17:28:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Yara International är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Bolaget har anor tillbaka till 1905 som tidigare Norska Hydro, men skapades som ett separat bolag under 2004. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Bonusutdelning YAR 20
2021-09-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning YAR 20.00 NOK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Bonusutdelning YAR 18
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning YAR 15.00 NOK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning YAR 6.50 NOK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning YAR 6.50 NOK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-05 Årsstämma 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning YAR 10.00 NOK
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning YAR 15.00 NOK
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning YAR 13.00 NOK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Ordinarie utdelning
2014-05-05 Årsstämma 2014
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-14 Ordinarie utdelning
2013-05-13 Årsstämma 2013
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-07 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-06 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Ordinarie utdelning
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-12 Ordinarie utdelning
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-16 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-16 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Ordinarie utdelning
2009-05-07 Årsstämma 2009
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-02-17 Bokslutskommuniké 2008
2008-10-17 Kvartalsrapport 2008-Q3
2008-07-15 Kvartalsrapport 2008-Q2
2008-05-09 Ordinarie utdelning
2008-05-08 Årsstämma 2008
2008-04-18 Kvartalsrapport 2008-Q1
2008-02-14 Bokslutskommuniké 2007
2007-10-19 Kvartalsrapport 2007-Q3
2007-07-17 Kvartalsrapport 2007-Q2
2007-05-11 Ordinarie utdelning
2007-05-10 Årsstämma 2007
2007-04-20 Kvartalsrapport 2007-Q1
2007-02-09 Bokslutskommuniké 2006
2006-05-12 Ordinarie utdelning
2005-05-20 Ordinarie utdelning
2021-05-11 08:00:00

Oslo, 11. mai 2021: Yara International ASA, en ledende global aktør innen ammoniakk og JERA Co., Inc, Japans største kraftselskap, har signert en intensjonsavtale om samarbeid innen produksjon, leveranser og forsyningskjedeutvikling for blå og grønn ammoniakk, for å muliggjøre utslippsfri produksjon av varmekraft i Japan.

Japan annonserte nylig planer om innfasing av ammoniakk i drivstoffmiksen for produksjon av varmekraft, som ledd i å redusere CO2-utslipp og oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Som en del av sin grønne vekststrategi sikter regjeringen mot en ammoniakkimport på tre millioner tonn innen 2030.

“Dette banebrytende samarbeidet tar sikte på å avkarbonisere JERAs kraftproduksjon og gi Yara en tilstedeværelse i det strategisk viktige japanske markedet. Å bygge verdikjeder for blå og grønn ammoniakk er avgjørende for å muliggjøre hydrogenøkonomien, og samarbeid med en nøkkelaktør som JERA markerer en milepæl i å utnytte Yaras globale kapasitet og nettverk, sier Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara.

JERAs konserndirektør Yukio Kani sa: “Vi er glade for å ha nådd denne intensjonsavtalen med Yara, en ledende global ammoniakkprodusent som deler vårt ønske om å utvikle en verdikjede for ren ammoniakk. Vi tror at dette samarbeidet mellom sektorer ikke bare vil utvide forretningsmulighetene for begge selskaper, men vil også akselerere overgangen til et utslippsfritt samfunn.”

Ammoniakk avgir ikke karbondioksid under forbrenning, og blir sett på som en effektiv fremtidig energikilde. Blå ammoniakk produseres med karbonfangst og lagring (CCS), mens grønn ammoniakk produseres utslippsfritt ved å bruke hydrogen fra fornybar energi som råstoff. Begrepet ren ammoniakk omfatter både blå og grønn ammoniakk.

Under intensjonsavtalen tar Yara og JERA sikte på samarbeid innen følgende områder:

  • Forsyning og utvikling av ny etterspørsel etter ammoniakk i Japan, inkludert ammoniakk til kraftproduksjon
  • Lagring av allerede fanget CO2 (CCS) ved Yaras ammoniakkanlegg i Pilbara, Australia, for å muliggjøre produksjon og forsyning av blå ammoniakk til JERA
  • Utvikling av nye rene (blå og grønne) ammoniakkprosjekter
  • Optimalisering av ammoniakklogistikk til Japan

JERA er det største kraftselskapet i Japan og produserer omtrent 30% av Japans strøm. Det Tokyo-baserte selskapet jobber for å etablere grønne forsyningskjeder for drivstoff for å gjøre selskapets virksomhet i Japan og utlandet utslippsfri innen 2050.

Yara er verdensledende innen ammoniakk, med lang erfaring og ledende posisjoner innen global produksjon, logistikk og handel med ammoniakk. Det Oslo-baserte selskapet produserer årlig omtrent 8,5 millioner tonn ammoniakk. Yara opererer en flåte på 11 ammoniakkskip, inkludert fem heleide skip, og eier 18 marine ammoniakkterminaler med en samlet lagringskapasitet på 580 kilotonn – noe som muliggjør produksjon og transport av ammoniakk over hele verden. Yara opprettet nylig enheten Yara Clean Ammonia for å gripe og utvikle vekstmuligheter innen utslippsfritt drivstoff for shipping, karbonnøytral gjødsel og ammoniakk for det industrielle markedet.


Kontakter

Thor Giæver, SVP Investor Relations
Mobile: (+47) 480 75 356
E-mail: thor.giaver@yara.com

Josiane Kremer, Director External Communications
Mobile: (+47) 481 80 451
E-mail: josiane.kremer@yara.com


Om JERA

JERA ble etablert i 2015 som et likeverdig fellesforetak mellom to store japanske el-selskaper (TEPCO Fuel & Power Incorporated og Chubu Electric Power Company). JERA er et energiselskap med global rekkevidde og styrker i hele verdikjeden for energi, fra oppstrøms prosjekter i LNG-markedet, drivstoffanskaffelse gjennom drivstofftransport, til kraftproduksjon.

JERAs misjon er å tilby banebrytende løsninger på verdens energiutfordringer ved å tilby andre land energiforsyningsmodeller etablert i Japan gjennom JERAs globale virksomhet. Ser vi mot 2025, fokuserer JERA hovedsakelig på energiløsninger innen to områder: LNG-verdikjeden og storskala fornybar energi sentrert rundt havvind. For ytterligere å drive sine eksisterende initiativer og krystallisere sin langsiktige visjon etablerte JERA i oktober 2020 sin "JERA Zero CO2 Emissions 2050"-plan basert på utvikling av nullutslippsproduksjon av varmekraft ved bruk av ammoniakk og hydrogen

JERAs nåværende globale kraftproduksjonskapasitet er omtrent 80GW, og LNG-transaksjonsvolumet er omtrent 36MTPA - blant de største i verden. For ytterligere detaljer, se: https://www.jera.co.jp/english/

Om Yara

Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.

For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar. www.yara.com

Denne informasjonen er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12