16:44:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Yara International är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Bolaget har anor tillbaka till 1905 som tidigare Norska Hydro, men skapades som ett separat bolag under 2004. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Bonusutdelning YAR 20
2021-09-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning YAR 20.00 NOK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Bonusutdelning YAR 18
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning YAR 15.00 NOK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning YAR 6.50 NOK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning YAR 6.50 NOK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-05 Årsstämma 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning YAR 10.00 NOK
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning YAR 15.00 NOK
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning YAR 13.00 NOK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Ordinarie utdelning
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-14 Ordinarie utdelning
2013-05-13 Årsstämma 2013
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-07 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-06 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Ordinarie utdelning
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-12 Ordinarie utdelning
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-16 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-16 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Ordinarie utdelning
2009-05-07 Årsstämma 2009
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-02-17 Bokslutskommuniké 2008
2008-10-17 Kvartalsrapport 2008-Q3
2008-07-15 Kvartalsrapport 2008-Q2
2008-05-09 Ordinarie utdelning
2008-05-08 Årsstämma 2008
2008-04-18 Kvartalsrapport 2008-Q1
2008-02-14 Bokslutskommuniké 2007
2007-10-19 Kvartalsrapport 2007-Q3
2007-07-17 Kvartalsrapport 2007-Q2
2007-05-11 Ordinarie utdelning
2007-05-10 Årsstämma 2007
2007-04-20 Kvartalsrapport 2007-Q1
2007-02-09 Bokslutskommuniké 2006
2006-05-12 Ordinarie utdelning
2005-05-20 Ordinarie utdelning
2021-07-16 08:00:00

Oslo, 16. juli 2021: Yara rapporterer økte resultater i andre kvartal, med økte priser som mer enn utlignet høyere energikostnader. Nettoresultatet for andre kvartal var USD 539 millioner (USD 2,10 per aksje) sammenlignet med USD 223 millioner (USD 0,83 per aksje) ett år tidligere.

Hovedelementene i resultatet for andre kvartal er:

  • EBITDA eksklusive spesielle poster1 USD 775 millioner, opp fra USD 588 millioner ett år tidligere, med økte priser og bedring i premiene
  • USD 3 milliarder i fri kontantstrøm2 over de siste fire kvartalene
  • 9.8 % ROIC3, opp fra 7.3% ett år tidligere
  • 20 kroner per aksje tilleggsutbytte foreslått

«Yara leverer sitt tolvte kvartal på rad med økt kapitalavkastning, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 32 %, noe som reflekterer økte priser og bedring i premiene», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Vår kontantstrøm fortsetter å øke, med nesten 3 milliarder US dollar i fri kontantstrøm gjennom de siste fire kvartalene. Som et resultat av dette foreslår vi et tilleggsutbytte på 20 kroner per aksje for utbetaling i tredje kvartal, i tråd med Yaras politikk for kapitalallokering», sier Holsether.

Driftsresultatet for andre kvartal var USD 477 millioner, sammenlignet med USD 335 millioner ett år tidligere. Nettoresultatet eksklusive valutaeffekter og spesielle poster var USD 1,42 per aksje, sammenlignet med USD 1,06 for andre kvartal 2020.

Yaras fundamentale markedsforhold er robuste, ettersom utfordringene knyttet til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen landbruk og hydrogenøkonomien. Yaras ledende virksomheter innen matvareløsninger og ammoniakk er godt posisjonert til å adressere disse utfordringene og skape nye forretningsmuligheter.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 16. juli kl. 12:00:
https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) For definisjon og avstemming av EBITDA eksklusive spesielle poster, se APM-avsnitt side 31 i kvartalsrapporten
2) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter minus netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. Se kontantstrøm på side 16 i kvartalsrapporten
3) For definisjon og avstemming av ROIC, se APM-avsnitt side 33 i kvartalsrapporten

Alternative resultatmål: alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 31-36 i kvartalsrapporten.


Kontakt

Silje Nygaard, Investorkontakt
Mobil: 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com

Josiane Kremer, Mediekontakt
Mobil: 481 80 451
E-post: josiane.kremer@yara.com


Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12