12:13:39 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-12-14 08:00:00

SOLNA, Sverige, LOS ANGELES, USA, och SHANGHAI, Kina, 14 december 2021 – Affibody AB, ACELYRIN, INC. Och Inmagene Biopharmaceuticals meddelar idag att en 16 veckor lång global klinisk fas 2-studie med izokibep i patienter med psoriasisartrit har nått sitt primära utfallsmått i en fördefinierad interimanalys.

Den dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska fas 2-studien som utformats och genomförts av Affibody AB utvärderade säkerheten och effekten av izokibep i dosen 80 mg varannan vecka (Q2W) eller 40 mg Q2W, jämfört med placebo Q2W, hos vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit (PsA). Det primära utfallsmåttet för interimanalysen var ACR50 vid 16 veckor. Inga nya säkerhetsproblem identifierades.

"Psoriasisartrit är en smärtsam och försvagande inflammatorisk sjukdom som drabbar perifera leder, hud och naglar och även kan angripa ryggraden. Vi är nöjda med att fas 2-studien uppnådde sitt primära mål samtidigt som den bekräftar säkerheten hos izokibep", kommenterade professor Nikolai Brun, Chief Medical Officer, Affibody.

"Det finns nu två positiva fas 2-studier med izokibep, en i PsA och en i psoriasis, som båda belyser säkerheten och effekten av izokibep och lyfter fram dess potential som terapi för flera IL-17-drivna sjukdomar", säger Paul Peloso, MD, Chief Medical Officer, ACELYRIN. "Vi ser fram emot att fortsätta studien och presentera resultaten i ett framtida vetenskapligt forum."

"Detta är en viktig milstolpe för den övergripande utvecklingen av izokibep", säger Jean-Louis Saillot, MD, Chief Development Officer, Inmagene. "Vi ser fram emot att arbeta nära våra partners ACELYRIN och Affibody för att främja de globala programmen som riktar sig mot flera autoimmuna indikationer."

Fler än 300 patienter har hittills erhållit izokibep, många i upp till tre år. Interimdata från fas 2-studien i PsA bekräftar izokibeps säkerhetsprofil och stöder strategin att utvärdera IL-17A-hämning fullt ut, i strävan efter en omvälvande effekt i många sjukdomstillstånd.

ACELYRIN har globala rättigheter till izokibep förutom utveckling och kommersialisering av Inmagene i utvalda asiatiska länder (inklusive Kina, Hongkong, Macao, Sydkorea och Taiwan), exklusive Japan, och kommersialisering av Affibody i de nordiska länderna.

Om izokibep
Izokibep är en unik antikroppsliknande interleukin-17A-hämmare (IL-17A) som har utvecklats för att övervinna begränsningarna med monoklonala antikroppar. På grund av dess höga styrka och låga molekylära storlek når izokibep höga exponeringsnivåer i kroppen efter en enstaka subkutan injektion, jämfört med monoklonala antikroppar där administration genom infusion vanligen krävs för att nå motsvarande blodnivåer. Vidare möjliggör izokibeps ringa storlek – en tiondel av en monoklonal antikropp – att den når målvävnaden som vanligen är otillgänglig för de mycket större monoklonala antikropparna.

Om psoriasisartrit
Psoriasisartrit (PsA) är ett kroniskt, immunmedierat inflammatoriskt muskuloskeletalt sjukdomstillstånd som påverkar perifera leder, huden (med psoriasis), naglarna och, hos cirka 30 procent av de drabbade, ryggraden. Om tillståndet lämnas obehandlat leder PsA till kronisk ledsmärta, svullnad och skador med risk för permanent funktionsnedsättning. Den underliggande anledningen till psoriasisartrit tillskrivs främst proinflammatoriska T-hjälparceller (Th-17) som kan orsaka en överproduktion av IL-17, IL-23 och TNF-cytokiner.

Om ACELYRIN
ACELYRIN, INC. Är ett biofarmabolag som utvecklar biologiska läkemedel med fokus på att erbjuda patienter nya livsförändrande behandlingsalternativ genom att identifiera, förvärva samt accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av lovande läkemedelskandidater och utnyttjandet av bolagets expertis för att snabbt göra läkemedel tillgängliga för patienter.

Mer information finns tillgänglig på www.acelyrin.com.

Om Affibody
Affibody är ett kliniskt biofarmabolag med en bred projektportfölj med fokus på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika biologiska läkemedel baserade på de unika patentskyddade teknologiplattformerna Affibody®-molekyler och Albumod®

Affibody AB är ett innehav i Patricia Industries.

Mer information finns tillgänglig på www.affibody.com.

Om Inmagene
Inmagene Biopharmaceuticals, med helägda dotterbolag i San Diego, Shanghai, Hangzhou och Sydney, är ett ledande bioteknikbolag inom immunologirelaterade terapiområden. Med sin tilltro till gränslös innovation integrerar Inmagene effektivt sina globala resurser för att utveckla läkemedel för patienter i hela välden. Inmagene driver tolv Smart Innovation-program för att skapa och utveckla nya läkemedelskandidater för den globala marknaden.

Mer information finns tillgänglig på www.inmagenebio.com.

Disclaimer
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Medan Affibody AB, ACELYRIN, INC. Och Inmagene Biopharmaceuticals anser att uttalandena är baserade på sunda antaganden kan dessa framåtblickande uttalanden komma att utmanas av risker och osäkerheter i den utsträckning att de reella resultaten kan komma att skilja sig i hög utsträckning från sådana som förutsetts i framåtblickande uttalanden.

Kontakt

Affibody AB

David Bejker, VD
Camilla Danell, CFO
+46 706 454 948
+46 703 344 409

ACELYRIN, INC.

Greig Communications
Kathy Vincent
kathy@greigcommunications.com

Inmagene Biopharmaceuticals

Jimmy Wei, CBOweij@inmagenebio.com