03:02:27 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-11-16 08:00:00

Solna, Sverige, 16 november 2021. Affibody AB meddelande idag att man ingått ett partneravtal med ACELYRIN INC. (”ACELYRIN”) för att utveckla och kommersialisera izokibep, en bispecifik molekyl som riktar sig mot interleukin-17A (IL-17) för ett flertal autoimmuna sjukdomar. Enligt avtalets villkor kommer Affibody att erhålla 25 miljoner USD i förskottsbetalning och är berättigat till som mest 280 miljoner USD i ytterligare regulatoriska och försäljningsbaserade milstolpsbetalningar samt en hög enkelsiffrig till låg dubbelsiffrig royalty baserad på försäljning.

Enligt villkoren för transaktionen erhåller ACELYRIN globla rättigheter till izokibep förutom utveckling och kommersialisering som redan tilldelats Affibodys partner Inmagene Biopharmaceutical Co, Ltd. (”Inmagene”) i utvalda asiatiska länder. Vidare behåller Affibody kommersialiseringsrättigheterna i Norden.

"Som innovatörer av izokibep är vi hedrade över att få arbeta med ACELYRIN för att frigöra molekylens potential och adressera nya potentiella indikationer för att lösa otillfredsställda medicinska behov. Dessutom ser vi fram emot att arbeta med teamet hos ACELYRIN för att välja ut ytterligare målstrukturer och bygga upp nya program, parallellt med utvecklingen av izokibep", säger David Bejker, vd, Affibody AB. "Partnerskapsavtalet med ACELYRIN har potential att ge oss intäkter på mer än 300 miljoner USD plus royalties och kompletterar vårt etablerade partnerskap med Inmagene."

Izokibep är en unik antikroppsliknande IL-17A-hämmare som har utvecklats för att övervinna begränsningarna med monoklonala antikroppar. På grund av dess extraordinära potens och låga molekylära storlek kan izokibep nå höga exponeringsnivåer i kroppen efter en enstaka subkutan injektion, jämfört med monoklonala antikroppar där intravenös administration vanligen krävs för att nå motsvarande blodnivåer. Vidare möjliggör izokibeps ringa storlek – en tiondel av en monoklonal antikropp – att den når målvävnader som vanligen är otillgängliga för de mycket större monoklonala antikropparna.

Fler än 300 patienter har hittills erhållit izokibep, många i upp till tre år. Dessa data bekräftar säkerhetsprofilen för izokibep och stödjer strategin att utvärdera IL-17A-hämning fullt ut, i strävan efter en omvälvande effekt i många sjukdomstillstånd.

"Vi är glada över detta partnerskap med Affibody och ser fram emot att snabbt kunna driva utvecklingen av izokibep i sen klinisk fas framåt. Vi strävar efter att belysa izokibeps differentieringspotential inom klassen av IL-17-hämmare med dess välförstådda verkningsmekanism, både genom att angripa nya indikationer och genom att uppnå differentierad effekt inom befintliga blockbusterindikationer, där betydande ouppfyllda medicinska behov kvarstår", säger Shao-Lee Lin, M.D., Ph.D., medgrundare och vd för ACELYRIN.

Kontakt Affibody

David Bejker, VD
Camilla Danell, CFO
+46 706 454 948
+46 703 344 409

Affibody investerarkontakt

Om izokibep (ABY-035)
Izokibep är en ny bispecifik substans som effektivt riktar sig mot såväl båda underenheterna av IL-17A som albumin. Izokibep har utformats specifikt för att utnyttja styrkorna i Affibodys teknikplattform för att skapa ett mycket litet proteinläkemedel (18 kDa, en åttondel av storleken på en antikropp) med mycket hög benägenhet att binda in till IL-17A (KD ~300fM) och en antikroppsliknande halveringstid på grund av den starka (KD ~50pM) bindningsaffiniteten till serumalbumin.

Ackumulerade data från cirka 300 patienter, av vilka vissa har behandlats i upp till tre år, stöder en säker och effektiv produktprofil med potential att bli best-in-class.

Om Affibody
Affibody är ett kliniskt biofarmabolag som utvecklar biologiska läkemedel. Bolaget har en bred projektportfölj med fokus på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika biologiska läkemedel baserade på de unika patentskyddade teknologiplattformerna Affibody®-molekyler och Albumod®

Företaget använder en fokuserad experimentell medicinsk modell och driver för närvarande två kliniska utvecklingsprogram. Det första är izokibep som riktar sig mot autoimmuna sjukdomar. Det andra är en bilddiagnostisk mjukvara som primärt utvecklas mot metastatisk bröstcancer.

Affibody AB är ett innehav i Patricia Industries.

Mer information finns tillgänglig på www.affibody.com.

Om ACELYRIN
ACELYRIN, INC. Är ett biofarmabolag som utvecklar biologiska läkemedel med fokus på att erbjuda patienter nya livsförändrande behandlingsalternativ genom att identifiera, förvärva samt accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av lovande läkemedelskandidater och utnyttja bolagets expertis för att snabbt göra läkemedel tillgängliga för patienter. Bolaget grundades i slutet av 2020.

Mer information finns tillgänglig på www.acelyrin.com,

Disclaimer
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Medan Affibody AB anser att prognoserna är baserade på sunda antaganden kan dessa framåtblickande uttalanden komma att utmanas av risker och osäkerheter i den utsträckning att de reella resultaten kan komma att skilja sig i hög utsträckning från sådana som förutsetts i framåtblickande uttalanden.