunne produsere grønn ammoniakk i stor skala. «HEGRA» står for HErøya GRønn Ammoniakk, og eies av Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft med 1/3 hver.

-- Aker, Yara og Statkraft har etablert HEGRA med en ambisjon om å skape ny industri i Norge som gir konkurransefortrinn i en voksende global hydrogenøkonomi, etablerer grønne arbeidsplasser for fremtiden og danner grunnlaget for en fremtidig norsk eksportindustri, sier konsernsjefene Svein Tore Holsether, Øyvind Eriksen og Christian Rynning-Tønnesen i henholdsvis Yara, Aker og Statkraft i en felles uttalelse.

Grønn ammoniakk produsert ved bruk av fornybar elektrisitet vil kunne erstatte fossilbasert ammoniakk i gjødselproduksjon og brukes som utslippsfritt drivstoff i skipsfart. HEGRA vil bidra til å skape ny industri rundt et regionalt hydrogen- og ammoniakkmarked, samtidig som konkurransekraften og overlevelsen til to av Norges største eksportrettede sektorer, skipsfart og prosessindustri, sikres i den grønne omstillingen.

– HEGRA er mer enn bare et nytt industriselskap. Det er Norges største klimasatsing, som vil kutte årlige CO2-utslipp med 800.000 tonn, tilsvarende 300.000 fossildrevne personbiler. Det er også starten på omstilling til den grønne hydrogen- og ammoniakkøkonomien, og vil bidra til å utvikle en konkurransedyktig norsk verdikjede innenfor det EU betegner som en sentral energibærer med investeringsbehov på 2-4.000 milliarder frem mot 2050, sier Auke Lont, styreleder for HEGRA.

Til sammen bidrar norsk maritim industri og prosessindustri til over 100.000 jobber, og HEGRA vil bidra til å sikre og skape jobber i leverandørkjeder og via ringvirkninger som disse industriene skaper.

I prosessindustrien legges det til grunn at kostnaden ved utslipp vil øke i det internasjonale markedet som følge av regulering og nye forventninger fra kundene. Den norske maritime industrien skal på sin side halvere sine utslipp innen 2030. For å oppnå nødvendige utslippskutt er den norske industrien avhengig av tilgang på utslippsfri hydrogen og ammoniakk.

HEGRA bringer sammen det beste av norsk spisskompetanse på ammoniakk, prosjektutvikling og kraftmarkeder, og vil også bidra til verdifull læring og erfaring for andre hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Norge. Gitt at forutsetninger knyttet til blant annet tilgjengelig kraft og støtte fra myndighetene er på plass, vil prosjektet kunne realiseres allerede i løpet av de neste fem til syv årene.

– I sommer presenterte Europakommisjonen «Fit for 55», den hittil største pakken av lovforslag som skal bidra til EUs mål om å kutte 55 prosent av sine utslipp innen 2030. HEGRA er rettet spesifikt mot denne målsetningen og vil gjøre Norge og norsk industri svært godt posisjonert for å møte fremtidige utslippskrav. Dermed kan norsk kraftkrevende industri fortsette å utnytte konkurransefortrinnene som konkurransedyktig fornybar kraft og en sterk markedsposisjon innen hydrogen og ammoniakk gir oss, sier Lont.

Det internasjonale nettverket av infrastruktur kan gjøre norsk ammoniakk til et globalt produkt umiddelbart. Derfor viser den norske industrien økende interesse for grønn ammoniakk som energibærer for større fartøy eller som innsatsfaktor i industrielle prosesser.

På verdensbasis står ammoniakkproduksjon for over halvparten av verdens hydrogenforbruk, men det er i dag svært begrenset produksjon av grønt hydrogen. Med rikelig tilgang på fornybar kraft, en etablert markedsposisjon innen produksjon av ammoniakk og ledende teknologikompetanse, er norske aktører godt posisjonert for å kapre betydelige andeler av verdikjeden globalt.

Rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» publisert av NHO i 2020 slår fast at markedspotensialet kombinert med norsk konkurranseevne gjør at hydrogennæringen kan bli en betydelig eksportnæring for Norge med et estimert omsetningspotensial på 10 mrd. NOK i året i 2030, og tilsvarende 70 mrd. NOK i 2050. For 2050 er det et utfallsrom på 70-200 mrd. NOK.

– Tidlige tiltak gir muligheter til å utvikle og teste ny teknologi i et hjemmemarked før den globale etterspørselen tar seg opp. Derfor er det viktig å komme i gang raskt med HEGRA. Vi ser fram til å gå i dialog med myndigheter og industri om hva som skal til for å realisere ett av de første storskala industriprosjektene i Norge innen grønt hydrogen og ammoniakk, sier Lont.

HEGRA lanseres på Adminiet Porsgrunn ved Herøya i dag, 16. August kl. 11 av konsernsjefene Svein Tore Holsether (Yara), Øyvind Eriksen (Aker), Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), påtroppende styreleder Auke Lont og et panel bestående av bl.a. Ole Erik Almlid (NHO) og Peggy Hessen Følsvik (LO). Det blir muligheter for presseintervjuer etter lanseringen. Velkommen!

Lanseringen kan også følges live fra 11.15 via: www.prosjekthegra.no 

Kontaktpersoner:

Yara:                  Josiane Kremer      josiane.kremer@yara.com           
Aker Horizons: Ivar Simensen        ivar.simensen@akerhorizons.com  
Statkraft:          Geir Fuglseth          geir.fuglseth@statkraft.com